Старосамбірська

районна державна адміністрація

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

Капітальні інвестиції за січень-березень 2014 року

 

 

Капітальні інвестиції у Старосамбірському районі

за січень-березень 2014 року

Освоно (використано) капітальних інвестиційновні

 

 

 

 

 

Освоєно (використано) за січень-березень 2014 р., тис. грн.

 

У % до загального обсягу

Капітальні інвестиції усього

9293

 

100,0

Інвестиції у матеріальні активи

9293

 

100,0

з них:

 

 

 

Житлові будівлі

8568

 

92,2

Нежитлові будівлі

250

 

2,7

Інженерні споруди

-

 

-

Машини, обладнання та інвентар

91

 

1

Транспортні засоби

92

 

1

Земля

-

 

-

Довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

-

 

-

Інші матеріальні активи

292

 

3,1

Інвестиції у нематеріальні активи

-

 

-

 

Капітальні інвестиції

за джерелами фінансування

 

 

 

 

Освоєно (використано) за січень-березень 2014 р., тис. грн.

У % до загального обсягу

Всього

9293

100

у тому числі за рахунок:

 

 

коштів державного бюджету

-

-

коштів місцевих бюджетів

316

3,4

власних коштів підприємств та організацій

155

1,7

кредитів банків та інших позик

-

-

коштів іноземних інвесторів

-

-

коштів населення на будівництво власних квартир

-

-

коштів населення на індивідувальне житлове будівництво

8566

92,2

інших джерел фінансування

256

2,8

Капітальні інвестиції

за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

Освоєно (використано ) капітальних інвестицій

 

за січень-березень 2014 р.

 

тис.грн.

у %до

 

 

 

підсумку

Всього

9293

 

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

135

 

1,5

 

 

 

 

Промисловість

31

 

0,3

добувна промисловість і розроблення карєрів

-

 

-

переробна промисловість

16

 

0,2

Постачання електренергії, газу, пари та кондиційонованого повітря

-

 

-

Водопостачання; Каналізація, поводження з відходами

15

 

0,2

Будівництво

8818

 

94,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

конфіденційна

 

конфіденційна

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

-

 

-

Тимчасове розміщення та організація харчування

-

 

-

Інформація та телекомунікації

-

 

-

Фінансова та страхова діяльність

-

 

-

Операції з нерухомим майном

-

 

-

Професійна, наукова та технічна діяльність

-

 

-

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного управління

-

 

-

Державне управління й оборона; обовязкове соціальне страхування\

307

 

3,3

Освіта

-

 

-

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

-

 

-

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

-

 

-

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

-

 

-

Надання інших видів послуг

-

 

-Про внесення зміндо деяких законодавчих актів України

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування у нічний час

 

 Верховна Рада України постановляє:

 

 I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 

 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

 

 1) доповнити статтею 180-1 такого змісту:

 

 "Стаття 180-1. Порушення порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування

 

 Порушення встановленого законом порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування -

 

 тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

 Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, -

 

 тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

 

 2) статтю 221 після слів і цифр "частиною третьою статті 178" доповнити словом і цифрами "статтею 180-1".

 

 2. Закон України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142 із наступними змінами) доповнити статтею 20-1 такого змісту:

 

 "Стаття 20-1. Особливості перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування

 

 Діти віком до 16 років з двадцять другої до шостої години можуть перебувати у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування лише в присутності принаймні одного з батьків чи іншого законного представника дитини або особи, яка її супроводжує і несе за неї персональну відповідальність.

 

 Власники закладів, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладів громадського харчування та уповноважені ними особи зобов’язані вживати заходів щодо недопущення у такі заклади з двадцять другої до шостої години дітей до 16 років без супроводження осіб, зазначених у частині першій цієї статті.

 

 Власники закладів, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладів громадського харчування та уповноважені ними особи мають право у період з двадцять другої до шостої години вимагати у відвідувачів таких закладів документи, що підтверджують досягнення ними 16-річного віку".

 

 II. Прикінцеві положення

 

 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

 

 привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

 

 забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент України  

В.ЯНУКОВИЧ

 

м. Київ

16 травня 2013 року

№ 243-VII

Структура відділу

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Назва посади

Телефон

 Масляк

Микола Степанович

Начальник відділу

21-8-55

Карлик

Марія Миколаївна

Головний спеціаліст

21-5-04

Кульчицька

Ореста Петрівна

Головний спеціаліст

21-5-04

Головчак

Володимир Богданович

Головний спеціаліст

21-5-04

Багній

Віталій Орестович

Головний спеціаліст

21-5-04

 

Відділ

 

Шановні відвідувачі!

Раді вітати Вас на сторінці Відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Старосамбірської районної державної адмінстрації.

Тут Ви маєте можливість отримати інформацію, що стосується роботи відділу.

На сторінці представлено інформацію про особовий склад, контактну інформацію, а також актуальну інформацію з питань економічного розвитку району в розділі Економіки, бізнес, інвестиції.

Відповідно до розпорядження голови Старосамбірської районної державної адміністрації від 29 травня 2014 року №89/07-01 К-1 «Про впорядкування структури Старосамбірської районної державної адміністрації» з 1 серпня 2014 року управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури реорганізовано у відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури