Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №169/01-04 від 07.03.2018

Про затвердження паспортів

бюджетних програм місцевого

бюджету на 2018 рік

 

 

          Відповідно до статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішень сесії Старосамбірської районної ради: від 26 грудня 2017 року №324 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік», від 23 лютого 2018 року №329 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік», розпорядження голови райдержадміністрації від 27 лютого 2018 року №137/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»:

 1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0216080 «Реалізація державних та місцевих житлових програм», виклавши його в новій редакції, що додається.
 2. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0217340 «Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури», виклавши його в новій редакції, що додається.
 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова                                                                                               О.Е.Бонк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Старосамбірської

районної державної адміністрації

7 березня 2018 року №169/01-04

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

 1.    0200000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області          (КПКВК МБ)                           (найменування головного розпорядника)
 2.    0210000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області          (КПКВК МБ)                            (найменування відповідального виконавця)
 3.    0216080 0610       Реалізація державних та місцевих житлових програм        (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                   (найменування бюджетної програми)

 

 1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –288,0тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 288,0 тис. гривень.
 2. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 7 грудня 2017 року № 2246-VIII; рішення Старосамбірської районної ради «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік» від 26.12.2017 року №324; Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Старосамбірському районі на 2016-2018 роки; рішення Старосамбірської районної ради «Про внесення змін до районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік» від 23.02.2018 року №329.
 3. Мета бюджетної програми: поступове розв’язання проблем забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа
 4. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0216081

0610

Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до

законодавства

2

0216083

0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

 

 1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань                           (тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0216081

0610

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Старосамбірському районі на 2016-2018 роки

 

-280,0

-280,0

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом добудови незавершених будівництвом житлових будинків з високим ступенем будівельної готовності, придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках, придбання будинків та земельних ділянок для їх обслуговування, реконструкції (ремонту) житла

 

-280,0

-280,0

1

0216083

0610

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Старосамбірському районі на 2016-2018 роки

 

288,0

288,0

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом добудови незавершених будівництвом житлових будинків з високим ступенем будівельної готовності, придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках, придбання будинків та земельних ділянок для їх обслуговування, реконструкції (ремонту) житла

 

288,0

288,0

 

 

 

Усього

 

288,0

288,0

 

 1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми           (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

0216081

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Старосамбірському районі на 2016-2018 роки

 

 

 

 

 

Завдання 1: Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом добудови незавершених будівництвом житлових будинків з високим ступенем будівельної готовності, придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках, придбання будинків та земельних ділянок для їх обслуговування, реконструкції (ремонту) житла

 

 

 

1

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

обсяги витрат на забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

грн.

кошторис

-280000

2

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких необхідно забезпечити житлом

осіб

(родинна група)

 

-2

3

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

середня загальна площа

м. кв

розрахунково

-60

 

 

середня розрахункова вартість 1 кв.м. житла

грн.

розрахунково

-4667

4

 

Показники якості

 

х

 

 

 

готовність забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, %;

%

 

-100

1

0216083

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Старосамбірському районі на 2016-2018 роки

 

 

 

 

 

Завдання 1: Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом добудови незавершених будівництвом житлових будинків з високим ступенем будівельної готовності, придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках, придбання будинків та земельних ділянок для їх обслуговування, реконструкції (ремонту) житла

 

 

 

1

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

обсяги витрат на забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

грн.

кошторис

288000

2

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких необхідно забезпечити житлом

осіб

(родинна група)

 

2

3

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

середня загальна площа

м. кв

розрахунково

60

 

 

середня розрахункова вартість 1 кв.м. житла

грн.

розрахунково

4800

4

 

Показники якості

 

х

 

 

 

готовність забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, %;

%

 

100

 

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2    

                                                                                                                                                                                                                                                                    (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

                                                                

 

                                        _________________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Старосамбірської

районної державної адміністрації

7 березня 2018 року №169/01-04

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

 

 1.    0200000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області          (КПКВК МБ)                           (найменування головного розпорядника)
 2.    0210000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області          (КПКВК МБ)                            (найменування відповідального виконавця)
 3.    0217340 0443       Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури        (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                   (найменування бюджетної програми)

 

 1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 100,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 100,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.
 2. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 7 грудня 2017 року № 2246-VIII; рішення Старосамбірської районної ради «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік» від 26.12.2017 року №324; Програма охорони культурної спадщини і збереження історичного середовища на території Старосамбірського району на 2016-2018 роки; рішення Старосамбірської районної ради «Про внесення змін до районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік» від 23.02.2018 року №329
 3. Мета бюджетної програми: планування та організаційне забезпечення заходів щодо збереження своєрідного        історико-архітектурного середовища, охорони, реставрації, реабілітації та доцільного використання нерухомих пам’яток та охоронних територій, створення комфортних і безпечних умов для проживання населення, комплексного розвитку та привабливості населених пунктів, проведення невідкладних реставраційних робіт та інших заходів.

 

 1. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0217340

 

Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури

 

 1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

                 (тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0217340

 

Програма охорони культурної спадщини і збереження історичного середовища на території Старосамбірського району на 2016-2018 роки

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

Паспортизація об’єктів культурної спадщини

50,0

 

50,0

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

Реставрація іконостасу XVII ст. дарев’яної церкви Св. Параскеви – пам’ятки архітектури національного значення в смт. Стара Сіль Старосамбірського району Львівської області)

50,0

 

50,0

 

 

 

Усього

100,0

 

100,0

 

 

 1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

0217340

Програма охорони культурної спадщини і збереження історичного середовища на території Старосамбірського району на 2016-2018 роки

 

 

 

 

 

Завдання 1: Паспортизація об’єктів культурної спадщини

 

 

 

1

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

Обсяг витрат на проведення паспортизації

тис.грн

коштирис

50,0

2

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

кількість об’єктів по яких планується провести паспортизацію

од.

перелік заходів

7

3

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

середні витрати на проведення паспортизації одного об’єкту

тис.грн

кошторис

7,1

4

 

Показники якості

 

х

 

 

 

відсоток виконання робіт з паспортизації об’єктів

%

 

100

 

 

Завдання 2: Реставрація іконостасу XVII ст. дарев’яної церкви Св. Параскеви – пам’ятки архітектури національного значення в смт. Стара Сіль Старосамбірського району Львівської області)

 

 

 

1

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

Обсяг витрат на проведення реставрації

тис.грн.

коштирис

50,0

2

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

кількість об’єктів по яких планується провести реставрацію

од.

перелік заходів

1

3

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

середні витрати на проведення реставрації одного об’єкту

тис.грн.

кошторис

50,0

4

 

Показники якості

 

х

 

 

 

відсоток виконання робіт з реставрації об’єктів

%

 

100

 

 

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2                                                                              (тис. грн)                                                                                                                                                                                                                          

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

                                     _________________________________________________________________