Старосамбірська

районна державна адміністрація

Провідний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами

Провідний спеціаліст - Лесик Світлана Михайлівна

  Контактний телефон (03238) 21-7-08

  Функціональні обов’язки:

 Ø Організовує виконання і забезпечує контроль за виконанням органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронними та іншими органами, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності законів України, указів, розпоряджень, доручень Президента України, постанов, розпоряджень, доручень Кабінету Міністрів України, розпоряджень, доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, рішень дорадчих органів облдержадміністрації та райдержадміністрації з правоохоронних питань.

Ø Готує проекти розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, рішень дорадчих органів райдержадміністрації (комісій, робочих груп, нарад тощо) з питань організації роботи громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, діяльності правоохоронних органів.

Ø Готує документи для проведення нарад, засідань дорадчих органів райдержадміністрації, забезпечує їх проведення, оформлення протокольних документів, організовує виконання прийнятих рішень, узагальнює результати  їх виконання і вносить відповідні пропозиції з питань роботи громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, діяльності правоохоронних органів.

Ø Бере участь у нарадах, засіданнях, інших заходах райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, правоохоронних, контролюючих та інших виконавчих органів при обговоренні правоохоронних питань.

Ø Взаємодіє з політичними партіями, рухами, громадськими організаціями з питань організації роботи громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону,  діяльності правоохоронних органів.

Ø Здійснює комплекс організаційно-практичних і профілактичних заходів щодо дотримання державними службовцями всіх рівнів Старосамбірського району вимог Законів України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", "Про державну службу".

Ø Проводить збір, узагальнення та аналіз статистичної та іншої інформації з правоохоронних питань готує відповідні пропозиції для голови райдержадміністрації.