Старосамбірська

районна державна адміністрація

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 при Старосамбірській райдержадміністрації створюється Громадська рада.

Громадська рада при районній державній адміністрації як постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган утворюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» зі змінами та доповненнями для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

 

    Склад  громадської  ради  формується  на установчих зборах шляхом  рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих   зборах   та   кандидатури  яких  внесені  інститутами громадянського  суспільства. Кількісний склад громадської ради буде визначено установчими зборами  відповідно до Постанови та Положення про Громадську раду на строк у два роки.

  До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських  організацій  ,   релігійних об’єднань,   благодійних  організацій, творчих  спілок,  професійних  спілок  та їх об’єднань, асоціацій, організацій  роботодавців  та  їх  об’єднань,  недержавних засобів 

масової  інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які  зареєстровані  в установленому порядку і провадять діяльність на території України. , але не більше ніж по одному представнику.

  Членство в громадській раді є індивідуальним.

  Для   участі   в  установчих  зборах  до  ініціативної  групи подається  заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. 
     До заяви додаються: 
рішення,   прийняте   у  порядку,  встановленому  установчими документами  інституту громадянського суспільства, про делегування для  участі  в  установчих  зборах  представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради, а також відомості  про  місце знаходження  та адресу електронної пошти  інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону керівника  та інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства за останній рік діяльності; 
 біографічна   довідка   делегованого  представника  інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації; 
 копія  виписки  з  Єдиного  державного реєстру підприємств та організацій    та   витяг   із   статуту   (положення)   інституту громадянського  суспільства  щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку; 
заяву представника інституту громадянського суспільства щодозгоди  на обробку його персональних даних; 
Документи щодо участі в роботі установчих зборів  Громадської ради при Старосамбірській райдержадміністрації приймаються ініціативною групою до 27 липня 2015 року   у будні з 10-ї до 17-ї год.(перерва на обід з 13.00 до 14.00) за адресою:

 

82000, м. Старий Самбір, вул.. Л. Галицького,40  каб. № 312.

Телефон для довідок 21-206.

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено