Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №317/01-04 від 18.05.2018

Про затвердження в новій редакції

паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2018 рік

 

   Відповідно до статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішень Старосамбірської районної ради: від 26 грудня 2017 року №324 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік», від 20 квітня 2018 року №356 «Про внесення змін до районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»:

  1. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0215050 «Підтримка фізкультурно-спортивного руху», що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова                                                                                             О.Е.Бонк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Старосамбірської

районної державної адміністрації

18 травня 2018 року №317/01-04

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік

1.         0200000             Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області           (КПКВК МБ)                        (найменування головного розпорядника)

2.         0215050           Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області           (КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)

3.   0215050                                            Підтримка фізкультурно – спортивного руху                           (КПКВК МБ)            (КФКВК) 1                (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 650,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 650,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення сесії Старосамбірської районної ради №324 від 26.12.2017р;Бюджетний кодекс України, бюджетний кодекс України, Закон України «Про фізичну культуру та спорт», Наказ Міністерства фінансів України від 23.11.2016 р. № 4393 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту”, рішення сесії Старосамбірської районної ради від 20 квітні 2018 року №356 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми підтримка діяльності осередків (рад) Всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості щодо розвитку ними фізичної культури і спорту

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 0215053

 0810

Підпрограма1: Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків( рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

           

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань(тис. грн)


N з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма / завдання бюджетної програми 2

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

0215053 

 0810

Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків(рад)Всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

650,0

0,00

650,0

 

 

 

 

Завдання : організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону

 

 

 

 

 

 

 

Усього

650,0

0,00

650,0

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

1

2

3

4

5

 

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 


10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

N з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 1

 0215053

Показники затрат

 

 

 

 

 

 

 

Кількість установ

Од. 

Положення  

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць

Од.

Штатний розпис

               3,5

 

 

2

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість заходів,що проводяться місцевими осередками

 

Од.

Згідно звіту,кошториси витрат

57

 

 

3

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Середній розмір витрат на проведення одного спортивного заходу

грн

відомості

11404

 

 

4

 

Показники якості

 

 

 

 

 

 

 

Залучення населення регіону до занять фіз. культурою та спортом

%

розрахунок

6

 

 

 

 

Збільшення кількості спортивних заходів

%

розрахунок

4

 

                                             

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис. грн)

 


Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3

Пояснення, що характери- зують джерела фінансу- вання

загальний фонд

спеціаль- ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль- ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль- ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

                            __________________________________________________________________________