Старосамбірська

районна державна адміністрація

П О С Т А Н О В А від 3 листопада 2010 р. N 996

Документ 996-2010-п, чинний,

 поточна редакція — Редакція від 12.05.2015, підстава 234-2015-п

 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                             

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

                        П О С Т А Н О В А 
                  від 3 листопада 2010 р. N 996
                               Київ

              Про забезпечення участі громадськості 
          у формуванні та реалізації державної політики

          { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
            N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011
            N  688 (  688-2014-п ) від 26.11.2014
            N  234 (  234-2015-п ) від 08.04.2015 }
 

   { Установити, що громадська антидискримінаційна  експертиза 
     проводиться  громадськими   організаціями,  фізичними  та
     юридичними  особами  в  рамках   публічного  громадського
     обговорення проектів нормативно-правових актів відповідно
     до  Порядку,  затвердженого  цією  Постановою,  згідно  з
     Постановою КМ N 61 ( 61-2013-п ) від 30.01.2013 }

 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є: 

     1. Затвердити такі, що додаються: 
     Порядок проведення  консультацій  з  громадськістю  з  питань
формування та реалізації державної політики;
    Типове положення про громадську раду при міністерстві, іншому
центральному  органі  виконавчої влади,  Раді міністрів Автономної
Республіки Крим,  обласній, Київській та Севастопольській міській,
районній,   районній   у   мм.   Києві  та  Севастополі  державній
адміністрації.
     2. Внести до постанов Кабінету Міністрів  України  зміни,  що
додаються.
     3. Визнати такими, що втратили чинність:
     постанову Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р.
N 1302 ( 1302-2009-п ) "Про  додаткові  заходи  щодо  забезпечення
участі   громадськості   у   формуванні  та  реалізації  державної
політики" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3211);
     постанову Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 10
10-2010-п  )  "Про  затвердження  Порядку залучення громадян до
формування та реалізації  державної  політики"  (Офіційний  вісник
України, 2010 р., N 1, ст. 28).
     4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним, Київській та
Севастопольській  міським,  районним,  районним  у  мм.  Києві  та
Севастополі державним адміністраціям:
     вжити заходів для проведення протягом  трьох  місяців  з  дня
набрання  чинності  цією  постановою  установчих  зборів за участю
інститутів громадянського суспільства  для  утворення  громадських
рад  при  центральних  і  місцевих  органах  виконавчої  влади  та
забезпечити їх функціонування;
     до утворення  зазначених   рад   забезпечити   функціонування
громадських рад, утворених до набрання чинності цією постановою;
     відповідно до законодавства  забезпечити  урахування  позиції
професійних спілок та їх об'єднань, організацій роботодавців та їх
об’єднань  під  час  прийняття  рішень  з  питань,  що  стосуються
формування   та   реалізації   соціально-економічної   політики  і
регулювання  соціально-трудових відносин. { Абзац четвертий пункту
4   із   змінами,   внесеними   згідно   з  Постановою  КМ  N  234
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }
     5. Рекомендувати  органам  місцевого  самоврядування  під час
проведення консультацій з громадськістю та  утворення  громадських
рад  при органах місцевого самоврядування керуватися затвердженими
цією постановою Порядком і Типовим положенням.
     6.  З  метою  забезпечення  врахування  громадської  думки  у
процесі   підготовки  та  організації  виконання  рішень  Кабінету
Міністрів  України,  формування  та реалізації державної політики,
вирішення питань місцевого значення:
     Секретаріатові   Кабінету   Міністрів   України   забезпечити
проведення  не рідше ніж 2 рази на рік зустрічей голів громадських
рад,   утворених  при  міністерствах,  інших  центральних  органах
виконавчої  влади,  Раді  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,
обласних,      Київській      та      Севастопольській     міських
держадміністраціях,  з  Прем’єр-міністром  України, іншими членами
Кабінету Міністрів України;
     Раді   міністрів   Автономної   Республіки   Крим,  обласним,
Київській  та  Севастопольській  міським  державним адміністраціям
забезпечити  проведення не рідше ніж 2 рази на рік зустрічей голів
громадських  рад,  утворених при районних, районних в мм. Києві та
Севастополі   держадміністраціях,   відповідно   з   Головою  Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської
та Севастопольської міських держадміністрацій.
{  Пункт  6  в  редакції  Постанови  КМ  N  234 ( 234-2015-п ) від 
08.04.2015 }
     7.  Припинити повноваження громадських рад при міністерствах,
інших   центральних   органах  виконавчої  влади,  Раді  міністрів
Автономної     Республіки    Крим,    обласних,    Київській    та
Севастопольській  міських,  районних,  районних  у  мм.  Києві  та
Севастополі  державних адміністраціях, утворених до 22 лютого 2014
року.
     Міністерствам,  іншим  центральним  органам виконавчої влади,
Раді  міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській  міським,  районним,  районним  у  мм.  Києві  та
Севастополі  державним  адміністраціям вжити заходів до формування
нового складу громадських рад відповідно до Типового положення про
громадську  раду  при  міністерстві,  іншому  центральному  органі
виконавчої  влади,  Раді  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,
обласній,   Київській   та   Севастопольській  міській,  районній,
районній  у  мм.  Києві  та  Севастополі  державній адміністрації,
затвердженого цією постановою.
{  Постанову  доповнено  пунктом  7  згідно  з Постановою КМ N 688 
( 688-2014-п ) від 26.11.2014 }

     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ 

     Інд. 17 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено