Старосамбірська

районна державна адміністрація

Інформація про виконання районного бюджету та бюджету району у І півріччі 2018 року

До загального  фонду  бюджету  району  за I півріччя 2018 року  надійшло 49814,7 тис.грн., податків, зборів  і неподаткових  платежів, що становить  107,0 %  до  уточненого  плану.
До районного бюджету надійшло 28525,9 тис. грн., або 101,7 % до уточненого плану.
                   В  порівнянні  з  відповідним  періодом  минулого  року  надходження  до  загального  фонду  бюджету району  збільшилися  на  5982,1 тис. грн., або  13,6 %.
Виконання    планових  завдань  забезпечено у всіх  місцевих бюджетах .
     За  1 півріччя   2018 року забезпечено виконання  плану  надходжень до бюджету  району по податку з доходів фізичних осіб, податку на прибуток, платі за надання адмінпослуг,  платі за  нерухоме майно (земля), держмиту, адміністративному збору за державну реєстрацію, єдиному податку, акцизному  податку, платі за нерухоме майно ( приміщень).
        
Структура  надходжень  платежів до загального
фонду  місцевих бюджетів  за  1 півріччя   2018 року
 Акцизний  податок – 5430,0 тис. грн ( 10,9 %) ,
Єдиний  податок – 6376,5 тис. грн. ( 12,8%),
Плата  за  нерухоме  майно (земля) – 4848,3 тис. грн. ( 9,7%),
Інші платежі -  4069,4  тис. грн. (  8,2%),
Податок  з  доходів фізичних осіб -  27232,5 тис. грн. ( 54,7%),
Плата за надання адмінпослуг – 1858,0 тис. грн.  (3,7 %),
         Найбільше  коштів  до загального  фонду  місцевих  бюджетів  надходить  від  податку  з  доходів  фізичних  осіб (54,7%).
         Упродовж  І-го півріччя   2018 року  до бюджету  району  зазначеного  податку  надійшло  у  сумі  27232,5 тис. грн.
         Порівняно з  відповідним  періодом  2018 року  надходження  податку з доходів  фізичних осіб  збільшилися  на 17,0 %, або на  3961,0 тис. грн.        
Станом на  01.07.2018 р. до бюджету району  надійшло  4848,3 тис.грн. плати  за  нерухоме  майно (земля), що становить  104,0 % до плану.
         Порівняно з I-им півріччям 2018 року надходження збільшились на  13,9 відсотки  або на  784,0 тис. грн.
          Єдиного  податку до бюджету району за I  півріччя    2018 року надійшло в  сумі  6376,5 тис. грн., або 115,4 % до уточненого плану.
         Упродовж  І-го  півріччя   2018 року  до місцевих  бюджетів  району  надійшло 5430,0 тис. грн.  акцизного  податку.
         До районного бюджету поступило 28525,9 тис. грн. податків  і  зборів, що становить 101,7 % до уточненого плану.  Порівняно з першим  півріччям 2017 року надходження збільшились на 5206,4 тис. грн., або в першому  півріччі 2017 року  надійшло  23319,5 тис. грн.
         До спеціального  фонду  бюджету  району  протягом  І –го  півріччя    2018 року  надійшло  3909,4  тис.грн., податків, зборів  і  неподаткових  платежів, що становить 137,8  %  до  уточненого  плану.
 
Виконання показників за видатками місцевих бюджетів у I-му півріччі 2018 року становить 382820,5 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду – 378192,0 тис.грн., видатки спеціального фонду – 4628,5 тис.грн.
                  За   функціональною  ознакою   найбільшу   частку  в  видатках  місцевих  бюджетів  займають  кошти, що спрямовуються  на соціальний захист та  соціальне забезпечення, в І-му півріччі цього року спрямовано 193984, тис. грн., при уточненому плані  на І півріччя – 221747,6  тис. грн.
На освіту – 120131,7 тис. грн., при уточненому плані – 122525,8 тис.грн.  
         На охорону  здоровя  у І-му півріччі 2018 року спрямовано – 38037,9 тис.грн.,  при уточненому плані – 39180,2 тис.грн.
         На утримання апарату місцевих рад – 13129,2 тис.грн., при уточненому плані на І-ше півріччя  - 14443,8 тис. грн.
На утримання установ культури використано 7331,8 тис. грн., при уточненому  плані    7533,9 тис. грн.
          На фізичну культуру та спорт використано – 1181,2 тис.грн., при уточненому плані – 1222,6 тис.грн,
         По трудовому архіву використано – 91,0 тис.грн., при уточненому плані – 113,8 тис.грн.
За економічною ознакою найбільшу частку в загальному обсязі видатків становлять кошти, що спрямовуються на соціальне забезпечення –   50,7  % та на оплату праці працівників  бюджетних установ - 35,6 %,
Кредиторська  заборгованість по загальному фонду становить  12040,0 тис.грн. в т.ч.: на оплату праці з нарахуваннями 1802,3 тис. грн.. (термін оплати якої не настав), соціальне забезпечення – 5330,5 тис. грн., енергоносії – 1,1 тис.грн. та інші видатки – 4906,1 тис. грн., (заборгованість минулих років – 3,6 тис. грн.), по спеціальному фонду заборгованість минулих років – 13,3 тис.грн.
Станом на 1 липня  цього року до районного бюджету поступила:
Базова дотація 20652,6 тис.грн.
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я в сумі 9876,7 тис.грн.
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 80569,2 тис.грн.
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 30082,9 тис.грн.