Старосамбірська

районна державна адміністрація

Архівний відділ

Інформація про роботу Експертної комісії архівного відділу райдержадміністрації за 2013 рік

                                                

Архівний відділ Старосамбірської районної державної адміністрації повідомляє, що у 2013 році проведено 12 засідань Експертної комісії архівного відділу райдержадміністрації. Графік засідань ЕК архівного відділу райдержадміністраці затверджений наказом начальника архівного відділу райдержадміністрації від 12 березня 2013 року №5 “Про засідання експертної комісії  архівного  відділу”.

Керуючись наказом Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року №1226/5 «Про затвердження Типового положення про експертну комісію архівного відділу районної, районної у мм.Києві і Севастополі державних адміністрації, міської ради», зареєстрованим в Міністерства юстиції України від 25 червня 2013 року №1061/23593, на виконання доручення голови Львівської обласної державної адміністрації від 5 серпня 2013 року №93/0/6-13 та доручення голови Старосамбірської районної державної адміністрації від 28 серпня 2013 року №91/01-09,  розпорядженням голови райдержадміністрації від 30 липня 2013 року №310/01-04 затверджено Положення про експертну комісію архівного відділу райдержадміністрації та наказом начальника архівного відділу райдержадміністрації від 30 липня 2013 року №10 затверджено склад експертної комісії архівного відділу райдержадміністрації.

У  2013 році ЕК архівного відділу райдержадміністрації ПОГОДЖЕНО:

1 номенклатура справ в кількості 44 статті Старосамбірський трудовий архів,

 64 Положень про експертні комісії в кількості 768 позицій,

 26 Положень про архівні підрозділи в кількості 262 позицій,

 26 інструкцій з діловодства в кількості 7315 позицій;

 описів справ з особового складу в кількості 113 од.зб.,

 

СХВАЛЕНО:

 28 номенклатура справ в кількості 4314 статтей,

 описів справ постійного зберігання в кількості 334 од.зб.,

 описів справ з особового складу в кількості 48 од.зб.,

актів про виділення до знищення документів, не внесених до НАФ в кількості 1625 справ,

 

 описів №2 справ постійного зберігання в кількості 9 од.зб. 

Про підсумки роботи експертної комісії

 

Про підсумки роботи експертної комісії

 

архівного відділу райдержадміністрації

 

за перше півріччя 2013 року


Засіданням експертної комісії архівного відділу райдержадміністрації є координація роботи з проведення експертизи цінності документів державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, релігійних організацій, музеїв і бібліотек (юридичних осіб), що перебувають у зоні комплектуванняархівного відділу райдержадміністрації.

Експертна комісія архівного відділу райдержадміністрації проводить свої засідання відповідно до графіку, затвердженого наказом начальника архівного відділу райдержадміністрації від 12 березня 2013 року №5.

За перше півріччя 2013 року проведено 7 засідань експертної комісії.

Схвалено і подано на погодження експертно-перевірної комісії Державного архіву Львівської області

- описів справ постійного зберігання 100 од.зб.,

- описів з особового складу – 41 од.зб.,

- актів на знищення документів в кількості 984 позиції,

- номенклатур справ – 23 шт., кількість статей – 3360.

Погоджено експертною комісією архівного відділу райдержадміністрації

- інструкцій з діловодства - 18 шт., кількість позицій – 5192,

- положень про ЕК – 17 шт., кількість позицій – 204,

- положень про архівні підрозділи – 18 шт., кількість позицій –180,юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ;

- описів з особового складу – 10 од.зб.,

- описів з довготривалого зберігання – 4 од зб.,

- описів з тимчасового зберігання – 17 од.зб.,

- акт на знищення – 33 позиції,

- номенклатура справ – 1 шт.,кількість статей – 44, юридичних осіб, що не є джерелами формування НАФ.