Старосамбірська

районна державна адміністрація

Відділ фінансово-господарського забезпечення

Начальник -  Дякун Уляна Ярославівна

  Контактний телефон (03238) 21-1-36

  Функціональні обов’язки відділу:

 Відділ фінансово – господарського забезпечення:

Ø    Забезпечує правильну організацію бухгалтерського обліку відповідно до інструкції і окремих вказівок.

Ø    Здійснює попередній контроль за своєчасним і правильним оформленням документів і законністю проведення операцій.

Ø    Контролює правильне і економне витрачання коштів відповідно щодо відкритих кредитів ї їх цільове призначення за затвердженими кошторисами витрат по бюджету з врахуванням внесених в них в установленому порядку змін, а також за збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей.

Ø    Проводить  нарахування і виплату у відповідні терміни заробітної плати працівникам.

Ø   Здійснення своєчасного проведення розрахунків, які виникають у процесі виконання кошторисів з підприємствами та окремими особами.

Ø   Бере участь у проведенні інвентаризації грошових коштів, розрахунків і матеріальних цінностей, своєчасне і правильне оформлення результатів інвентаризацій і відображення їх в обліку.

Ø   Проводить інструктаж матеріально відповідальних осіб з питань обліку і збереження цінностей, які  знаходяться у них на матеріальному збереженні.

Ø  Здійснює складання і представлення у встановлені терміни бухгалтерської звітності.

Ø   Забезпечує складання, узгодження та затвердження керівництвом райдержадміністрації кошторисів витрат, штатних розписів та розрахунків до них, як для апарату райдержадміністрації, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Ø    Проводить розподіл коштів із державного бюджету, що виділяються на утримання апарату райдержадміністрації  та її відділів, а також по інших кодах відомчої класифікації і представляє відділенню державного казначейства.

Ø    Проводить систематизування положень, інструкцій, методичних вказівок з питань обліку і звітності, інших нормативних документів, які відносяться до компетенції бухгалтерських служб.

Ø   Здійснює зберігання бухгалтерських документів, реєстрів обліку, кошторисів витрат, штатних розписів і розрахунків до них, інших документів, а також здачі їх в архів в установленому порядку.

Ø   Вивчає потреби господарсько-технічного забезпечення апарату райдержадміністрації.

Ø  Здійснює господарське забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації, забезпечення технічними засобами, засобами оргтехніки і зв’язку, які підвищують ефективність, якість і культуру управлінської праці; обладнання робочих місць.

Ø   Контролює за виконанням робіт по профілактичному ремонту приміщення райдержадміністрації, теплового господарства, електроенергетичної системи, засобів внутрішнього зв’язку і радіо.

Ø   Здійснює складання заявок і забезпечення працівників райдержадміністрації необхідним обладнанням, інвентарем, канцелярськими товарами.

Ø   Здійснює контроль за дотриманням правил і інструкцій, а також виконанням розпоряджень по господарських питаннях.

Ø   Здійснює організацію режиму економії матеріальних та паливно-енергентичних ресурсів.