Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження від 17.08.10 №377

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯРоЗПОРЯДЖЕННЯ

17 серпня 2010   року          м. Старий Самбір                           №  377

  Про структуру районноїдержавної адміністрації  

З метою підвищення ефективності здійснення районною державною адміністрацією своїх повноважень, оптимізації структури в межах встановленої чисельності,  відповідно до статей 5, 44, 47 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 року №996 “Про затвердження  рекомендованих переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій” (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації» :

1. Затвердити перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації згідно з додатком 1.

2. Затвердити перелік   структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації згідно з додатком 2.

3. Затвердити граничну чисельність працівників апарату та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації згідно з додатком 3.

 

4. Утворити у структурі районної державної адміністрації:

4.1. Сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації;

4.2. Сектор мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації;

4.3. Відділ документообігу та контролю апарату райдержадміністрації;

4.4. Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації;

4.5. Адміністратор апарату райдержадміністрації;

4.6. Юридичний відділ райдержадміністрації;

4.7.Відділ розвитку інфраструктури і туризму райдержадміністрації;

4.8. Відділ культури райдержадміністрації.

5. Припинити діяльність таких структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації:

5.1. Юридичного відділу апарату райдержадміністрації, поклавши його функції,  а також виконання обов’язків в частині правової роботи на юридичний відділ  райдержадміністрації, функції в частині видачі документів дозвільного характеру на   адміністратора апарату райдержадміністрації;

5.2. Загального відділу апарату райдержадміністрації поклавши його функції,  а також виконання обов’язків на відділ документообігу та контролю апарату райдержадміністрації;

5.3. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації  та  громадськістю поклавши його функції,  а також виконання обов’язків на сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації.

5.4. Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації  поклавши його функції,  а також виконання обов’язків в частині взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи на сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації, функції в частині мобілізаційної роботи на сектор мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.

 6. Ліквідувати такі структурні підрозділи райдержадміністрації :

 6.1. Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, поклавши його функції в частині фінансування закладів охорони здоров’я на відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, а функції в частині реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я на території району на заступника голови райдержадміністрації з соціальних та гуманітарних питань.

6.2. Відділ культури і туризму райдержадміністрації, поклавши його функції в частині мистецтва та культурно – просвітницької роботи на відділ культури райдержадміністрації, а функції в частині туризму на відділ розвитку інфраструктури  і туризму райдержадміністрації.

7. Для забезпечення ефективності виконання повноважень та оптимізації чисельності районної державної адміністрації:

7.1. Функції з правового забезпечення діяльності галузевих структурних підрозділів районної державної адміністрації передати юридичному відділу районної державної адміністрації.

7.2. Начальникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, в яких є посади працівників юридичних служб, вжити відповідних заходів із скорочення зазначених посад.

 

8. Керівникові апарату районної державної адміністрації, начальникам структурних підрозділів  районної державної адміністрації у тижневий термін:

8.1. Розробити та подати на затвердження голові районної державної адміністрації положення та структуру відповідного підрозділу районної державної адміністрації, відповідно до цього розпорядження;

8.2. Розробити і подати на затвердження в установленому порядку штатний розпис та внести відповідні зміни у кошториси витрат на утримання установи.

 

9. Начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації у тижневий термін :

9.1. Розробити та подати на затвердження голові районної державної адміністрації штатний розпис апарату районної державної адміністрації та у встановленому порядку направити на погодження в обласну державну адміністрацію;

9.2. Підготувати проект розпорядження про затвердження фонду оплати праці структурних підрозділів районної державної адміністрації, виходячи із встановленої граничної чисельності структурних підрозділів.

 

10. Керівникові апарату райдержадміністрації:

 

10.1. У тижневий термін подати голові районної державної адміністрації проекти розпоряджень  про утворення комісій з проведення ліквідації (реорганізації) відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації;

10.2. Персонально попередити керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та їх заступників відповідно до цього розпорядження про наступне вивільнення відповідно до статті 49-2 Кодексу законів про працю України;

10.3. Забезпечити додержання вимог трудового законодавства при звільненні працівників, які підлягають вивільненню.

 

11. Начальникам структурних підрозділів райдержадміністрації, які ліквідуються, вжити необхідних заходів із ліквідації структурних підрозділів районної державної адміністрації та вивільнення їх працівників:

11.1. Персонально попередити працівників структурних підрозділів районної державної адміністрації про їх наступне вивільнення відповідно до статті 49-2 Кодексу законів про працю України;

11.2. Забезпечити додержання вимог трудового законодавства при звільненні працівників структурних підрозділів, які підлягають вивільненню.

12. Відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації згідно з чинним законодавством передати, а відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації прийняти матеріальні цінності згідно з затвердженим ліквідаційним балансом та відповідним актом  приймання – передачі.

13. Відділу культури і туризму районної державної адміністрації згідно з чинним законодавством передати, а відділу культури та відділу розвитку інфраструктури і туризму райдержадміністрації прийняти матеріальні цінності згідно з затвердженим ліквідаційним балансом та відповідним актом  приймання – передачі.

14. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від  1 липня 2005 року № 247 «Про впорядкування структури   районної державної адміністрації» та від 1 липня 2005 року № 248 «Про впорядкування структури апарату районної державної адміністрації»  (з урахуванням внесених до них змін).

 

 15. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації, контроль -  на заступників голови районної державної адміністрації згідно із розподілом функціональних повноважень.

 

                                                          

 Голова райдержадміністрації                                                              В.Цегенько                                

Додаток 1

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від  «___»________ 2010  року

№  

 Перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації 

1.        Управління праці та соціального захисту населення

2.        Управління агропромислового розвитку

3.        Відділ  економіки 

4.        Відділ розвитку інфраструктури і туризму

5.        Служба у справах дітей

6.        Відділ культури

7.        Відділ освіти

8.        Відділ з питань надзвичайних ситуацій 

9.        Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури

10.   Відділ житлово-комунального господарства

11.   Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

12.   Архівний відділ

13.   Юридичний відділ

14.   Фінансове управління

  Керівник апарату райдержадміністрації                                                 М.Год                

Додаток 2

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від  «___»________ 2010  року

№   

  СТРУКТУРАапарату  районної державної адміністрації 

1.        Керівництво

2.        Відділ організаційно-кадрової роботи

3.        Відділ фінансово-господарського  забезпечення

4.        Відділ документообігу та контролю

5.        Відділ ведення державного реєстру виборців

6.        Сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи

7.        Сектор мобілізаційної роботи

8.        Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації

9.        Державний реєстратор

10.   Адміністратор

  Керівник апарату райдержадміністрації                                                           М.Год                   

Додаток 3

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від  «___»________ 2010  року

№  

 Гранична чисельність працівників апарату, управлінь, відділіврайонної державної адміністрації 
1.      

Апарат райдержадміністрації

34

2.      

Управління праці та соціального захисту населення

30

3.      

Управління агропромислового розвитку

9

4.      

Відділ  економіки 

5

5.      

Відділ розвитку інфраструктури і туризму

2

6.      

Служба у справах дітей

9

7.      

Відділ культури

2

8.      

Відділ освіти

5

9.      

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 

2

10. Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури

2

11. 

Відділ житлово-комунального господарства

2

12. 

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

2

13. 

Архівний відділ

1

14. 

Юридичний відділ

3

15. 

Фінансове управління

14,5

   Керівник апарату райдержадміністрації                                                         М.Год          

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено