Старосамбірська

районна державна адміністрація

Продовження Прграми (3)

 3.4. РОЗВИНУТЕ СЕЛО

Пріоритетні напрями: розвиток сільськогосподарського виробництва та розвиток соціальної інфраструктури на селі, підвищення рівня життя сільського населення.

Пріоритетні завдання на 2017 рік:

ü                Зміцнення економіки села та підтримка зайнятості – комплексна підтримка сільгоспвиробників;

ü                Відродження культури на селі – робота з Народними домами, проведення заходів з їх ремонту та реконструкції (заміна вікон, дверей, влаштування даху та покрівлі);

ü                Оновлення і модернізація дошкільних навчальних закладів, відкриття нових НВК.

ü                Забезпечення якісної первинної медичної допомоги на селі, приближення лікарської медичної допомоги до  населення району шляхом подальшої реорганізації ФАПів в АЗПСМ;

ü                Забезпечення населення Інтернет - ресурсом.

ü                Розвиток сільського спорту.

Ключові заходи для реалізації пріоритетних завдань:

У сфері сільськогосподарського виробництва:

ü                Формування і розвиток інфраструктури аграрного ринку шляхом підтримки діючих  сільськогосподарських кооперативів та фермерських господарств;

ü                Поетапне укрупнення господарської діяльності малих  с/г виробників;

ü                Створення сімейних ферм та племінних пасік (збільшення кількості бджолосімей);

ü                Збільшення поголів’я  ВРХ , свиней та овець , яке зумовить збільшення виробництва м’яса та молока при фінансовій підтримці з бюджетів усіх рівнів;

ü                Збереження , відтворення та підвищення родючості ґрунтів;

ü                Залучення с/г підприємств до формування регіонального ринку насіння  та відновлення селекційно-племінної роботи;

ü                Розвиток садівництва та плодівництва шляхом реконструкції та відновлення старих садів методом передачі  в оренду .

ü               Відновлення бджільництва для збільшення виробництва меду.

Соціальна сфера села:

ü                Забезпечення доступності учнів та дошкільнят, які проживають у сільській місцевості, до навчальних закладів;

ü                Розвиток мережі сільських лікарських амбулаторій ЗПСМ;

ü                Реконструкція ФАПіВ;

ü                Придбання  спортивного інвентарю в рамках реалізації Обласної програми «Сільський спорт» з підтримки та розвитку фізкультурно-спортивного руху в сільській місцевості Львівської області на період 2016 – 2020 роки;

ü                Реалізація мікропроектів у сільських територіальних громадах району у рамках Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку.

Критерії досягнення:

ü                забезпечення виробництва основних видів сільськогосподарської

продукції в обсягах: зерна – 19,3 тис. тонн, картоплі – 83,8 тис. тонн, овочів – 13,0 тис. тонн, молока – 30,5 тис. тонн, м’яса – 4,4 тис. тонн;

ü                збільшення обсягів виробництва зерна на 0,5%, картоплі на 1,3%;

ü                Проведення реконструкції, капітальних ремонтів та енергозбереження соціально важливих об’єктів за рахунок реалізації мікропроектів;

ü                Відкриття  сільських лікарських амбулаторій ЗПСМ;

ü                Відкриття «ЗНЗ І –ІІ ст. – ДНЗ»  у  с. Спас (2 дошкільні групи /40 місць), с. Великосілля (1 дошкільна група/20 місць), відкриття додаткових дошкільних груп у Хирівській школі – інтернат імені Владики Хоми (2 дошкільні групи / 40 місць),  та відкриття 3-х додаткових дошкільних груп ( з повним режимом роботи 10,5 год. / 60 дітей) у НВК «ЗНЗ І – ІІІ ст. – ДНЗ  с. Стар’ява»;.

 

3.5. ТУРИСТИЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ

Пріоритетні завдання на 2017 рік:

ü                Сприяння популяризації Старосамбірщини для туристів;

ü                Приведення туристичної інфраструктури до міжнародних стандартів та збереження і ефективного використання історико - архітектурних та природних ресурсів;

ü                Збереження та використання для туризму об’єктів культурної спадщини.

 

Ключові заходи для реалізації пріоритетних завдань:

ü            Облаштування зон відпочинку на території об’єктів природно-заповідного фонду та   державних лісових господарств району;

ü            Проведення туристично-краєзнавчих змагань “Левурда” серед школярів на базі наметового табору;

ü            Проведення оздоровчо-навчального вишколу “Козацьке коло”;

ü       Продовження роботи над наповненням експозиції музею Кирила Осьмака, у с.Недільна та Старосамбірського історико-краєзнавчого музею;

ü       Проведення Міжрайонного огляд-конкурсу народно-інструментальної музики «Мелодії бойківського двору» з метою пропагування туристичного потенціалу району;

ü            Розробка та видання поліграфічної, мультимедійної рекламної продукції по туризму;

ü             Збільшення дискового простору WEB-сайту;

ü             Створення нових туристичних маршрутів: велосипедних, тематичних (шляхами вояків УПА, природознавчих).

ü            Розробка та видання зовнішньої рекламної продукції по туризму.

ü            Виготовлення та встановлення рекламних туристично-інформаційних щитів.

ü           Виконання заходів у рамках реалізації Програми «Охорона і збереження культурної спадщини Львівської області на 2016 – 2018 роки»

 

Критерії досягнення:

ü           Зростання рівня популяризації Старосамбірщини як району туристично-рекреаційної привабливості, що дасть можливість залучити туристів у регіон та інвестиції в розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури.

ü       Створення туристичного маршруту «Шляхами І світової» з внесенням г.Кундівської та г.Острогірки;

  

Додаток 1

 до  Програми соціально-

 економічного та культурного

 

розвитку Старосамбірського району на 2017 рік

 

Основні показники соціально-економічного розвитку району

 

 

Показники

Одиниця виміру

2015 р.,

звіт

2016 р.,

звіт/очіку

ване

2017 р.,

прогноз

2017 р. до 2016 р., %

Сфераекономіки

Промисловість

 

 

 

 

 

Приріст, зниження (-) обсягів виробництва промислової продукції

%

53,5

78,1

46,5

х

Сільське господарство

 

 

 

 

 

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з попереднім роком

%

96,9

98,3

99,3

х

у тому числі:

 

 

 

 

 

-       продукції рослинництва

%

107,5

95,6

101,1

х

-       продукції тваринництва

%

84,9

102,2

96,8

х

Торгівля

 

 

 

 

 

Обсяг обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту юридичних і фізичних осіб-підприємців)

млн. грн

307,1

330,0

365,0

110,6

Темп зростання (зниження) обороту роздрібної торгівлі, у порівняльних цінах

 

%

88,0

95,4

100,5

х

Підприємництво

 

 

 

 

 

Кількість підприємств малого бізнесу

од.

169

172

175

101,7

Кількість малих підприємств на 10 тис. населення

 

22

22

22

100,0

Інвестиційна діяльність

 

 

 

 

 

Обсяги капітальних інвестицій

млн. грн.

54,7

65,5

75,0

114,5

Приріст, зниження (-) обсягів капітальних інвестицій за порівняльними цінами

%

 

119,7

114,5

х

Соціогуманітарна сфера

Соціальний захист та захист дітей

 

 

 

 

 

Обсяги пенсійних виплат по всіх контингентах одержувачів пенсій і допомога непрацездатним малозабезпеченим громадянам

млн. грн.

395,0

404,6

448,8

110,9

Обсяги виплат державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

млн. грн.

139,5

162,0

189,2

116,8

Кількість усиновлених дітей

осіб

1

1

1

100,0

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу

осіб

7

7

7

100,0

Зайнятість

 

 

 

 

 

Кількість населення, яке передбачається працевлаштувати в галузях економіки

тис. осіб

2122

2130

2170

101,9

у тому числі:

 

 

 

 

 

-        пpацевлаштування в галузях економіки

-”-

1353

1360

1370

100,7

-        скерування на навчання і підвищення кваліфікації

-”-

345

330

350

106,1

-        залучення до громадських робіт

-”-

424

440

450

102,3

Заробітна плата

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата

 

 

 

 

 

- номінальна

грн.

2884

3270

4250

129,9

Охорона здоров’я

 

 

 

 

 

Кількість лікарів усіх спеціальностей на 10000 осіб населення

осіб

20

20

20

100,0

Кількість середнього медичного персоналу на 10000 осіб населення

осіб

80,6

80,6

80,6

100,0

Лікарні на 10000 осіб населення

ліжко-місць

53,2

51,3

51,3

100,0

Освіта

 

 

 

 

 

Кількість дітей у постійних дошкільних закладах

осіб

1488

1495

1635

109

Охоплення дітей постійними дошкільними закладами (у процентах до кількості дітей відповідного віку)

%

37,3

41,6

45,5

х

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів

одиниць

85

74

74

100,0

Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

тис. осіб

7040

6426

6599

102,6

Кількість професійно-технічних навчальних закладів

одиниць

2

2

2

100,0

Кількість закладів культури клубного типу - всього

одиниць

97

80

80

100,0

Кількість масових та універсальних бібліотек - всього

одиниць

84

70

70

100,0

Кількість дитячих шкіл естетичного виховання

одиниць

2

2

2

100,0