Старосамбірська

районна державна адміністрація

Відділ містобудування та архітектури

Містобудівний кадастр

Про портал

Містобудівний кадастр визначається як державна система зберігання та використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формуванні галузевої складової державних геоінформаційеих ресурсів.

Дані містобудівного кадастру, необхідні для провадження містобудівної діяльності, проведення землевпорядних робіт, забезпечення роботи геоінформаційних систем, використовуються для задоволення інформаційних потреб державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

З метою забезпечення належного функціонування служби містобудівного кадастру при управлінні архітектури. містобудування та інфраструктурних проектів Львівської ОДА рішенням Львівської обласної ради від 08.07.2014 № 1152 затверджено Цільову Програму ведення містобудівного кадастру у Львівській області на 2014 - 2016 роки.

Відповідно до запланованих заходів на 2014 рік розроблено уніфіковану систему електронного документообігу кадастровими даними, виготовлено технічний проект геоінформаційної системи та створено базу реєстрів, яка в подальшому формується на основі інформаційних ресурсів в системі містобудівного кадастру.

У 2015 році заплановано створення внутрішнього геопорталу геоінформаційної системи служби містобудівного кадастру як платформи організації інформаційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, та створення робочих місць адміністраторів служб містобудівного кадастру в районних центрах та містах обласного значення.

 

Для забезпечення фінансування служби містобудівного кадастру у Старосамбірському районі відділом містобудування та архітектури Старосамбірської райдержадміністрації розроблена цільова Програма ведення містобудівного кадастру у Старосамбірському районі на 2015-2017 роки, яка затвердженна рішенням ХХХІ сесії VІ скликання Старосамбірської районної ради від 25 березня 2015 року №620. Дана Програма включена до переліку цільових програм, фінансування яких буде проводитись за рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету 2015 року.

Роз'яснення щодо пайової участі забудовників у створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів

  З набранням чинності з 12 березня 2011 року Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038 (далі – Закон № 3038) до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (далі – Мінрегіон України) надходять численні запити учасників будівництва з проханням надати відповідні роз’яснення з питань застосування окремих норм Закону № 3038 щодо регламентування питань пайової участі замовників будівництва у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури (далі – інфраструктура) населених пунктів у зв’язку з чим Мінрегіон України роз’яснює.

Щодо терміну набуття чинності норм статті 40 Закону № 3038 та встановлення вимог до замовника будівництва щодо пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

Згідно з нормами пункту 1 розділу V Прикінцевих положень Закону № 3038 статття 40 цього Закону набрала чинності одночасно з набранням чинності цим Законом, а саме – з 12 березня 2011 року, за виключенням норми, встановленої частиною третьою та абзацом сьомим частини девۥятої статті 40, чинність якої настає 1 січня 2013 року.

Звертаємо увагу, що частиною третьою та абзацом сьомим частини девۥятої статті 40 Закону № 3038 встановлено норму, згідно з якою замовник будівництва має перераховувати визначену для нього величину коштів пайової участі для створення і розвитку інфраструктури населеного пункту у повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

Тобто до 1 січня 2013 року замовник будівництва у порядку, визначеному органом місцевого самоврядування, мають право на відстрочення сплати коштів пайової участі на період після прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію, але не пізніше 01.01.2013, часу, коли набуває чинності інша законодавча норма.

Звертаємо увагу як органів місцевого самоврядування, так і замовників будівництва житлових об’єктів на те, що на сьогодні чинними є норма, встановлена частиною п’ятою статті 3 Закону України від 25.12.2008 № 800 «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», якою обумовлено порядок відстрочення сплати замовниками будівництва житлових об’єктів пайових внесків на розвиток інфраструктури населених пунктів. Положення зазначеної норми можуть бути враховані органами місцевого самоврядування під час розроблення ними відповідних порядків залучення коштів пайової участі для врегулювання питань щодо відстрочення сплати зазначених коштів.

Отже, органи місцевого самоврядування мають право на вимогу до замовника будівництва щодо пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту з моменту заявлення останнім наміру щодо забудови відповідної земельної ділянки.

Орган місцевого самоврядування або його виконавчий орган, який наділений відповідними повноваженнями, відповідно до встановленого згідно з Законом № 3038 порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури відповідного населеного пункту, у своєму рішенні щодо надання замовнику будівництва містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, що перебуває у володінні чи користуванні такого замовника, або у рішенні про відведення замовнику будівництва відповідної земельної ділянки під забудову в обов’язковому порядку обумовлює питання відносно зобов’язань такого замовника щодо пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту.

Враховуючи, що орган місцевого самоврядування відповідно до своїх самоврядних повноважень має право звільнити замовника будівництва відповідного об’єкта будівництва від сплати коштів пайової участі понад ті норми, які встановлені законом, виходячи зі значимості об’єкта будівництва для соціально-економічного розвитку підпорядкованої такому органу території, у названих вище рішеннях мають бути обумовлені умови (підстави) щодо звільнення замовника будівництва від сплати коштів пайової участі за відповідним об’єктом будівництва.

Обумовлення органом місцевого самоврядування або його виконавчим органом у своєму рішенні щодо надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки чи відведення земельної ділянки під забудову є офіційним повідомленням замовника будівництва про настання у нього зобов’язання фінансового характеру в частині сплати відповідної величини коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та договірних зобов’язань в частині дотримання визначених у рішенні строків укладення договору пайової участі.

Акцентуємо увагу органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів на тому, що зазначена умова є важливою складовою щодо забезпечення сприятливого інвестиційного середовища для суб’єкта інвестиційної діяльності на відповідній території.

Замовник будівництва (інвестор, забудовник) має бути завчасно інформований про настання у нього всього спектру зобов’язань фінансового характеру перед іншими суб’єктами інвестиційної діяльності для врахування зазначених зобов’язань під час прийняття рішення щодо інвестиційної спроможності реалізації такого проекту та взяття на себе відповідних зобов’язань щодо термінів завершення будівництва, показників вартості будівництва тощо, порушення яких призводить до погіршення інвестиційної спроможності інших учасників реалізації такого інвестиційного проекту, особливо у сфері житлового будівництва.

Наслідком порушення зазначеної умови інвестиційного процесу є виникнення конфліктів між його основними учасниками, що підриває не лише довіру до замовників будівництва, а й до органів місцевого самоврядування, які відповідають за реалізацію містобудівної політики на підпорядкованих їм територіях, і в кінцевому результаті перешкоджає формуванню сприятливого інвестиційного середовища у сфері містобудівної діяльності, що є неприпустимим.

Щодо механізму реалізації пайової участі замовника будівництва у розвитку інфраструктури населеного пункту

Звертаємо увагу органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, яким делеговано право вимоги пайової участі до замовників будівництва у відповідних населених пунктах, що частиною першою статті 40 Закону № 3038 встановлено законодавчу норму прямої дії про обов’язковість встановлення органом місцевого самоврядування порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту відповідно до норм цього Закону.

Такий порядок, прийнятий та оприлюднений органом місцевого самоврядування, відповідно до норм частини першої статті 144 Конституції України, є нормативно-правовим актом, обов’язковим до виконання на відповідній території.

У разі відсутності такого нормативно-правового акта замовники будівництва матимуть правові підстави для відмови від укладення договору про пайову участь, оскільки саме таким актом встановлюються як порядок залучення коштів пайової участі і, відповідно, істотні умови договорів пайової участі, так і порядок розрахунку розміру пайової участі, без якого неможливо буде органу місцевого самоврядування довести коректність зробленого розрахунку величини пайової участі конкретного замовника будівництва, що є істотною умовою такого договору згідно з нормами абзацу шостого частини девۥятої статті 40 Закону № 3038.

Нормами абзацу першого частини девۥятої статті 40 Закону № 3038 встановлено строки, протягом яких укладається договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту - не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника будівництва щодо його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

Тобто, замовник будівництва має звернутись до відповідного органу місцевого самоврядування зі зверненням щодо укладення договору про пайову участь не пізніше ніж за 15 робочих днів до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію з тим, щоб протягом зазначеного часу таким органом було підготовлено необхідний розрахунок величини пайової участі та проект договору про пайову участь, який замовник після ознайомлення має підписати з дотриманням вимоги щодо строку - до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

Враховуючи, що на сьогодні згідно з нормами Закону № 3038 органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи не беруть участі в процесі прийняття закінчених будівництвом об’єктів в експлуатацію, обумовлення порядку, у тому числі й строків, укладення договорів про пайову участь та контролю за своєчасністю їх укладення є важливою умовою встановлюваного органом місцевого самоврядування порядку залучення коштів пайової участі.

Щодо звільнення від сплати коштів пайової участі деяких категорій замовників будівництва

Згідно з пунктом другим частини четвертої статті 40 Закону № 3038 замовники будівництва будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення звільнені від сплати коштів пайової участі незалежно від джерел фінансування будівництва таких об’єктів та їх форм власності.

Звертаємо увагу на те, що нормами Закону № 3038 не встановлено вимоги щодо складання переліку таких будівель. Відповідно замовники будівництва підтверджують приналежність об’єкта будівництва до зазначених видів будівель шляхом надання до відповідного органу місцевого самоврядування підтверджуючих документів, в яких буде зазначено код будівлі відповідно до Державного класифікатора будівель і споруд ДК 018 – 2000, затвердженого наказом Держстандарту України від 17.08.2000 № 507, на рівні її підкласу (за п’ятим знаком), за яким будівля класифікується в системі статистичних спостережень. Такими документами можуть бути – Декларація про готовність об’єкта до експлуатації, Акт готовності об’єкта до експлуатації чи інший документ, обумовлений органом місцевого самоврядування у встановленому ним порядку залучення коштів пайової участі.

Щодо звільнення від сплати коштів пайової участі замовників об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури, то зазначена норма застосовується у випадку, коли замовник будівництва об’єкта основного призначення на виділеній йому під таке будівництво земельній ділянці одночасно з будівництвом об’єкта споруджує на цій земельній ділянці об’єкт соціальної інфраструктури, який призначений для обслуговування мешканців відповідного мікрорайону чи району – дошкільний чи навчальний заклад, заклади медичного чи оздоровчого призначення, центри соціальної реабілітації чи соціальної допомоги, інтернати, будинки пристарілих, соціальні аптеки, будівлі побутового обслуговування, громадського харчування тощо, які замовник будівництва погоджується збудувати добровільно за погодженням із органом місцевого самоврядування в рамках планового забезпечення відповідної території (мікрорайону, району) необхідним елементом соціальної інфраструктури згідно з відповідною затвердженою містобудівною документацією на місцевому рівні (генеральний план населеного пункту, план зонування території, детальний план території).

Звертаємо увагу на те, що нормами Закону № 3038 не встановлено умови обов’язкового передання таких об’єктів соціальної інфраструктури до комунальної власності населеного пункту.

Відповідно органи місцевого самоврядування мають самостійно обумовити зазначені питання в своїх порядках залучення коштів пайової участі.

Щодо умов виконання договорів пайової участі та договорів оренди земельних ділянок, отриманих замовниками будівництва під забудову, умовами яких окрім сплати встановленої величини коштів пайової участі було передбачено надання послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу)

Звертаємо увагу як органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, так і замовників будівництва на те, що заборона вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема, житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі (внеску) замовника, була встановлена нормою закону ще з 14 січня 2009 року ( див. ст. 27-1 Закону України «Про планування і забудову територій»).

Із 12 березня 2011 року така заборона встановлена на рівні закону частиною сьомою статті 40 Закону № 3038.

Згідно з зазначеною нормою органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від замовників будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, передбаченої цією статтею [ст. 40 Закону № 3038], а також крім випадків, визначених частиною п’ятою статті 30 цього Закону.

Частиною п’ятою статті 30 Закону № 3038 встановлено, що якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність.

Враховуючи, що зазначеною частиною передбачено також право замовника будівництва на отримання відшкодування понесених ним витрат під час спорудження таких мереж (об’єктів) у частині, що перевищує встановлений йому розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, звертаємо увагу органів місцевого самоврядування на необхідність під час встановлення ними відповідних порядків залучення коштів пайової участі обумовлювати у них питання щодо порядку такого відшкодування, оскільки воно згідно з Законом здійснюється на підставі рішення органу місцевого самоврядування.

Особливо звертаємо увагу на необхідність дотримання органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами законодавчих норм, встановлених нормами пункту 7 розділу V Прикінцеві положення Закону № 3038, згідно з якими:

по-перше - договори про пайову участь, які укладені до набрання чинності норм зазначеним Законом і не виконані замовниками у повному обсязі на поточний момент (див. рішення Конституційного суду України від 16.04.2009 № 7-рп/2009), у разі встановлення в таких договорах інших обсягів сплати коштів пайової участі, ніж визначено цим Законом, підлягають приведенню у відповідність із Законом № 3038;

по-друге – будь-які рішення органів місцевого самоврядування про надання замовником будівництва будь-яких послуг, передачу активів у будь-якій формі (матеріальній чи нематеріальній), передачу частини (відсоткової частки) площ прийнятих в експлуатацію об’єктів містобудування, крім пайової участі відповідно до цього Закону, прийняті до набрання чинності цим Законом, які на поточний момент не виконані у повному обсязі замовниками будівництва (див. рішення Конституційного суду України від 16.04.2009 № 7-рп/2009), підлягають приведенню у відповідність із Законом № 3038.

Отже, органи місцевого самоврядування за зверненням замовника будівництва (факт не звернення замовника будівництва щодо перегляду зазначених вище умов, встановлених отриманими рішеннями або умов укладених на підставі цих рішень договорів, може розглядатись як добровільна згода замовника будівництва на виконання таких рішень) зобовۥязані з дотриманням строків розгляду таких звернень внести відповідні корективи у прийняті рішення та/або укладені договори, виходячи з норм Закону № 3038

 

 

 

У К Р А Ї Н А

_________________ МІСЬКА (СЕЛИЩНА, СІЛЬСЬКА) РАДА

СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

від  “___” ________ 2013  №  _______                                              ЗРАЗОК

________сесії _______скликання

 

Про затвердження Порядку та форми договору про пайову участь у створенні і розвитку інфраструктури міста (селища,села) ____________________

З метою забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку міста (селища,села) та залучення замовників до пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, керуючись статтями 27, 31, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання статті  40 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи доручення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.07.2012 №7/15-10782, лист обласної державної адміністрації від 18.07.2012 №5/33-6353/0/2-12/2-16, доручення голови Старосамбірської районної державної адміністрації від ______ №____ ,  ____________ міська (селищна,сільська) рада

ВИРІШИЛА :

1.      Затвердити Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі  у розвитку інфраструктури міста (селища,села) _____________  (Додаток 1).

2.      Затвердити Форму договору між виконавчим комітетом ____________ міської (селищної,сільської)  ради та замовником про залучення коштів пайової участі  у розвитку інфраструктури міста (селища,села) ___________ (Додаток 2).

3.      Доручити виконавчому комітету _____________ міської (селищної,сільської) ради переглянути прийняті рішення та договори щодо пайової участі і привести їх у відповідність до даного рішення.

4.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на _____________ .

 

Міський (Селищний, Сільський) голова                                         _______________

 

Додаток № 1

 

Порядок
пайової участі (внеску) замовників будівництва у створенні і розвитку  інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури  населеного пункту

 

 1.     Загальні положення

 1.1. Порядок пайової участі (внеску) замовників будівництва у створенні і розвитку інфраструктури ____________(надалі - Порядок) регулює організаційні та економічні відносини, пов’язані із залученням і використанням коштів забудовників об’єктів містобудування у розвиток інфраструктури у зв’язку з будівництвом об’єктів містобудування на території _________.

1.2. Порядок розроблено на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва».

1.3. Пайова участь у створенні і розвитку інфраструктури ______  є обов'язковою для всіх замовників (фізичних осіб - підприємців, фізичних та юридичних осіб), які здійснюють або здійснили забудову земельної ділянки на території __________, незалежно від форми власності замовника, розташування та функціонального призначення об'єкта будівництва, за винятком об’єктів, передбачених ч. 4 ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

1.4. Пайова участь (внесок) замовника полягає у відрахуванні коштів для забезпечення створення і розвитку  інфраструктури _______________.

1.5.В цьому Положенні терміни вживаються в наступному значенні:

- внесок забудовника у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, селища, села - пайова участь замовників (забудовників) у створенні інженерно-транспортної інфраструктури селища;

- будівництво – спорудження нового об'єкта, реконструкція, розширення, добудова.

- об’єкт містобудування – будинки і споруди, їх комплекси, окремі приміщення комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури;

- інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

- розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;

- замовник (забудовник) - фізична або юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку і подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва об'єкта містобудування;

- житловий фонд соціального призначення – сукупність соціального житла , що надається громадянам України, які відповідно до вимог чинного законодавства потребують соціального захисту;

- доступне житло – це житло, яке побудоване або будується за державної підтримки громадянами, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;

- вартість будівництва – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування, визначена згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо - та поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

 2.     Порядок залучення замовників до пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інфраструктури __________________

 2.1. Залучення замовників здійснюється на підставі договорів пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури _____________ , які в обов'язковому порядку укладаються  до отримання Рішення Виконавчого комітету ____________ради про можливість отримання замовником містобудівних умов та обмежень, відповідно до ч. 1 ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

2.2. Замовник, який має намір здійснити будівництво об'єкта на території ___________ зобов'язаний звернутися з заявою до Виконавчого комітету ___________ради для отримання рішення про можливість надання містобудівних умов та обмежень.

2.3. До заяви, для отримання рішення виконавчого комітету ______________________ради з дозволом про можливість отримання містобудівних умов та обмежень, необхідно також долучити звернення замовника будівництва щодо укладення договору про пайову участь у створенні і розвитку  інфраструктури _________________

2.4. Договір   про  пайову  участь  у  створенні і розвитку інфраструктури ____________ укладається із Виконавчим комітетом  __________________ ради не пізніше ніж через 15 робочих днів з  дня  реєстрації звернення замовника про його укладення,  але до надання дозволу виконавчим комітетом ______________ради про можливість отримання містобудівних умов і обмежень.

2.5. Текст договору має відповідати типовому договору про залучення коштів на створення і розвиток інфраструктури  _____________, що є додатком до даного Порядку.

2.6. До пайової участі  у  розвитку  інфраструктури  ___________ не залучаються замовники у разі будівництва:

     1) об'єктів  будь-якого  призначення  на замовлення державних органів або органів місцевого  самоврядування  за  рахунок  коштів державного або місцевих бюджетів;

     2) будівель навчальних закладів,  закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

3) будинків  житлового  фонду  соціального   призначення   та доступного житла;

     4) індивідуальних  (садибних)  житлових   будинків,   садових, дачних будинків  загальною  площею  до  300  квадратних   метрів,господарських   споруд,  розташованих  на  відповідних  земельних ділянках;

     5) об'єктів комплексної забудови територій,  що  здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

     6) об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;

     7) об'єктів,  що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані  внаслідок   надзвичайних  ситуацій  техногенного  або природного характеру;

     8) об'єктів,  передбачених   Державною   цільовою   програмою за рахунок коштів інвесторів;

     9) об'єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об'єктів енергетики,

зв'язку  та дорожнього господарства (крім об'єктів дорожнього сервісу);

     10) об'єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів

створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків. 

 2.7. Відносини із Замовниками щодо виконання вимог про пайову участь у створенні і розвитку інфраструктури ___________регулюється договором про пайову участь, що укладається із Виконавчим комітетом __________________________ради.

 3.     Порядок та строки сплати пайового внеску

            3.1. В Договорі про пайову участь Замовників будівництва обов’язково зазначається термін внесення коштів пайової участі.

3.2. Забудовник перераховує кошти на рахунок цільового фонду _____________ ради. В платіжному дорученні зазначається призначення платежу: «На створення та розвиток інфраструктури ______________».

3.3. Після надходження від Замовника коштів до Цільового фонду на розвиток інфраструктури Виконавчий комітет __________ради  видає Замовнику (на його вимогу) довідку, в якій зазначається дата отримання коштів та сума коштів. Довідка є підтвердженням виконання умов Договору про пайову участь Замовників будівництва об’єктів містобудування у розвиток інфраструктури селища.

3.4. В Договорі про пайову участь Замовників будівництва обов’язково зазначається термін внесення коштів. Кошти пайової участі у розвиток інфраструктури __________ сплачуються в повному обсязі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором. Граничний термін сплати пайового внеску зазначається у договорі, а з 01 січня 2013 року – до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

3.5. Замовники, що здійснюють будівництво, мають право на відстрочення сплати пайових внесків на розвиток інфраструктури згідно із  законодавством України. Заява подається до Виконавчого комітету ____________ради не пізніше терміну сплати, має містити інформацію про суму та термін відстрочення відповідних платежів та відрахувань. Надана заява вважається невід’ємною частиною Договору. Питання щодо відстрочення сплати замовником пайового внеску розглядається Виконавчим комітетом __________ ради.

3.6. У випадку несвоєчасної сплати пайового внеску фізичні та юридичні особи сплачують пеню в розмірі одного відсотка від залишкової суми за кожен прострочений день.

 4.     Порядок визначення  розміру пайової участі

  4.1. Замовник за 45 діб до введення об'єкта містобудування в експлуатацію зобов'язаний надати до__________ ради  кошторис загальної вартості будівництва, визначеної згідно з державними будівельними нормами, та виконаний у цінах,  діючих на цей період, і техніко-економічні показники для визначення остаточної величини пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури населеного пункту ____________.

4.2. У разі якщо об’єкт містобудування вже введений у експлуатацію, то Замовник будівництва зобов’язаний надати до_______ ради документи, що підтверджують вартість об’єкту містобудування на період укладення Договору пайової участі.

4.3.Розрахунок розміру пайової участі (внеску) замовника  у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури здійснюється ___________ради.

4.4. Величина пайової   участі   (внеску) замовника у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з_______________ ради, відповідно до встановленого радою розміру пайової участі (внеску) замовника від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування,   визначеної згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо - та поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

4.5. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації ___________ радою звернення замовника про укладення договору  про  пайову  участь  та доданих до нього документів,  що підтверджують вартість будівництва об'єкта, з техніко-економічними показниками.

4.6. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва  об'єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами,  вона визначається  на  основі  встановлених  нормативів   для   одиниці  створеної потужності.

4.7.  При збільшенні кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування з фізичними та юридичними особами укладається додатковий договір до основного, де зазначається уточнена сума пайового внеску.

4.8. Величина  пайової участі (внеску) Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища встановлюється:

 Для нежитлових будівель та/або споруд :

Загальна кошторисна вартість будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування,

(тис. грн.)

% на інфраструктуру

до 200

10

більше 200

9

більше 1000

8

 Для житлових будинків:

Загальна кошторисна вартість будівництва

% на інфраструктуру

Від 300 кв м загальної площі об’єкта

4

 5.      Пайова участь (внесок) забудовника самочинного будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту _____________.

     5.1. Фізичні особи, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, юридичні особи, які здійснили (здійснюють) самочинне будівництво (незалежно від того, чи було зареєстроване право власності на об’єкт самочинного будівництва), незалежно від інших обов’язкових платежів, вносять кошти на створення і розвиток  інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на підставі відповідного договору, примірний зразок якого затверджено відповідним  Рішенням___________ ради.

5.2  Розмір пайового внеску визначається у відсотках від вартості будівництва об’єкта (вартість повинна бути визначена на період укладення Договору про пайову участь), які побудовані, реконструйовані починаючи з 16.06.2006 року.

5.3. Вартість об’єкта самочинного будівництва встановлюється на підставі експертної оцінки, або виходячи з нормативної оцінки одиниці створеної потужності.

5.4. Розмір пайової участі (внеску) забудовника визначається не пізніше десяти робочих днів з дня звернення забудовника (замовника) до Виконавчого комітету _________ ради  про укладання договору про пайову участь, та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва (реконструкції) об’єкта.

5.5. По об’єктах, право власності на які було зареєстровано до 12.03.2011р., сплата пайового внеску здійснюється у граничних розмірах встановлених законодавством на момент реєстрації права власності на об’єкт будівництва.

5.6. У разі не звернення особи, що здійснює (здійснила) самочинне будівництво, протягом 10 днів після отримання акту-попередження, до Виконавчого комітету ____________ради для укладення Договору про пайову участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ___________ – сплата пайової участі (внеску) здійснюється у примусовому порядку, шляхом стягнення суми пайової участі (внеску) у судовому порядку.

 6.     Використання коштів 

6.1. Кошти, які надійшли від Забудовників на створення та розвиток інфраструктури, використовуються виключно на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ___________.

     7.     Прикінцеві положення 

7.1. У випадку внесення змін до актів чинного законодавства, відповідні зміни і доповнення вносяться до цього Порядку у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

7.2. Спори, пов'язані з пайовою участю (внеском) Замовника у створенні і розвитку інфраструктури населеного пункту, вирішуються судом.

7.3. У разі невиконання Забудовником умов Договору щодо перерахування в повному обсязі коштів відповідно до вказаного Договору, _________рада здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

 

РОЗРАХУНОК

величини пайової участі (внеску)  замовника (юридичною, фізичною особою) у створенні і розвитку  інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури  населеного пункту    по об’єкту будівництва, вартість якого визначена на підставі нормативів для одиниці створеної потужності.

 

Виконавчий комітет (міської, селищної, сільської)________________ ради, в особі __________________голови _____________________________(ПІБ), що діє на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статуту територіальної громади (назва населеного  пункту)____________________ з одного боку   та ________________ (ПІБ фізичної особи з якою укладається договір)  ( далі – «Замовник»), що  діє на підставі власного волевиявлення  з другого боку  ( далі за текстом договору – «Сторони»), відповідно до умов Договору про пайову участь (внесок) замовника у створенні і розвиток інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури  населеного пункту від ______________ року №  _____ склали розрахунок величини пайової участі по об’єкту містобудування (найменування та адреса об’єкту)___________________.

        1.Розрахунок здійснюється на підставі  наданих Замовником вихідних даних ( зазначити перелік вихідних даних)_________ та нормативів для одиниці створеної потужності, затверджених рішенням ______________ ради від _________  № __________.

        2.Земельна ділянка, на якій планується здійснити будівництво об’єкта, розташована _________ зоні  згідно з умовним поділом зон забудови ___________.

         3. Згідно з наданими Замовником даними та виходячи із показників створеної потужності вартість об’єкта будівництва становить _______________ (сума в грн.)

        4. Розрахунок величини пайового внеску Замовника будівництва об’єкту здійснюється за формулою:

        ПУ= (П х Осп) х 10 (4)%  х  Кзон, де :

        ПУ – розмір пайової участі;

        П – розрахунковий показник створеної потужності об’єкта будівництва ( площа об’єкта будівництва у  кв. м, пропускна спроможність, кількість відвідувань, тощо);

        10(4) % - величина пайової участі від загальної вартості будівництва, визначена згідно з порядком;

         Осп – норматив для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням __________________ ради, що діє на дату укладення договору про пайову участь.

      5. Цей додаток є невід’ємною частиною Договору  про пайову участь (внеску)  замовників у створенні і розвитку  інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури від ________________ року  №______________.

 

 

 

 

Виконавчий комітет___________ рада                                     Замовник

_________________________________                    __________________

_______________________ (Підпис)              ____________________ (Підпис)

 

«____»__________________                                         «____»__________________

       

 

Додаток № 2

 

ДОГОВІР

про пайову участь (внесок) замовника (юридичною, фізичною особою) у створенні і розвитку  інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури  населеного пункту

                     

                                                                      “____”_________20___ р.

Виконавчий комітет (міської, селищної, сільської)________________ ради, в особі __________________голови _____________________________(ПІБ), що діє на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статуту територіальної громади (назва населеного  пункту)____________________ з одного боку  та ________________ (ПІБ фізичної особи з якою укладається договір)  ( далі  замовник), що  діє на підставі власного волевиявлення  з другого боку  ( далі за текстом договору – «сторони»), уклали цей договір про наступне :

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом даного Договору є пайовий внесок замовника на розвиток розвитку  інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури  населеного пункту  _____________________при здійсненні будівництва об’єкта містобудування на умовах зазначених цим договором.

1.2. Назва та місце розташування об’єкта містобудування - _____________________.

1.3. Цільове призначення  об’єкта містобудування - ______________________.

 2. Сума договору та умови оплати

2.1. Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури  населеного пункту ____________________ у розмірі ____________________грн. єдиним платежем  (або частинами за графіком) на рахунок  №_________________ відповідно до розрахунку у термін до ______________ року.

2.2. Величина пайової участі визначена на підставі:

- затвердженої проектної  документації (загальна кошторисна вартість будівництва) у сумі _________ грн.

- нормативів  для одиниці створеної потужності (функціональної одиниці виміру), затвердженої _____________________ (назва органу місцевого самоврядування) у сумі _________________ грн.

2.3. Розрахунок величини пайової участі, складений на підставі вихідних даних замовника  щодо потужності об’єкта будівництва та нормативів для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням _____________ ради від ________ № _________, уточнюється на підставі  вартісних показників затвердженої в установленому порядку проектної документації  з укладенням протягом ___________ днів додаткової угоди, графіка оплати та розрахунку величини пайової участі.

2,4. Сплата коштів замовником на розвиток інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури  населеного пункту здійснюється у безготівковій форма на рахунок № ____, код _______,МФО _________, ККД ______, банк одержувач ___________.

3.ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

3.1. Забудовник зобов’язується:

3.1.1.Сплатити кошти пайової участі згідно з розрахунком величини пайової участі у розвитку інфраструктури міста до бюджету розвитку ____________ради у порядку та строки, визначені Порядком пайової участі у розвитку інфраструктури ____________та цим Договором в сумі
_______________________________________________________________грн.

3.1.2. Починати будівництво об’єкту лише з умови сплати коштів пайової участі, отримання містобудівних умов та обмежень, інших дозвільних документів, передбачених діючим законодавством України.

3.2. ____________ рада зобов’язується:

3.2.1. За умови повної сплати пайової участі Забудовника, розмір якої визначено у відповідності до Порядку пайової участі у розвитку інфраструктури та затверджено рішенням виконавчого комітету № ______ від ________________, надати Забудовнику довідку про повну сплату коштів пайової участі, перерахованої їм до бюджету розвитку ________ ради.

3.2.2. Використовувати кошти пайової участі в  розвитку  інфраструктури  ______,  отриманні від Забудовника виключно для створення  і  розвитку  інженерно-транспортної  та  соціальної  інфраструктури ___________

4. ПРАВА СТОРІН

4.1._______ рада має право:

- вимагати від Забудовника сплати пайової участі у розвитку інфраструктури________ у повному обсязі.

4.2. Забудовник має право:

- вимагати від__________ ради виконання зобов’язань за цим Договором.

 4.3. Сторони також мають інші права, визначені чинним законодавством України.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Внесення змін та/або доповнень стосовно розміру пайової участі до даного Договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою Сторін – у відповідності до положень Порядку пайової участі у розвитку інфраструктури - шляхом підписання додаткової угоди, що буде невід’ємною частиною цього Договору.

6.2. Всі суперечки між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, вирішуються у судовому порядку згідно з чинним законодавством.

6.3. Даний Договір не може бути розірвано в односторонньому порядку.

6.4. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до виконання зобов’язань у повному обсязі. Договір припиняється, якщо протягом 1 (одного) календарного року з дати його підписання Сторонами Забудовник не виконав своїх зобов’язань, визначених цим Договором.

6.5. Договір може бути розірваний з інших причин, передбачених діючим законодавством.

6.6. Даний Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

6.7. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури  ________.

 7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 ____________ рада

 

 

Забудовник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про нас

Відділ містобудування та архітектури (надалі відділ) є структурним підрозділом Старосамбірської районної державної адміністрації, утворюється головою Старосамбірської районної державної адміністрації, входить до її складу та в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

Відділ підпорядкований голові Старосамбірської районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний управлінню архітектури,  містобудування та інфраструктурних проектів Львівської обласної державної адміністрації.

Основним завданням відділу є:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району.

- координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини.

- сприяння розробленню та проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району;

- здійснення моніторингу з питань реалізації схеми планування території району та стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій), забудови та іншого використання територій.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, наказами начальника управління архітектури,  містобудування та інфраструктурних проектів обласної державної адміністрації, а також іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови обласної та районної  державної адміністрації, а також положенням про відділ містобудування та архітектури Старосамбірської районної державної адміністрації.

 

 

Наша адреса: 82000, м.Старий Самбір, вул.Лева Галицького, 114, тел.21-3-30

 

Контакти

Контакти

 

Відділ містобудування та архітектури

ПІБ

Займана посада

Номер телефону

Попович Володимир Володимирович

 

Дуркалець Надія Миронівна

 

Шелест Ігор Степанович

начальник відділу

 

 

головний спеціаліст відділу

 

головний спеціаліст відділу

(238) 21-3-30

 

 

(238) 21-3-31

 

(238) 21-3-31