Старосамбірська

районна державна адміністрація

Проект рішення Колегії "Про виконання заходів, спрямованих на запобігання корупції у Старосамбірському районі "

  Про виконання заходів, спрямованих на запобігання

  корупції у Старосамбірському районі

       Заслухавши доповідь керівника апарату райдержадміністрації   Года М.М.. «Про виконання заходів, спрямованих на запобігання корупції у Старосамбірському районі», Колегія Старосамбірської райдержадміністрації зазначає, що з метою зменшення рівня корупції в районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування району, розпорядженням голови райдержадміністрації від 20.08.2015 №264/01-04 на 2015- 2017 роки затверджено заходи щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень.

       Згідно з планом роботи райдержадміністрації проводились заходи, спрямовані на дотримання державними службовцями районної державної адміністрації норм та вимог антикорупційного законодавства.

      Райдержадміністрацією постійно проводився аналіз поширення вимог та обмежень антикорупційного законодавства на діяльність державних службовців апарату та підлеглих структурних підрозділів райдержадміністрації, аналіз внутрішніх документів на відповідність антикорупційному законодавству, можливості виникнення суперечностей між особистими інтересами та службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання службових повноважень.

      У райдержадміністрації відпрацьована система прийому на державну службу через оголошення про проведення конкурсу в засобах масової інформації та на сайті Нацдержслужби, проведення тестування, згідно з затвердженими Нацдержслужбою переліків питань, та проходженням співбесіди з кандидатами на посаду з урахуванням особливостей функціональних обов’язків.

       З метою дотримання вимог статті 45 «Фінансовий контроль» Закону України «Про запобігання корупції» всі державні службовці декларували свої доходи за 2016 рік на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції через власний персональний електронний кабінет суб’єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом заповнення електронної форми.

       Самбірською місцевою прокуратурою проведено низку перевірок дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в органах місцевого самоврядування, виконавчої влади району, комунальних та державних підприємств та вжито заходи щодо усунення порушень.

      Враховуючи вищенаведене, Колегія райдержадміністрації

                                                 ВИРІШИЛА:

     1. Доповідь  керівника апарату райдержадміністрації Года М.М. «Про виконання заходів, спрямованих на запобігання корупції у Старосамбірському районі» прийняти до відома.

    2. Керівнику апарату райдержадміністрації Году М.М., керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, сільським, селищним, міським головам:

    2.1. Здійснювати відповідну організаційну роботу щодо дотримання вимог  законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інших  нормативно-правових актів з питань державної служби та антикорупційного законодавства в структурних підрозділах райдержадміністрації, сільських, селищних, міських радах.

    2.2. Забезпечити якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивну щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань, а також вживати заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів.

   2.3. Згідно з вимогами статті 27 Закону України «Про запобігання корупції» забезпечувати подання особами, які претендують на зайняття посад державних службовців відомостей щодо працюючих близьких осіб в управлінні, та подальшу регулярну актуалізацію такої інформації стосовно близьких осіб уже працюючих державних службовців.

    2.4. Вживати заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяти його усуненню, а також виявляти сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності державних службовців райдержадміністрації, сільських, селищних, міських рад. Уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів.

    Повідомляти невідкладно безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів. Про всі випадки виникнення конфлікту інтересів письмово інформувати провідного спеціаліста з питань запобігання і протидії корупції апарату райдержадміністрації з обов’язковим зазначенням заходів, ужитих для його запобігання та врегулювання.

      2.5. Проводити аналіз стану дотримання антикорупційного законодавства та вживати заходи щодо усунення недоліків у разі їх виявлення.

    3. Провідному спеціалісту з питань запобігання і протидії корупції апарату райдержадміністрації Карпінській І.М.:

   3.1. Надавати консультаційно-методичну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

     3.2. Інформувати голову райдержадміністрації та правоохоронні органи, відповідно до їх компетенції, в установленому порядку, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами райдержадміністрації, а також, ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

     3.3. Повідомляти громадськість і спеціально уповноважений орган у сфері протидії корупції про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень з боку державних службовців, органів місцевого самоврядування.

    3.4. Проводити перевірку фактів своєчасності подання декларацій державними службовцями райдержадміністрації відповідно до статті 49 Закону України «Про запобігання корупції».

   3.5. Попереджати суб’єктів декларування, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, подавати  декларації за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Попереджати суб’єктів декларування, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, про зобов’язання щодо подачі  декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, визначеними Законом України «Про запобігання корупції». 

    3.6. Забезпечити висвітлення на офіційному веб-сайті інформації про проведені заходи щодо запобігання корупції.

    4. Завідувачу сектору з питань персоналу райдержадміністрації  Сольчаник О.Т.:

   4.1. Забезпечити суворе дотримання процедури конкурсного добору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців (механізму визначення переможця).

   4.2. Забезпечити здійснення при прийнятті на роботу спеціальної перевірки та перевірки по очищенню влади щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

    4.3. Неухильно забезпечувати попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців про спеціальні обмеження щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби, встановлені Законом України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

    4.4. Суворо дотримуватись встановлених чинним законодавством вимог при проведенні  стажування, щорічної оцінки, просуванні по службі, присвоєнні чергових рангів.

    4.5. Направляти працівників, згідно із визначеною потребою, на підвищення кваліфікації за професійними програмами, програмами тематичних короткотермінових семінарів з питань запобігання і протидії корупції в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України.

   5. Керівнику апарату райдержадміністрації Году М.М., начальнику відділу з питань організаційної роботи та інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації Следзевич В.Ф.:

     5.1. Провести щорічний аналіз практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації».

    5.2. Забезпечити додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо отримання інформації, надання якої передбачено актами законодавства, недопущенням умисного затримування її, надання неповної чи недостовірної інформації.

   6. Начальнику відділу економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації Масляку М.С., головному спеціалісту відділу з питань організаційної роботи та інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації Бегею І.П. розміщувати проекти нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, а також делегування повноважень державних органів або органів місцевого самоврядування, з метою їх громадського обговорення невідкладно, але не пізніше, ніж за 20 робочих днів до дня їх розгляду з метою прийняття, на офіційному веб-сайті райдержадміністрації відповідно до вимог частини третьої статті 21 Закону України «Про запобігання корупції».

    7. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, сільським, селищним, міським головам:

    7.1. Забезпечувати прозорість здійснення процедур та процесів закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти.

    7.2. Висвітлювати у засобах масової інформації району та на офіційному веб-сайті результати ревізій та перевірок використання  бюджетних коштів, державного та комунального майна.

    8. Т.в.о. начальника відділу з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації Миджин Н.О.:

    8.1. Вживати практичні заходи щодо розвитку інтегрованого прозорого офісу центру надання адміністративних послуг з метою усунення корупційних чинників у адміністративних процедурах.

     8.2. Забезпечити функціонування, ведення та своєчасне оновлення    веб-сторінок, інших електронних ресурсів органів, залучених до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг.

     9. Заступнику керівника Самбірської місцевої прокуратури  Гавриляку Т.М. щоквартально інформувати райдержадміністрацію про проведену роботу в сфері запобігання та протидії корупції в Старосамбірському районі.

   10. Керівнику апарату райдержадміністрації Году М.М. у двотижневий термін підготувати проект розпорядження голови райдержадміністрації на виконання даного  рішення.

     11. Контроль за виконанням рішення Колегії залишаю за собою.

  Голова  Колегії                                                                              О.Е.Бонк