Старосамбірська

районна державна адміністрація

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

Результати вирішення колективних трудових спорів, конфліктних ситуацій у Львівській області у 2017 році

Упродовж 2017 року діяльність відділення Національної служби посередництва і примирення в Львівській області (далі – відділення НСПП) була спрямована на виконання завдань, визначених Законами України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", "Про соціальний діалог в Україні", а саме: здійснення сприяння у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), поліпшення стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств, установ, організацій області, прогнозування та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння забезпеченню здійснення соціального діалогу, проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності профспілок та організацій роботодавців.

З метою виконання своїх завдань та функцій відділення НСПП взаємодіє з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, профспілками, організаціями роботодавців, правоохоронними та контролюючими органами, представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, керівниками та профактивом підприємств, установ, організацій області, громадськими організаціями та співпрацює з 24 підготовленими НСПП арбітрами, 4 посередниками.

У районних центрах та містах обласного значення  на громадських засадах діють 29 інформаційно-консультаційних центрів НСПП для моніторингу стану соціально-трудових відносин та надання сторонам роз’яснень та консультацій з питань трудового законодавства та законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Слід зазначити, що заборгованість із заробітної плати та порушення термінів виплати поточної заробітної плати, як і в попередні роки, залишається однією з основних, найбільш поширених причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та протестної активності найманих працівників. У значній кількості колективних трудових спорів (конфліктів) найманими працівниками були також висунуті вимоги щодо збереження існуючих соціально-економічних умов праці та робочих місць, виплати доплат та надбавок, укладення та виконання колективних договорів (угод), забезпечення виконання законодавства про охорону праці, дотримання чинного законодавства при проведенні реорганізації.

У вказаному періоді відділення НСПП сприяло вирішенню 52 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)), з них 49 – на виробничому рівні, 3 – на територіальному рівні. Безпосередніми учасниками зазначених спорів стали 12598 найманих працівників 54 підприємств, установ, організацій області.

Загалом у зазначених КТС(К) найманими працівниками було висунуто 122 вимоги, з яких: 86 або 70,5% від загальної кількості – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 16 (13,1%) – щодо виконання колективного договору, угоди; 14 (11,5%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 6 (4,9%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

У галузевому розрізі найбільша кількість  конфліктів виникла у закладах охорони здоров'я – 32 КТС (К) або 61,5% від загальної кількості, у яких найманими працівниками було висунуто 68 вимог, з них 80,9% стосувалися питань погашення заборгованої заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати, 17,6%  – дотримання вимог чинного законодавства при проведенні реорганізації медичних закладів, що свідчить про значне загострення ситуації у даній галузі бюджетної сфери.  

Окрім того, у зазначеному періоді відділення НСПП здійснювало заходи по запобіганню виникнення КТС(К) по 12 випадках ускладнення стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) та моніторинг стану СТВ у 23 конфліктогенних підприємствах, організаціях та установах області, на яких проведена відповідна рекомендаційно-роз'яснювальна робота.

За сприяння та координації відділення НСПП в 2017 році було проведено 240 примирних процедур, спрямованих на вирішення КТС(К) та запобігання їх виникнення, у т.ч. 34 засідання примирних комісій та 206 узгоджувальних зустрічей.

Загалом у зазначеному періоді у результаті вирішення КТС (К) та запобігання їх виникненню погашено заборгованість з виплати заробітної плати на загальну суму              23,4 млн. грн., що стала основною причиною виникнення КТС (К) та випадків ускладнення стану СТВ.

У результаті здійснених заходів упродовж 2017 року врегульовано та знято з реєстрації 12 КТС(К), вирішено 61 вимогу найманих працівників.  За сприяння відділення НСПП та за участю органів влади, профспілок вирішено КТС (К) у Середній загальноосвітній школі № 4 I-III ступенів м. Самбора, Дрогобицькому професійному політехнічному ліцеї, Самбірській школі-ліцеї ім. А. Струся, ПАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат", закладах освіти м. Нового Роздолу та інші. У стадії вирішення перебувають КТС (К) у центральній міській лікарні м. Борислава, ЛКП "Львівелектротранс", ДП "Львіввугілля", закладах охорони здоров'я м. Дрогобича та інші.

Відділенням НСПП відповідно до компетенції упродовж 2017 року здійснювався моніторинг акцій соціального протесту, надавались роз’яснення сторонам соціального діалогу щодо врегулювання розбіжностей, що виникли. У зазначеному періоді найманими працівниками підприємств, установ, організацій області проведено 11 акцій соціального протесту (далі – АСП), пов'язаних з ускладненням стану СТВ, у яких взяли участь 1773 наймані працівники Комунальних 3-ї, 4-ї, 5-ї стоматологічних поліклінік м. Львова, Дрогобицької гімназії ім. Б.Лепкого, Комунального закладу "Самбірська центральна районна лікарня", Криницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.

Із загальної кількості (11 АСП), у 6 АСП (54,6%) найманими працівниками висувались вимоги щодо погашення боргу з заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати. Таким чином, однією з основних найбільш поширених причин протестної активності найманих працівників є порушення чинного законодавства з праці, зокрема щодо погашення боргу з заробітної плати.

Відділенням НСПП здійснюються також заходи щодо забезпечення реалізації Закону України "Про соціальний діалог в Україні", відповідно до якого на НСПП покладено функції щодо проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) сторін соціального діалогу.

Серед основних принципів, відповідно до яких здійснюється соціальний діалог, Законом України "Про соціальний діалог в Україні" визначено принцип репрезентативності і правомочності сторін та їх представників. Тому, згідно статті 4 зазначеного Закону для участі у колективних переговорах з укладення колективних договорів і угод, тристоронніх або двосторонніх органах соціального діалогу та у міжнародних заходах склад суб'єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців на національному, галузевому та територіальному рівнях визначається за критеріями репрезентативності.

На локальному рівні відповідно до ч. 4 ст. 6 вказаного Закону первинні профспілкові організації при укладенні колективних договорів є репрезентативними і не потребують проходження процедури оцінки критеріям репрезентативності та її підтвердження.

Відповідно до рішень відділення НСПП визнано такими, що відповідають критеріям репрезентативності (підтвердили репрезентативність) на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу 25 суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців Львівської області. Реєстр репрезентативних суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців області розміщено на сайті відділення НСПП.

Інформація про діяльність НСПП та відділення НСПП в Львівській області розміщена на офіційному сайті НСПП (www.nspp.gov.ua) та на сайті відділення НСПП в Львівській області (www.nspp-lviv.at.ua).

 

Масляк М. С., завідувач інформаційно-консуль-таційним центром НСПП у Старосамбірському районі, начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Старосамбірської районної державної адміністрації
Конкурс інвестиційних проектів для учасників АТО розпочинається з 1 лютого

Департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації у межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області задля підтримки підприємницької ініціативи учасників АТО інформує про оголошення конкурсу інвестиційних проектів з 1 лютого 2018 року.

Підприємці-учасники АТО зможуть отримати з обласного бюджету відшкодовування частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими у банках та кредитних спілках, які уклали генеральні угоди про співробітництво з департаментом економічної політики ЛОДА.

Претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати таким вимогам:

- мати статус учасника АТО;

- мати офіційну прописку на території Львівської області;

- створити бізнес-план (інвестиційний проект);

- взяти участь у навчанні у межах проекту міжнародного фонду «Відродження», «Новий відлік» або покласти на свій банківський рахунок 20% від очікуваної суми кредиту.

Для участі у конкурсі необхідно подати інвестиційні проекти з такими розділами:

- вид діяльності, наявні чи потенційні виробничі можливості, наявний чи потенційний кадровий склад;

- конкретний напрямок використання кредитних коштів;

- очікуваний фінансово-економічний ефект від реалізації проекту;

- очікувані ринки збуту продукції та послуг.

Загальний обсяг інвестиційного проекту не повинен перевищувати 15 сторінок.

Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно подати в департамент економічної політики обласної державної адміністрації з 1 лютого по 1 березня 2018 року за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 425.

Зазначимо, департамент економічної політики політики ЛОДА співпрацює з такими банками та кредитними спілками: ПАТ АКБ «Львів», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «ОКСІ банк», ПАТ «ОТП Банк», АТ «ПІРЕУС банк МКБ», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», Церковна кредитна спілка «Анісія», кредитна спілка «Вигода», кредитна спілка «Бойківщина».

Максимальна сума кредиту – 300 тис грн терміном на 3 роки. Розмір часткового відшкодування відсоткової ставки складає 14 % річних.

Детальні умови участі у конкурсні визначені в положеннях Програми, яка розміщена на офіційній інтернет-сторінці Львівської обласної ради.

Детальну інформацію також можна отримати за телефонами: 2- 999- 279.

Щодо порядку підготовки запитів на фінансування з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища

Порядок підготовки запитів на фінансування з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища визначається наказом Міністерства екології та природних ресурсів україни від 12.06.2015 року №194 “Про затвердження Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів”

Відповідно до порядку планування видатків для реалізації природоохоронних заходів за відповідною бюджетною програмою за рахунок коштів з Державного фонду охорони навколишнього природнього середовища здійснюється Мінприроди на кожний бюджетний період шляхом затвердження плану.

Основою для розгляду та включення природоохоронного заходу до плану є запит про виділення коштів для здійснення природоохоронних заходів за бюджетною програмою, що подається замовником природоохоронного заходу до Мінприроди, в термін з 01 січня до 15 листопада поточного року за затвердженою формою згідно Порядку.

До запиту додаються:

кошторис витрат для здійснення природоохоронного заходу за затвердженою формою згідно Порядку;

екологічний висновок для здійснення природоохоронного заходу, виданий структурним підрозділом з питань охорони навколишнього природного середовища обласних державних адміністрацій та Київської міської державної адміністрації, за формою затвердженою згідно Порядку (крім підприємств, установ або організацій, що належать до сфери управління Мінприроди).

При плануванні видатків, пов'язаних з фінансуванням об'єктів капітального будівництва, подається копія зведеного кошторису витрат на загальну кошторисну вартість природоохоронного заходу, експертний звіт щодо розгляду проектної документації, довідка про надходження та використання коштів з початку будівництва об’єкта за формою затвердженою згідно Порядку.

Про проекти міжнародної технічної допомоги

17 жовтня 2017 року та 7 грудня 2017 року на засіданні Спільного Моніторингового Комітету Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 затверджено результати першого конкурсу проектів, поданих в рамках тематичних цілей “Спадщина”, “Доступність” та “Кордони”.

Серед підтриманих проектів відібрано до фінансування:

- проект міста Загуж (Республіка Польща) “Природа без кордонів — збереження спільної природної спадщини в містах Добромиль (Україна) та Загуж (Польща)”, партнером в якому з української сторони виступає Добромильська міська рада;

- проект Перемишльського повіту (Республіка Польща) “Доступність — Перемишля та Нижанкович запорука наступного співробітництва”, партнером в якому з української сторони виступає Нижанковицька селищна рада.