Старосамбірська

районна державна адміністрація

Провідний спеціаліст з питань запобігання і протидії корупції

 

 

   Контактний телефон (03238) 21-4-59

  Функціональні обов’язки:  

    

     Ø Здійснює підготовку, забезпечення та контроль за виконанням заходів щодо запобігання корупції. 

     Ø   Забезпечує надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. 

   Ø  Бере участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері. 

     Ø  Здійснює проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції. 

     Ø  Проводить перевірку фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірку таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю. 

      Ø  Здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів. 

 

      Провідний спеціаліст з питань запобігання і протидії корупції відповідно до покладених на нього завдань: 

       Ø   Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням. 

    Ø  Надає структурним підрозділам райдержадміністрації та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства. 

     Ø Проводить навчання та ознайомлення з антикорупційним законодавством працівників управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації. 

      Ø Здійснює візування та ревізію внутрішніх документів на відповідність антикорупційному законодавству. 

      Ø Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб райдержадміністрації, вносить пропозиції щодо усунення таких ризиків. 

     Ø У разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації. 

       Ø У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами райдержадміністрації, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти голову райдержадміністрації, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції. 

       Ø  Систематизує роботу та повідомляє громадськість і спеціально уповноважений орган у сфері протидії корупції про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень з боку державних службовців, органів місцевого самоврядування. 

   Ø  Веде розділ "Протидія корупції" на офіційному сайті Старосамбірської райдержадміністрації. 

       Ø Веде облік працівників райдержадміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. 

  Ø Розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників райдержадміністрації до вчинення корупційних правопорушень. 

     Ø Втручання у діяльність головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на нього обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.