Старосамбірська

районна державна адміністрація

Управління соціального захисту населення

Про завершення опалювального сезону 2017/18 року

Розпорядженням голови Старосамбірської РДА від 4 квітня 2018 року №239/01-04 оголошено "Про завершення опалювального сезону 2017/18 року" Відповідно до статей 6, 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 1. Встановити дату завершення опалювального сезону 2017/18 року усім підприємствам, організаціям та установам Старосамбірського району 5 квітня 2018 року (включно).
 2. Відповідно до пункту 5 «Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 №630, при пониженні середньодобової температури нижче 8 градусів протягом трьох діб, відновити теплопостачання.
 3. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій та установ району:

3.1. Провести консервацію котельного обладнання та теплосистем.

3.2. Проаналізувати діяльність установ і організацій під час опалювального сезону 2017/18 року.

 1. Старосамбірській районній службі Самбірського управління по експлуатації газового господарства (Хомич А.І.) провести заходи щодо припинення газопостачання теплосистем та обігрівальних газових приладів і установок.
 2. Начальнику відділу з питань організаційної роботи та інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації Следзевич В.Ф. забезпечити оприлюднення розпорядження в місцевих засобах масової інформації та на Веб-сайті райдержадміністрації.
 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р..

«Рука допомоги» - це твій шанс на краще життя

Міністерством соціальної політики України за підтримки Світового банку на території Львівської, Полтавської і Харківської областей реалізується пілотний проект «Рука допомоги», мета якого -  виведення малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб із стану бідності шляхом допомоги у працевлаштуванні або у започаткуванні власної справи.

У січні 2018 року до Порядку реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. №1154, внесено суттєві зміни, зокрема, в частині, що стосується надання безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності.

Учасником пілотного проекту в частині отримання безвідсоткової фінансової допомоги може бути будь-який громадянин України  з числа:

 • непрацюючі працездатні особи, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;
 • внутрішньо-переміщені особи;
 • суб’єкти господарювання, які працевлаштують не менш як двох із числа осіб членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям та внутрішньо переміщених осіб, або осіб, звільнених з військової служби після участі в антитерористичній операції, строком не менше ніж на два роки за направленням базових центрів зайнятості.  

Детальніше: «Рука допомоги» - це твій...

Звіт ЖНадання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку,інвалідам, дітям-інвалідам в уставах соціального обслуговування

 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

за ___2017_ рік 1. 1500000 Управління соціального захисту населення Старосамбірської РДА
  (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)
 2. 1510000 Управління соціального захисту населення Старосамбірської РДА
  (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)
 3. 1513104 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку,інвалідам, дітям-інвалідам в уставах соціального обслуговування
  (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)
 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

Детальніше: Звіт ЖНадання соціальних та...

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку ,інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
__________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
__________________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
_________________ N ______

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.       0800000 Управління соціального захисту населення  Старосамбірської РДА

         (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)

2.       0810000 Управління соціального захисту населення Старосамбірської РДА_

          (КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)

   3. 0813100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку ,інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального        обслуговування               
          (КПКВК МБ)            (КФКВК) 1                (найменування бюджетної програми)

4.      Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _6810,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 6344,8__ тис. гривень та спеціального фонду - ___465,4_ тис. гривень.

5.      Підстави для виконання бюджетної програми _рішення сесії  №191 від 23.12.2016р.; Постанова Кабінету Міністрів від 30.08.2002 № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”; Наказ Міністерства соціальної політики України 14.07.2016р. №762 “Про затвердження форм документів,необхідних для оформлення на обслуговування в територіальному центрі; Постанова Кабінету Міністрів № 1417 від 29.12.2009 р. “Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг); Закон Верховної Ради України від 19.06.2003 № 966-ІV “Про соціальні послуги”; Закон про Державний бюджет України на 2018 рік,

Рішення сесії р\р № 324 від 26.12.2017р.

6.      Мета бюджетної програми  Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

 

7.      Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

Детальніше: Надання соціальних та...

Інформація про постраждалих від аварії на ЧАЕС

В управлінні соціального захисту населення Старосамбірської райдержадміністрації перебуває на обліку 159 громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема:

– категорії 1 – 17 чол.;

– категорії 2 – 45 чол.;

– категорії 3 – 43 чол.;

– дітей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи – 40 чол.;

– дружин (чоловіків), померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою – 3 особи;

– серія Г- (особи, які працювали за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці) – 1 чол.

Детальніше: Інформація про постраждалих...

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг, у ди

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Старосамбірської районної державної адміністрації _
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Старосамбірської районної державної адміністрації
            (найменування місцевого фінансового органу)

23.01.2018р.____№_5/4

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на _2018_ рік

1.       0800000                    Управління соціального захисту населення Старосамбірської районної державної адміністрації

        (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Старосамбірської районної державної адміністрації  
          (КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)

3.     _0813230_____1040___          (КПКВК МБ)            (КФКВК) 1  Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг,  у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя.            (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _665,4__ тис. гривень, у тому числі загального фонду - _665,4__ тис. гривень та спеціального фонду - __0,0____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми _

Детальніше: Виплата державної соціальної...