Старосамбірська

районна державна адміністрація

Проект рішення Колегії "Про виконання районного бюджету та бюджету району у 2016 році"

 Про виконання районного бюджету та бюджету району у 2016 році

        Заслухавши доповіді начальника фінансового управління  райдержадміністрації Петрівської Л.І., в.о. заступника начальника – начальника Старосамбірського відділення Самбірської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління  ДФС у Львівській області  Дмитрука В.Б. «Про виконання районного бюджету та бюджету району у 2016 році», Колегія Старосамбірської райдержадміністрації зазначає, що до загального фонду  бюджету  району  протягом 2016 року  надійшло 70414,5 тис. грн, податків, зборів  і  неподаткових  платежів, що становить 112,5 %  до  уточненого  плану.

       У  порівнянні  з  відповідним  періодом  минулого  року  надходження  до  загального  фонду  бюджету  району  збільшилися  на  20741,0 тис. грн, або 41,7 %.           

       До районного бюджету надійшло 31489,3 тис. грн, або108,7% до уточненого плану.

       Протягом року до районного бюджету поступила  базова дотація в сумі 26107,3 тис. грн, стабілізаційна дотація - 4590,0 тис. грн, освітня субвенція – 118529,4 тис. грн, медична субвенція – 48821,4 тис. грн.

       Із бюджету району протягом 2016 року проведено видатків на  загальну  суму 523701,6 тис. грн, що становить 99,0  відсотка до  уточненого  плану на рік  (528799,8 тис. грн), в тому  числі  по  загальному фонду – 487790,8 тис. грн, по  спеціальному  фонду – 35910,8 тис. грн.

      Враховуючи вищенаведене Колегія  райдержадміністрації 

                                                         В И Р І Ш И Л А:

       1. Доповіді начальника фінансового управління райдержадміністрації Петрівської Л.І., в. о. заступника начальника – начальника Старосамбірського відділення Самбірської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління  ДФС у Львівській області  Дмитрука В.Б. «Про виконання районного бюджету та бюджету району у 2016 році», прийняти  до  відома.       

        2. Старосамбірському відділенню Самбірської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Львівській області   (Дмитрук В.Б.) та органам місцевого самоврядування району активізувати роботу  із використання внутрішніх резервів наповнення місцевого бюджету шляхом легалізації виплати заробітної плати та недопущенню виплати зарплати нижче встановленого державою мінімуму, збільшенню бази  оподаткування  суб’єктів  господарювання.

        3. Керівникам  бюджетних  установ у  2017  році:

        3.1. Здійснювати фінансування, у першу чергу, видатків за захищеними  статтями та вжити додаткових заходів  щодо  забезпечення в повному обсязі  проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ, комунальних послуг та енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів та не допускати  кредиторської заборгованості  із  зазначених  видатків.

        3.2. Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати. 

         3.3. Вводити додаткові штатні одиниці у бюджетних установах у відповідності до визначеного фонду оплати праці, доведеного у бюджетних призначеннях на оплату праці, тільки за розпорядженням голови райдержадміністрації.

        4. Головам  місцевих рад рекомендувати:      

        4.1.Забезпечити виконання планових показників надходжень до місцевих бюджетів у 2017 році.

        4.2. При невиконанні місцевих бюджетів призупинити виплати доплат, премій, надбавок стимулюючого характеру.

        4.3. При дефіциті коштів на оплату праці з нарахуваннями розробити та затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

        4.4. При уточненні дохідної частини фінансово спроможних місцевих бюджетів за підсумками кварталу 2017 року передбачати кошти у вигляді іншої субвенції районному бюджету на оплату праці працівників закладів охорони здоров’я, культури та освіти району.  

         5. Начальнику фінансового управління райдержадміністрації Петрівській Л.І. у двотижневий термін підготувати проект розпорядження голови райдержадміністрації на виконання цього рішення.

        6. Контроль  за  виконанням  рішення Колегії покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Жука І.В.

 

Голова Колегії                                                                                       О.Е. Бонк