Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №312/01-04 від 17.05.2018

Про затвердження паспорта

бюджетної програми місцевого

бюджету на 2018 рік

 

  Відповідно до статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішень Старосамбірської районної ради: від 26 грудня 2017 року №324 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік», від 23 лютого 2018 року №329 «Про внесення змін до районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік» та від 20 квітня 2018 року №356 «Про внесення змін до районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»:

 1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0217320 «Будівництво об’єктів соціально-культурного призначення», що додається.
 2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

Голова                                                                                             О.Е.Бонк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Старосамбірської

районної державної адміністрації

17 травня 2018 року №312/01-04

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на2018 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови Старосамбірської

районної державної адміністрації

17 травня 2018 року №312/01-04

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на2018 рік

 

 1. 0200000              Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
  1. (КПКВК МБ)               (найменування головного розпорядника)      (КПКВК МБ)                  (найменування відповідального виконавця)      (КПКВК МБ)   (КФКВК)1                   (найменування бюджетної програми) 5. Підстави для виконання бюджетної програми:   Конституція України,     Бюджетний кодекс України,Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №324 від 26 грудня 2017 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік»  
  2. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
  3. 6. Мета бюджетної програми     Забезпечення покращення будівель закладів охорони здоров’я
  4. Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №356 від 20 квітня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік».
  5. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,
  6. Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",
  7. Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № №2246-VIII ,
  8. Конституція України,    
  9. 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 101,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду                           0,0тис.гривень та спеціального фонду – 101,6 тис. гривень.
  10. 3. 0217320             0443                 «Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення»
  11. 2 0210000               Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0217322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

 

 1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0217322

0443

Реконструкція будівлі поліклінічного відділення Добромильської РНЛ

 

101,6

101,6

 

 1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0217322

Завдання 1 Реконструкція будівлі поліклінічного відділення Добромильської РНЛ

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

 

1

Обсяг витрат на реконструкцію будівлі поліклінічного відділення Добромильської РНЛ з місцевого бюджету

гривень

Рішення сесії Старосамбірської РР за №356 від 20.05.18р

101,6

 

 

Показники продукту

 

 

 

 

1

Кількість видів робіт що планується виконати

одиниці

Проектно-кошторисна документація

3

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 

1

Середня вартість 1 запланованого виду робіт

Гривень

Розрахунок

13333,33

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

Питома вага що планується виконати

%

Розрахунок

100%

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

Разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               _______________________________________________________________