Старосамбірська

районна державна адміністрація

Фінансове управління

Інформація про виконання бюджету району за січень - квітень 2018 року

    До  загального фонду   бюджету   району за  січень-  квітень 2018 року  надійшло  податків, зборів і  платежів  в сумі 30460,5 тис. грн. при плані 28421,3 тис.грн., що становить 107,2 відсотки  до  уточнених    призначень на січень-  квітень  2018 року та   32,1 відсотки до річних призначень. Ріст надходжень 2018 року до 2017 року становить  109,1 відсотки   або 2532,6 тис.грн. , у 2017 році надходження становили 27927,9 тис.грн.

    До районного бюджету  надійшло 17153,8 тис. грн.  при плані 16705,8 тис.грн. або 102,7 відсотка до уточнених призначень на січень- квітень 2018 року та 29,5  відсотка  до річних  призначень.        

Детальніше: Інформація про виконання...

Інформація про виконання районного бюджету та бюджету району у І кварталі 2018 року

         До загального  фонду  бюджету  району  за I квартал 2018 року  надійшло 22723,9 тис.грн., податків, зборів  і  неподаткових  платежів, що становить  113,8 %  до  уточненого  плану.

До районного бюджету надійшло 12683,0 тис. грн., або 102,5 % до уточненого плану.

                   В  порівнянні  з  відповідним  періодом  минулого  року  надходження  до  загального  фонду  бюджету  району  збільшилися  на  1956,5 тис. грн., або  9,4 %.

Виконання    планових  завдань  забезпечено у 34  місцевих бюджетах із 35 .

Динаміка  надходжень до  загального  фонду  бюджету  району

 за 2016 - 2018 роки .

Детальніше: Інформація про   виконання...

Інформація про виконання бюджету району за січень-лютий 2018 р.

До загального  фонду  бюджету  району  за січень- лютий  2018 року  надійшло 13727,4 тис.грн., податків, зборів  і  неподаткових  платежів, що становить  112,3 %  до  уточненого  плану.

         В  порівнянні  з  відповідним  періодом  минулого  року  надходження  до  загального  фонду  бюджету  району  збільшилися  на 1476,6  тис. грн., або  12,0 %.

Виконання    планових  завдань  забезпечено у всіх  35 місцевих бюджетах  району.

До районного бюджету надійшло 7861,4 тис. грн., або 101,6 % до уточненого плану.

Оголошення

7 березня о 15 год. в приміщенні музичної школи м.Старий Самбір відбудеться публічне обговорення звіту про виконання районного бюджету Старосамбірського району за 2017 рік. До обговорення запрошуються розпорядники бюджетних коштів  районного бюджету та громадськість.

Звіт по виконанню дохідної частини районного бюджету за 2017 рік

ДОХОДИ:         (грн.)
      Загальний фонд+Спеціальний фонд
Найменування Код бюджетної класифікації Затверджений план на рік Затверджено розписом  за    2017 р. з урахуванням змін Виконано з початку року  % виконання
1 2   9 10 11
Податкові надходження   10000000 36237400,00 47917545,00 49369871,25 103,0
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   11000000 36237400,00 47917545,00 49369871,25 103,0
Податок на доходи фізичних осіб   11010000 36208000,00 47917545,00 49369871,25 103,0
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 11010100 34736500,00 30838746,00 46957768,95 152,3
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 11010200 712200,00 1039200,00 1228978,39 118,3
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 11010400 303500,00 449400,00 765274,18 170,3
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 11010500 224500,00 205600,00 246087,98 119,7
Податок на доходи фізичних осіб
 із суми пенсійних виплат або щомісячного
 довічного грошового утримання, що
 оподатковуються відповідно до підпункту
 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу
11010900       0,0
Податок на прибуток підприємств   11020000 29400,00 27100,00 27066,00 99,9
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  11020200 29400,00 27100,00 27066,00 99,9
Неподаткові надходження   20000000 1113400,00 1951650,00 4857266,71 248,9
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  22000000 0,00 137900,00 152821,41 110,8
Плата за надання інших адміністративних послуг 22010000   123300,00 129935,34 105,4
Адміністративний збір за державну реєстраціюречових прав та їх обтяжень 22012600   79800,00 129935,34 162,8
Надходження коштів від відшкодування
 втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва  
21110000 0,00 0,00 2615,52 0,0
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   22080000 87000,00 14600,00 22886,07 156,8
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  22080400 87000,00 14600,00 22886,07 156,8
Інші неподаткові надходження   24000000 79700,00 27000,00 43930,30 162,7
Інші надходження   24060000 79700,00 27000,00 33930,30 125,7
Інші надходження   24060300 79700,00 27000,00 33930,30 125,7
Концесійні платежі 24160100 0,00 0,00 10000,00 0,0
Власні надходження бюджетних
 установ  
25000000 1113400,00 1786750,00 4657899,69 260,7
Надходження від плати за послуги
, що надаються бюджетними
установами згідно із законодавством 
25010000 1113400,00 1681250,00 1928270,69 114,7
Плата за послуги, що
 надаються бюджетними
установами згідно з їх основною діяльністю 
25010100 1031000,00 1562000,00 1758906,81 112,6
Плата за оренду майна бюджетних установ   25010300 82400,00 119250,00 168252,68 141,1
Надходження бюджетних установ
 від реалізації в установленому
 порядку майна (крім нерухомого)
25010400     1111,20 0,0
Інші джерела власних надходженьбюджетних установ 25020000     2729629,00 0,0
Благодійні внески,гранти та дарунки 25020100     2495177,00 0,0
Кошти,що отримують бюджетні
 установи від підприємств,організацій
,фізичних осіб та від інших бюджетних
 установ для виконання цільових
заходів,у тому числі заходів з
 відчуження для суспільних потреб
 земельних ділянок та розміщених
 на них інших обєктів
25020200     234451,90 0,0
Офіційні трансферти   40000000 579373,00 598904588,00 585751782,66 97,8
Від органів державного управління   41000000 579373,00 598904588,00 585751782,66 97,8
Дотації   41020000 66207600,00 68658400,00 68658400,00 100,0
Базова дотація 41020100 32208500,00 32208500,00 32208500,00 100,0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я 41020200       0,0
Cтабілізаційна дотація 41020600        
Субвенції   41030000 579373,00 533170356,00 520017549,90 97,5
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям  41030600 189206900,00 178408700,00 174759459,32 98,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери 41030800 65362900,00 121063300,00 121030413,62 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  41031000 6039100,00 5442800,00 5442800,00 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 41033600   1192100,00 1192096,18 100,0
Освітня субвенція з державного
 бюджету місцевим бюджетам
41033900 141289800,00 141289800,00 141289800,00 100,0
Медична субвенція з державного
 бюджету місцевим бюджетам
41034200 58000600,00 69553780,00 69450463,43 99,9
Субвенція з державного  бюджету  місцевим бюджетам на соціально -економічний розвиток окремих регіонів 41034500     3535916,07  
Субвенція з інших бюджетів  на виконання інвестиційних проектів 41030400 0,00 350000,00 350000,00  
Інші субвенції  41035000 579373,00 5680016,00 5171223,99 91,0
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету 41035200        
Субвенція з державного  бюджету  місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  41035400        
Субвенція з державного  бюджету  місцевим бюджетам на  проведення виборів  41037000        
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постач 41036600       0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 41035800 506100,00 377400,00 377398,22 100,0
Всього (без урахування трансфертів)   38220650,00 49869195,00 54217138,17 108,7
Всього   564833650,00 651697950,11 646532305,64 99,2

Звіт по виконанню видаткової частини районного бюджету за 2017 рік

ВИДАТКИ:          
Найменування показника Коди бюджетної класифікації Загальний фонд+Спеціальний фонд
 тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів        
Затвердженний план на рік Затверджено розписом  за   2017 р. з урахуванням змін Виконано з початку року  % виконання
1 2   3 4 5
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0170 2190600,00 2749600,00 2701991,47 98,27
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 1020 156478800,00 171785148,48 161129439,47 93,80
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 1040 23573000,00 23146168,00 23340328,86 100,84
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т ч сімейного типу, прийомних сім`ях), в сім`ях патронатного вихователя 1060 3697300,00 3489950,00 3459026,43 99,11
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1090 1162900,00 1295000,00 1278775,30 98,75
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти 1170 1868600,00 1825600,00 1805108,68 98,88
Централізоване ведення бухгалтерського обліку 1190 2111500,00 2001300,00 1973175,48 98,59
Здійснення централізованого господарського обслуговування 1200 478600,00 530000,00 520244,89 98,16
Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 1230 18000,00 12700,00 0,00 0,00
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2010 43827541,00 57686597,53 58662308,02 101,69
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню 2120 13103170,00 14964419,00 14969747,72 100,04
Первинна медико-санітарна допомога 2150 5395200,00 6938772,00 6951533,65 100,18
Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування 2200 1680380,00 1556451,00 1556434,96 100,00
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 2214 0,00 768200,00 664885,25 86,55
Інші заходи в галузі охорони здоров`я 2220 0,00 1192100,00 1192096,18 100,00
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, 3011 15000000,00 5317505,56 5317505,56 100,00
Наданн ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної сл 3012 400000,00 229663,14 229663,14 100,00
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 3013 200000,00 59851,36 59851,36 100,00
Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбаченим пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частино 3014 4000000,00 1665259,80 1665259,80 100,00
Надання пільг багатодітним сім`ям на житлово-комунальні послуги 3015 2000000,00 823675,43 823675,43 100,00
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 3016 43762900,00 112967344,71 112934458,33 99,97
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які м 3021 1500000,00 813846,37 813846,37 100,00
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Держа 3022 12000,00 7685,05 7685,05 100,00
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 3023 8100,00 8774,48 8774,48 100,00
Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбаченим пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частино 3024 300000,00 297221,35 297221,35 100,00
Надання пільг багатодітним сім`ям на придбання твердого палива та скрапленого газу 3025 250000,00 195046,74 195046,74 100,00
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 3026 3969000,00 4120226,01 4120226,01 100,00
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 3035 0,00 714500,00 714500,00 100,00
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 3037 0,00 150000,00 149999,90 100,00
Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами 3041 960000,00 960000,00 813758,62 84,77
Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку 3042 300000,00 95000,00 92844,50 97,73
Надання допомоги при народженні дитини 3043 55200000,00 50600000,00 50150370,98 99,11
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3044 1080000,00 1285000,00 1260005,09 98,05
Надання допомоги на дітей одиноким матерям 3045 5520000,00 5520000,00 5326965,33 96,50
Надання тимчасової державної допомоги дітям 3046 540000,00 540000,00 424067,27 78,53
Надання допомоги при усиновленні дитини 3047 1000,00 1000,00 0,00 0,00
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям 3048 83605900,00 78007700,00 76006701,44 97,43
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 3049 31200000,00 30600000,00 30238242,24 98,82
Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 3080 10800000,00 10800000,00 10446503,85 96,73
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3104 6328500,00 6293355,00 6828011,81 108,50
Центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 3131 505700,00 491700,00 491589,98 99,98
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України` 3141 0,00 125000,00 124960,00 99,97
Інші заходи та заклади молодіжної політики 3143 0,00 45399,00 45399,00 100,00
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами 3181 6000,00 6000,00 5640,14 94,00
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 3190 94000,00 104160,00 101425,41 97,37
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 3202 30000,00 30000,00 30000,00 100,00
Інші видатки на соціальний захист населення 3400 930000,00 1341000,00 1329700,00 99,16
Бібліотеки 4060 8239950,00 8069950,00 8072021,61 100,03
Музеї і виставки 4070 258400,00 169400,00 168518,13 99,48
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 4090 7284400,00 7589300,00 7552466,82 99,51
Школи естетичного виховання дітей 4100 5873200,00 5898200,00 5900278,90 100,04
Інші культурно-освітні заклади та заходи 4200 423000,00 518100,00 517045,95 99,80
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 5011 170000,00 180000,00 179970,00 99,98
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 5031 1707600,00 1659600,00 1628224,00 98,11
Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості 5053 400000,00 500000,00 500000,00 100,00
Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових 6150 0,00 100000,00 0,00 0,00
Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам`яток архітектури, премії в галузі архітектури 6422 0,00 35000,00 35000,00 100,00
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 6310 0,00 738341,00 578336,24 78,33
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 6330 0,00 898200,00 892657,00 99,38
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю 6360 0,00 690000,00 463688,00  
Розробка схем та проектних рішень масового застосування 6430 0,00 30000,00 29936,04 99,79
Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення 7211 150000,00 400400,00 400400,00 100,00
Програми у галузі лісового господарства і мисливства 7320 0,00 67000,00 67000,00 100,00
Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства 7330 0,00 100000,00 100000,00 100,00
Заходи з енергозбереження 7410 0,00 24000,00 24000,00 100,00
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 7810 0,00 200000,00 200000,00 100,00
Резервний фонд 8010 250000,00 0,00 0,00 0,00
Проведення місцевих виборів 8021 0,00 1200,00 1200,00 100,00
Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів 8300 0,00 618000,00 600000,00  
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 8370 0,00 165000,00 149372,70  
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 8440 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші видатки 8600 177600,00 323600,00 295456,09 91,30
Інші додаткові дотації 8700 2006726,00 2514129,00 2514129,00 100,00
Інші субвенції 8800 13893083,00 17001542,00 16492145,28 97,00
Всього по бюджету   564922650,00 652648882,01 638620841,30 97,85