Старосамбірська

районна державна адміністрація

Проект рішення Колегії "Про виконання районного бюджету та бюджету району за 2017 рік"

Про виконання   районного бюджету

та бюджету району за 2017 рік

 

            За  результатами  слухання  та  обговорення  доповіді начальника  фінансового  управління  райдержадміністрації (Петрівська Л.І.)  «Про виконання   районного бюджету  та бюджету району  за   2017 рік»,  Колегія Старосамбірської райдержадміністрації   зазначає, що до загального  фонду  бюджету  району  за   2017 рік  надійшло 95792,2 тис. грн, податків, зборів і  неподаткових  платежів, що становить 110,2 %  до  уточненого  плану, до районного бюджету поступило 49556,6 тис. грн, або 103,1 % до уточненого плану.

У порівнянні  з  відповідним  періодом  минулого  року  надходження  до  загального  фонду  бюджету  району  збільшилися  на 25377,7 тис. грн, або 36,0 %.           

Протягом 2017 року до районного бюджету поступила базова дотація в сумі 32208,5 тис. грн,  стабілізаційна дотація – 2450,8 тис. грн, освітня субвенція – 141289,8 тис. грн, медична субвенція – 69450,5 тис. грн.

Із бюджету району протягом 2017 року проведено видатки на суму 713588,2   тис. грн, в тому числі по загальному фонду –  670170,4   тис.грн, по спеціальному фонду –  43417,8 тис. грн.

                        Враховуючи  наведене вище, Колегія райдержадміністрації 

В И Р І Ш И Л А :

  1. Доповідь начальника   фінансового   управління  райдержадміністрації Петрівської Л.І. «Про виконання   районного бюджету та бюджету району за 2017 рік» прийняти  до  відома.
  2. Начальнику Cтаросамбірського відділення Самбірської об’єднаної державної податкової інспекції Дмитруку В.Б. та органам місцевого самоврядування  району  активізувати  роботу  із  використання  внутрішніх  резервів  наповнення  місцевого бюджету  шляхом легалізації  виплати  заробітної плати  та недопущенню виплати  зарплати  нижче  встановленого  державою  мінімуму,  збільшенню  бази  оподаткування  суб’єктів  господарювання.
  3. Керівникам бюджетних  установ у  2018  році :

      3.1. Здійснити  фінансування, у першу  чергу, видатків за захищеними  статтями  та вжити  додаткових заходів  щодо  забезпечення  в повному обсязі  проведення  видатків  на оплату праці працівників бюджетних установ, енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів  та не допускати  кредиторської заборгованості  із  зазначених   видатків.

     3.2. Призупинити  надання  необов’язкових  доплат, надбавок і виплат  стимулюючого характеру, в разі незабезпечення в повному обсязі коштами на фінансування інших першочергових видатків у відповідних місцевих  бюджетах.

      3.3. Вводити додаткові штатні одиниці у бюджетних установах у відповідності до визначеного фонду оплати праці, доведеного у бюджетних призначеннях на оплату праці, тільки за розпорядженням голови райдержадміністрації.

       4.Головам  місцевих рад рекомендувати:

       4.1. При невиконанні  місцевих бюджетів призупинити виплати доплат, премій, надбавок стимулюючого характеру.

     4.2. При уточненні дохідної частини місцевих бюджетів за підсумками I кварталу 2018 року передбачати кошти у вигляді іншої субвенції районному бюджету на оплату праці працівників закладів охорони здоров’я, освіти та культури району.

       4.3. Забезпечити виконання планових показників надходжень до місцевих бюджетів у 2018 році.

  1. Контроль за  виконанням  рішення  покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова   Колегії                                                                    О.Е.Бонк