Старосамбірська

районна державна адміністрація

Проект рішення Колегії "Про виконання районного бюджету та бюджету району у І кварталі 2017 року"

 Про  виконання  районного бюджету та

 бюджету району у I кварталі  2017 року

             Заслухавши доповіді начальника фінансового управління  райдержадміністрації Петрівської Л.І., в.о. заступника начальника – начальника Старосамбірського відділення Самбірської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Львівській області  Дмитрука В.Б. «Про виконання районного бюджету  та бюджету району у I кварталі 2017 року», Колегія Старосамбірської райдержадміністрації   зазначає, що до загального  фонду  бюджету  району  протягом  I кварталу  2017 року  надійшло 20767,4 тис. грн, податків, зборів і неподаткових  платежів, що становить 118,2% до уточненого плану, до районного бюджету поступило 10382,3 тис. грн, або 103,5 % до уточненого плану.

 У  порівнянні  з  відповідним  періодом  минулого  року  надходження  до  загального  фонду  бюджету  району  збільшилися  на  6948,4 тис. грн, або  50,3 %.           

 Станом на 1 квітня 2017 року до районного бюджету поступила  базова дотація в сумі 8052,5 тис. грн, що становить  100 %  до  плану.

 Крім цього, поступило 156554,3 тис. грн субвенцій до районного  бюджету, в тому числі, освітньої субвенції – 32627,0 тис. грн, медичної субвенції – 15350,4 тис. гривень.

 Із бюджету району протягом I кварталу 2017 року проведено видатки на суму 189937,7 тис. грн, в тому числі, по загальному фонду – 186816,4 тис. грн, по спеціальному фонду – 3121,3 тис. грн.

    

 

                   Враховуючи вищенаведене Колегія  райдержадміністрації 

                                                 В И Р І Ш И Л А:

         1. Доповіді  начальника   фінансового   управління  райдержадміністрації Петрівської Л.І., в.о. заступника начальника – начальника Старосамбірського відділення Самбірської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління  ДФС у Львівській області  Дмитрука В.Б. «Про виконання районного бюджету та бюджету району за I квартал 2017 року», прийняти до відома.

         2. Начальнику Самбірської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Львівській області  Малецькому І.В. та органам місцевого самоврядування району  активізувати  роботу з  використання внутрішніх резервів наповнення місцевого бюджету шляхом легалізації  виплати  заробітної плати  та недопущенню виплати  зарплати  нижче  встановленого державою мінімуму, збільшенню  бази  оподаткування  суб’єктів  господарювання.

       3. Керівникам  бюджетних  установ у  2017  році:

       3.1. Здійснити  фінансування, у першу  чергу, видатків за захищеними  статтями  та вжити  додаткових заходів  щодо  забезпечення  в повному обсязі  проведення  видатків  на оплату праці працівників бюджетних установ, енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів  та не допускати  кредиторської заборгованості  із  зазначених  видатків.

      3.2. Призупинити надання необов’язкових доплат, надбавок і виплат  стимулюючого характеру, у разі незабезпечення в повному обсязі коштами на фінансування інших першочергових видатків у відповідних місцевих  бюджетах.

       3.3. Вводити додаткові штатні одиниці у бюджетних установах у відповідності до визначеного фонду оплати праці, доведеного у бюджетних призначеннях на оплату праці, тільки за розпорядженням голови райдержадміністрації.

        4. Головам  місцевих рад рекомендувати:

        4.1. При невиконанні  місцевих бюджетів призупинити виплати доплат, премій, надбавок стимулюючого характеру.

        4.2. При уточненні дохідної частини місцевих бюджетів за підсумками      I кварталу 2017 року передбачати кошти у вигляді іншої субвенції районному бюджету на оплату праці працівників закладів охорони здоров’я та освіти району.

        4.3. Забезпечити виконання планових показників надходжень до місцевих бюджетів у 2017 році.

         5. Начальнику фінансового управління райдержадміністрації Петрівській Л.І. у двотижневий термін підготувати проект розпорядження голови райдержадміністрації на виконання цього рішення.

         6. Контроль  за  виконанням  рішення  залишаю за собою.

 

Голова Колегії                                                                                   О.Е. Бонк