Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №205/01-04 від 22.03.2018

Про затвердження Порядку компенсації

витрат автомобільним перевізникам, які

здійснюють перевезення пасажирів, що

мають право на пільговий проїзд на

приміських маршрутах загального

користування у Старосамбірському

районі на 2018 рік

 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 29, 31, 37 Закону України «Про автомобільний транспорт», враховуючи рішення Старосамбірської районної ради від 26.12.2017 №324, з метою забезпечення проведення розрахунків з компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян та ефективного використання бюджетних коштів:

  1. Затвердити Порядок компенсації витрат автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів, що мають право на пільговий проїзд на приміських маршрутах загального користування у Старосамбірському районі (далі - Порядок), що додається.
  2. Створити комісію з питань розрахунків обсягів компенсації витрат автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів, що мають право на пільговий проїзд на приміських маршрутах загального користування (далі - Комісія), згідно з додатком.

     2.1. Комісії для розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд визначити коефіцієнт співвідношення кількості безоплатно перевезених пасажирів до пасажирів, що оплачують проїзд.

    3. Управлінню соціального захисту населення Старосамбірської райдержадміністрації (Цебак С.І.) проводити компенсації витрат автомобільних перевізників внаслідок перевезення пільгових пасажирів за рахунок субвенції з місцевого бюджету з врахуванням Порядку та додатку до цього розпорядження.

 • 4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження райдержадміністрації від 05.08.2016 №271/01-04 «Про затвердження Порядку компенсації витрат автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів, що мають право на пільговий проїзд на приміських маршрутах загального користування у Старосамбірському районі на 2016 рік».

 

     5.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

          Голова                                                                                                   О.Е.Бонк         

                                                                                       

                                                                                       Затверджено

                                                                                       розпорядження голови

                                                                                       райдержадміністрації

                                                                                       22 березня 2018 року №205/01-04

 

ПОРЯДОК

компенсації витрат автомобільним перевізникам, які здійснюють

перевезення пасажирів, що мають право на пільговий

проїзд на приміських маршрутах загального користування

у Старосамбірському районі

 

  1. Порядок визначає механізм здійснення компенсаційних виплат перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування на приміських маршрутах за рахунок та в межах субвенції з районного бюджету, передбаченої на зазначені цілі.
  2. Законодавчою та нормативною основою Порядку є Бюджетний кодекс України, Закони України про Державний бюджет України на відповідний рік, «Про автомобільний транспорт», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова від 29 січня 2003 року №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», інші законодавчі і нормативні акти, шо регулюють відносини у відповідній сфері.
  3. Розподіл коштів між перевізниками проводиться пропорційно до кількості транспортних засобів, що працюють на приміських маршрутах загального користування.
  4. Порядок застосовується до перевізників, які не мають можливості здійснювати персональний облік пільговиків.
  5. Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян відповідно до договору про перевезення пасажирів між перевізником та замовником транспортних послуг за рахунок коштів місцевого бюджету.
  6. При розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд застосовуються коефіцієнти співвідношення кількості безплатно перевезених пасажирів до пасажирів, що оплачують проїзд.

    6.1. Для визначення коефіцієнтів утворюються комісії з питань розрахунків обсягів компенсації витрат автомобільним транспортом загального користування (далі - Комісії). Розрахунок коефіцієнтів співвідношення кількості безоплатно перевезених пасажирів і платних пасажирів проводиться на підставі акта обстеження пасажиропотоку (форма 1) щодо кожного перевізника і затверджується розпорядженням голови райдержадміиістрації і доводиться до кожного учасника розрахунків.

 1. Перевізники щомісячно  до 10 числа наступного за звітним місяцем надають  до  управління соціального  захисту  населення Старосамбірської райдержадміністрації розрахунки суми компенсації виплат (форма 2) та акти звіряння розрахунків за «формою 3-пільга».

Перевізники несуть відповідальність за достовірність наданих розрахунків.

Перевізники зобов’язані:

- беззаперечно  виконувати  вимоги  Законів  України  «Про  транспорт» (ст.  12  «Обов’язки  та  права  підприємств  транспорт»)  та  «Про  автомобільний  транспорт»  (ст.37  «Додаткові  зручності  для  окремих  категорій  пасажирів  під  час  перевезень»)  в  частині  надання  права  на  пільги  громадян  щодо  користування транспортом, відповідно до укладених договорів;  

- безперешкодно  допускати  представників комісії для  обстеження  пасажиропотоку  та  перевірки  правильності  ведення  обліку  безплатно  перевезених пасажирів; 

 1. Щомісяця управління соціального захисту населення складає з перевізником акти  звіряння  за формою, затвердженою Міністерством праці та соціальної політики України  від  28.03.2003  № 83  “Про  затвердження  форми  №3-пільга", готує  реєстри розрахунків і у  визначені  законодавством  строки  надає  їх  до  фінансового  управління райдержадміністрації.

       Фінансове  управління райдержадміністрації здійснює  фінансування  Програми  через управління соціального захисту населення Старосамбірської райдержадміністрації в межах виділених коштів для подальшого  перерахування  перевізникам,  які  здійснюють  безкоштовні  перевезення   пільгових категорій населення.

    9.Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян припиняється у разі закінчення терміну дії договору про перевезення пасажирів, а також закінчення терміну дії або позбавлення перевізника ліцензії на здійснення пасажирських перевезень.

 1. Спори, що виникають  між  перевізниками  та  управлінням  соціального  захисту населення Старосамбірської райдержадміністрації вирішуються шляхом переговорів.

        У  випадках  недосягнення  згоди  між  сторонами  спори  вирішуються  згідно з чинним законодавством України. 

 

 

             ____________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Форма 2

Погоджено:

 

М.П

___________

__________

 

РОЗРАХУНОК

суми компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян при користуванні пасажирським транспортом на приміських маршрутах

____________________________________________

(назва перевізника)

____________________________________________

Назва маршруту

Виручка від пасажирів, що оплачують проїзд, грн.

Тариф за 1 пас/км , гри

Середня дальність поїздки, км.

Середня вартість поїздки одного пасажира. грн (гр.2*гр-3)

Кількість пасажирів, що оплачують проїзд, чал. (гр.1/гр.4)

Коефіцієнт

Співвідно-шення

по району (перевізнику)

Кількість пільговиків

чол.

(гр..5*гр6)

Сума компенсації,

грн..

(гр.4*гр.7)

 

1

2

3

•»

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

X

X

X

X

X

X

 

 

(за звітній період)

 

 

Перевізник ______________________

(підпис)                  (П.І.Б.)

М.П.

Головний бухгалтер (виконавець) _____________________                       

(підпис)                   (П.І.Б.)

 

 

 

Форма 1

 

 

АКТ

обстеження пасажнропотоку на                                        маршруті

                                   (приміському)

звичайного режиму руху №___________________________________           

                                 (назва маршруту)

Дата

Початок рейсу

Напрям (прямий, зворотній)

Марка та № автобусу

Кількість платних пасажирів

Кількість пільгових пасажирів

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

X

X

X

 

 

 

Коефіцієнт співвідношення пільгових і платних пасажирів - (Разом (сума) гр.6/Разом (сума) гр.5)

Представник перевідника:                                            Представники комісії:

___________ (Прізвище, ініціали)                                                        (Прізвище, ініціали)

___________ (Прізвище, ініціали)

М.П.                                                                                     ___________ (Прізвище, ініціали)

___________ (Прізвище. ініціали)

___________ (Прізвище, ініціачи)

 

 

 

                                                                               Додаток

                                                                               до розпорядження голови

                                                                               райдержадміністрації

                                                                              22 березня 2018 року №205/01-04

Склад

комісії з питань розрахунків обсягів компенсації витрат

автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення

пасажирів, що мають право на пільговий проїзд на

приміських маршрутах загального користування

Пупа Руслан Романович   -

перший заступник голови районної державної адміністрації, голова комісії.

Вечорка Людмила - Михайлівна

заступник начальника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, заступник голови комісії.

Громіш                              -

Марія Ярославівна

головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, секретар комісії.

                                             Члени комісії:

Масляк                             - Микола Степанович

начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури  районної державної адміністрації.

Дохняк Юлія Романівна   -

керуючий справами виконавчого апарату районної ради (за згодою).

Чуб Леся Василівна         -

провідний спеціаліст відділу доходів фінансового управління районної державної адміністрації.

Карпінська Лілія - Миколаївна

начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації.

Гатиляк Осип - Михайлович

начальник відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

Романяк Іван - Миколайович

директор ТзОВ Самбірське АТП 14608                       (за згодою).

 

Керівник апарату                                                                  М.М.Год