Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №314/01-04 від 17.05.2018

Про затвердження в новій редакції

Паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2018 рік

 

   Відповідно до статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішень Старосамбірської районної ради: від 26 грудня 2017 року №324 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік», від 20 квітня 2018 року №356 «Про внесення змін до районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»:

 1. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0212150 «Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я», що додається.
 2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова                                                                                                   О.Е.Бонк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Старосамбірської

районної державної адміністрації

17 травня 2018 року №314/01-04


ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 1. 0200000          Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

   (КПКВК МБ)                            (найменування головного розпорядника)

 1.  0210000               Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області            

          (КПКВК МБ)                              (найменування відповідального виконавця)

 1. 0212150                            Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я

       (КПКВК МБ)                                                (найменування бюджетної програми)

 1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11376,4 гривень,   у тому числі загального фонду 11376,4   тис. гривень та спеціального фонду – 0  тис. гривень.
 2. Підстави для виконання бюджетної програми:  

Конституція України,    

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № №2246-VIII ,

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №324 від 26 грудня 2017 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №25/01-04 від 23.01.2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району  на 2018 рік

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №137/01-04 від 27.02.2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району  на 2018 рік

Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №356 від 20 квітня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»

 

 1. Мета бюджетної програми   Забезпечення якісного функціонування закладів охорони здоров’я

 

 1. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0212151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я

 

 1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми 2

Загальний

Фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

0212151

 

 

 

 

0763

Підрограма 1

 Завдання 1

 Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами

11376,4

0

11376,4

 

Разом

 

 

11376,4

 

11376,4

 

 1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0212151

Підрограма 1

 Завдання 1

 Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами Показники затрат

 

 

 

1

 

кількість установ

Одиниць

мережа

2

2

 

кількість штатних одиниць

Одиниць

штатний розпис

200,2

 

 

В т.ч штатних одиниць бухгалтерів

Одиниць

штатний розпис

22,75

 

 

Показники продукту

 

 

 

 1

 

кількість медичних закладів що обслуговує бухгалтерія

Одиниць

мережа

75

2

 

кількість складених звітів працівниками

Одиниць

Бухг.розр

275

3

 

кількість рахунків

Одиниць

Бухг.розр

42

 

 

Показники ефективності

 

 

 

1

 

кількість складених звітів на 1-го працівника

Одиниць

Бухг.розр

12

2

 

кількість рахунків на 1-го працівника

Одиниць

Бухг.розр

1,85

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

Разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 __________________________________________________________________