Старосамбірська

районна державна адміністрація

Відділ ведення Державного реєстру виборців

 

 Начальник -  Дяків Леся Миколаївна 

☎ Контактний телефон (03238) 23-0-96

✍ Функціональні обов’язки відділу: 

Основними завданнями відділу є:

Ø       ведення Реєстру,  до якого вносяться відомості  про  громадян України,  що  мають  право  голосу і проживають або перебувають на території села,  селища,  міста районного значення, які входять до складу відповідного району, а також про громадян  України,  що  мають  право голосу і проживають або перебувають за межами України;

Ø      складення та   уточнення   списків   виборців   на   виборчих дільницях.

Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених  на  нього завдань:

Ø  забезпечує   ведення  Реєстру,  що  передбачає  проведення організаційно-правової   підготовки   та  виконання   в    режимі записування  таких дій:  внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних  даних  Реєстру;  знищення запису  в  Реєстрі з підстав та в порядку,  що встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців" та  прийнятими відповідно  до  нього актами розпорядника Реєстру;  візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних  даних Реєстру;

Øведе облік усіх операцій, пов'язаних із змінами бази даних Реєстру,  в порядку та за  формою,  що встановлені  розпорядником Реєстру;

Øзабезпечує  у  взаємодії  з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України захист  Реєстру  у  процесі його створення та ведення;

Øустановлює  на  підставі  відомостей  про  виборчу  адресу виборця номер територіального виборчого округу та  номер  виборчої дільниці, до яких належить виборець;

Øнадає  на  письмову  вимогу  виборця  інформацію  про його персональні дані, внесені до Реєстру;

Øнадсилає  на  виборчу  адресу  виборця  довідку  про  його включення   до   Реєстру  за  формою, встановленою  розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка;

Øпроводить у  разі  потреби  перевірку  зміни  персональних даних виборця, зазначених у заяві;

Øздійснює  щоквартальне  поновлення  бази  даних Реєстру та щорічне уточнення персональних даних Реєстру;

Øзабезпечує у  разі  призначення  виборів  чи  референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства;

Øнадає в установленому порядку статистичну інформацію  про кількісні  характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

Øрозглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних  партій у порядку,  встановленому Законом України "Про Держаний реєстр виборців";

Øпроводить  перевірку  некоректних   відомостей   Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

Øздійснює   інші   функції  відповідно  до  законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.