Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №140/01-04 від 28.02.2018

Про затвердження Плану основних заходів

цивільного захисту Старосамбірського району на 2018 рік

 

   Відповідно до статті 6, пункту 2 статті 27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Кодексу цивільного захисту України,  підпункту 2.1 розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 30 січня 2018 року №66/0/5-18 «Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту Львівської області на 2018 рік»:

  1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту Старосамбірського району на 2018 рік (надалі – План заходів), згідно з додатком.
  2. Сільським, селищним, міським радам та керівникам районних спеціалізованих служб:

  2.1. До 15 березня 2018 року на основі Плану заходів розробити місцеві плани основних заходів цивільного захисту на 2018 рік (місцевий план заходів) відповідно до своїх повноважень.

  2.2. Забезпечити надання сектору з питань цивільного захисту районної державної адміністрації пропозицій до проекту Плану основних заходів цивільного захисту Старосамбірського району на 2019 рік – до 25 листопада 2018 року.

  1. Розпорядження голови районної державної адміністрації від 15 січня 2017 року №6/01-04 «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Старосамбірського району на 2017 рік» визнати таким, що втратило чинність.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова                                                                                                     О.Е.Бонк

 

Затверджено

Розпорядження голови

райдержадміністрації

28 лютого 2018 року №140/01-04

 

П Л А Н

основних заходів цивільного захисту

Старосамбірського району на 2018 рік

 

з/п

Найменування

заходу

Відповідальні за виконання

(у межах повноважень)

Залучаються

до виконання

Термін

Викона-ння

1

2

3

4

5

 

1. Заходи щодо удосконалення

єдиної державної системи цивільного захисту

 

 

 

1.1.

Залучення до оповіщення населення теле-, радіомовних компаній шляхом укладання з ними угод та передачі таким компаніям друкованих текстів і фонограм звернень щодо найбільш вірогідних надзвичайних ситуацій на електронних носіях, розроблення та затвердження спільних інструкцій для чергового персоналу на випадок виникнення потреби в оповіщенні населення

Сектор з питань цивільного захисту (надалі сектор з питань ЦЗ)

Районне радіомовлення «Голос Прикарпаття», районна газета «Голос Прикарпаття» (надалі місцеві ЗМІ)

До 10 грудня

1.2.

Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення та зонах можливого радіаційного забруднення

Органи місцевого самоврядування, керівники потенційно-небезпечних об’єктів

Міські виробничі управління житлово-комунального господарства (надалі МВУЖКГ)

До 10 грудня

1.3.

Продовження проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту

Інвентаризаційні комісії, сектор з питань ЦЗ, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання

Суб'єкти господарювання - утримувачі захисних споруд

До 25 листопада

 

1.4.

Продовження оснащення закладів охорони здоров’я відповідного профілю функціонування, у структурі яких є реанімаційні та хірургічні блоки, пологові відділення, палати інтенсивної терапії тощо, автономними джерелами електропостачання у повному обсязі

Комунальний заклад Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня»    ( надалі Старосамбірська ЦРЛ)

Виконавчі комітети місцевих рад

До 10 грудня

1.5.

Створення матеріальних резервів всіх рівнів для запобігання виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх окремих наслідків згідно із затвердженою номенклатурою

Сектор з питань ЦЗ, районні спеціалізовані служби ЦЗ, органи місцевого самоврядування

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування , суб'єкти господарювання

До 10 грудня

1.7.

Уточнення переліку підприємств, установ та організацій, що продовжують свою діяльність в особливий період

Сектор з питань ЦЗ, органи місцевого самоврядування, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади

Суб'єкти господарювання

Жовтень - грудень

1.8.

Уточнення та коригування планів евакуації населення, яке проживає в населених пунктах, що розташовані в можливих зонах катастрофічного затоплення, хімічного забруднення, районах виникнення стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій

Сектор з питань ЦЗ, органи місцевого самоврядування

Суб'єкти господарювання, евакуаційні комісії

Січень - березень

1.9.

Підготовка та надання пропозицій до проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації "Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту Львівської області на 2019 рік"

Сектор з питань ЦЗ, Старосамбірський районний відділ Головного управління ДСНС України у Львівській області (надалі РВ ГУ ДСНС)

Місцеві органи виконавчої влади, суб'єкти господарювання

До 20 листопада

1.10.

 

 

 

 

 

 

Розробка та надання на затвердження проекту розпорядження голови районної державної адміністрації "Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту Старосамбірського району на 2019 рік"

Сектор з питань ЦЗ

 

 

 

 

 

 

РВ ГУ ДСНС, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання

До 30 грудня

1.11.

Реалізація заходів, визначених районними програмами з питань цивільного захисту, та аналіз їх цільового фінансування зокрема Комплексної програми захисту населення і територій Львівської області від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2013-2022 роки, у складі:

1. Програми створення районного резерву матеріально-технічних ресурсів на 2018 рік;

2. Програми накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для населення і особового складу невоєнізованих формувань цивільного захисту Старосамбірського району на 2014 - 2020 роки.

3. Програми технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку Старосамбірського району на 2018 рік.

Сектор з питань ЦЗ, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання

РВ ГУ ДСНС

До 1 числа січня, квітня, липня, жовтня

1.12.

Видача завдань на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у проектній документації об’єктів будівництва. Погодження завдань інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі схем планування та генеральних планів населених пунктів

РВ ГУ ДСНС

Органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання, сектор з питань ЦЗ

Протягом року

1.13.

Надання місцевим органам виконавчої влади та суб'єктам господарювання, які здійснюють утримання захисних споруд, методичної допомоги щодо застосування Примірного договору про безоплатне зберігання захисних споруд

РВ ГУ ДСНС, сектор з питань ЦЗ

Органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання

До 10 грудня

1.14.

Організація та створення пунктів видачі населенню та особовому складу невоєнізованих формувань засобів радіаційного і хімічного захисту

Органи місцевого самоврядування, сектор з питань ЦЗ

Суб'єкти господарювання

Січень - червень

1.15.

Організація заходів щодо забезпечення реалізації положень Кодексу цивільного захисту України

Сектор з питань ЦЗ, РВ ГУ ДСНС

Органи місцевого самоврядування

Протя-гом року

 

2. Заходи із запобігання виникненню

надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення

 

 

 

2.1.

Забезпечення впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки систем виявлення загрози надзвичайних ситуацій техногенного характеру та локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу таких об’єктів

Суб'єкти господарювання, органи місцевого самоврядування, сектор з питань ЦЗ

РВ ГУ ДСНС

До 10 грудня

2.2.

Введення (уточнення) переліку (реєстру) потенційно небезпечних об’єктів (РПНО)

РВ ГУ ДСНС, сектор з питань ЦЗ

Органи місцевого самоврядування

До 25 січня

2.3.

Розроблення та здійснення комплексу організаційних і практичних заходів щодо запобігання:

 

 

 

2.3.1.

надзвичайним ситуаціям (зменшення втрат) під час льодоходу, повені та паводків

Самбірське управляння водного господарства (надалі Самбірське УВГ) РВ ГУ ДСНС, сектор з питань ЦЗ

територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади

і структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Січень - травень

2.3.2.

виникненню пожеж у лісах та на сільськогосподарських угіддях протягом пожеже-небезпечного періоду

Державне підприємство «Старосамбірське лісомисливське господарство» (надалі ДП «Старосамбірське ЛМГ»), Старосамбірське дочірнє     лісогосподарське підприємство "Галсільліс" (надалі Старосамбірське ДЛГП «Галсільліс»), РВ ГУ ДСНС, Старосамбірський відділення поліції Самбірського відділу поліції головного управління Національної поліції України у Львівській області (надалі Старосамбірське ВП СВП ГУНПУ), відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, місцеві ЗМІ, органи місцевого самоврядування

структурні підрозділи райдержадміністрації

Квітень - жовтень

2.3.3.

нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах

Сектор з питань ЦЗ, РВ ГУ ДСНС, органи місцевого самоврядування

Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади

Протя-гом

II-III кварталу

2.3.4.

дорожньо-транспортним пригодам на залізничних переїздах

Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця" (надалі – ДТГО "Львівська залізниця"), Старосамбірський ВП СВП ГУНПУ, РВ ГУ ДСНС, органи місцевого самоврядування

Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади і структурні підрозділи райдержадміністрації

До 10 грудня

2.3.5.

надзвичайним ситуаціям, пов’язаним з перевезенням небезпечних вантажів автомобільним і залізничним транспортом

Філія «Старосамбірський райавтодор», ДТГО "Львівська залізниця", Старосамбірський ВП СВП ГУНП, РВ ГУ ДСНС, органи місцевого самоврядування

Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади і структурні підрозділи райдержадміністрації

До 10 грудня

2.4.

Уточнення прогнозних даних (Паспортів ризиків) щодо ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (надалі – надзвичайна ситуація) на потенційно небезпечних об’єктах і територіях

Сектор з питань ЦЗ, органи місцевого самоврядування

Суб’єкти господарювання

Січень - червень

2.5.

Уточнення переліку населених пунктів, об’єктів життєзабезпечення, транспортної мережі та енергетики, які попадають, у разі проходження повені, в зону підтоплення (затоплення)

Самбірське УВГ, РВ ГУ ДСНС, сектор з питань ЦЗ

Органи місцевого самоврядування

До 10 грудня

2.6.

Уточнення переліку аварійних споруд і будівель на підпорядкованих територіях

Сектор житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації (надалі – сектор ЖКГ), відділ архітектури та містобудування райдержадміністрації, сектор з питань ЦЗ

Органи місцевого самоврядування, МВУЖКГ

До 01 числа червня, грудня

2.8.

Уточнення місць для підриву (знешкодження) вилучених вибухонебезпечних предметів та надання інформації в ГТ ДСНС України у Львівській області

РВ ГУ ДСНС, органи місцевого самоврядування

Відділ з питань ЦЗ

Січень – лютий

2.9.

Уточнення переліку суб’єктів, які можуть бути залучені до проведення санітарної обробки людей і спеціальної обробки техніки

Старосамбірська ЦРЛ, РВ ГУ ДСНС, сектор з питань ЦЗ, сектор ЖКГ

Органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання

Протя-гом року

 

3. Заходи щодо підготовки органів управління, сил та засобів

районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

 

 

 

3.1.

Уточнення планів реагування на надзвичайні ситуації

 

 

 

3.2.

Проведення тренувань з працівниками органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з:

 

 

 

3.2.1.

виконання завдань під час весняного льодоходу та повені

Департамент з питнь цивільного захисту облдержадміністрації (надалі ДЦЗ), обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (надалі – обласна комісія з питань ТЕБ і НС), обласна евакуаційна комісія

Районна комісія

з питань ТЕБ і НС, районна комісія з питань евакуації, районні спеціалізовані служби цивільного захисту, РВ ГУ ДСНС

лютий - березень

3.2.2.

ліквідації надзвичайних ситуацій та їх окремих наслідків у разі виникнення аварії

на залізничному транспорті

ДЦЗ, обласна комісія з питань ТЕБ і НС, обласна комісія з питань евакуації

ДТГО "Львівська залізниця", обласна комісія з питань ТЕБ і НС, районні спеціалізовані служби цивільного захисту, РВ ГУ ДСНС

квітень - червень

3.2.4.

виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду

ДЦЗ, обласна комісія з питань ТЕБ і НС

Районна комісія

з питань ТЕБ і НС, районна комісія з питань евакуації, районні спеціалізовані служби цивільного захисту, РВ ГУ ДСНС

жовтень

3.2.5.

переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період

ДЦЗ, обласна комісія з питань ТЕБ і НС

Районна комісія

з питань ТЕБ і НС, районна комісія з питань евакуації, районні спеціалізовані служби цивільного захисту, РВ ГУ ДСНС

квітень

3.3.

Організація та проведення зборів керівного складу району щодо підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту у 2015 році та визначення основних завдань в зазначеній сфері на 2016 рік

 

 

 

3.4.

Організація та проведення:

 

 

 

3.4.1.

засідання районної комісії з питань ТЕБ і НС (за окремим планом)

Голова районної комісії з питань ТЕБ і НС

Члени районної комісії з питань ТЕБ і НС, представники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади,і структурних підрозділів райдержадміністрації, суб’єктів господарювання

Протя-гом року

3.4.2.

навчально-методичних зборів з начальниками цивільного захисту органів місцевого самоврядування

Сектор з питань ЦЗ

Органи місцевого самоврядування

Березень липень, вересень грудень

 

4. Заходи щодо державного нагляду та контролю у сфері цивільного захисту

 

 

 

4.1.

Проведення перевірки органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності до:

 

 

 

4.1.1.

весняного льодоходу, повені та паводків

РВ ГУ ДСНС

Органи місцевого самоврядування, відділ з питань ЦЗ, Самбірське УВГ

Лютий – березень

4.1.2.

початку сезону відпочинку місць масового відпочинку та оздоровлення громадян (бази, табори відпочинку тощо)

РВ ГУ ДСНС

Органи місцевого самоврядування, власники (орендарі) водних обєктів, сектор з питань ЦЗ

Квітень - травень

4.1.3.

виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду

РВ ГУ ДСНС

Органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, сектор з питань ЦЗ

Вере-сень - жовтень

4.2.

Проведення перевірки стану готовності:

 

 

 

4.2.1.

державних, комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань, а також аварійно-рятувальних служб громадських організацій до дій за призначенням

РВ ГУ ДСНС

Органи місцевого самоврядування, аварійно-рятувальні служби і формування (державні, комунальні, об’єктові та громадські організації), сектор з питань ЦЗ

Березень – червень, листопад – грудень

(за окремим планом)

4.2.2.

підприємств центральних органів виконавчої влади, комунальних та інших підприємств, установ та організацій, що мають у користуванні ліси і сільськогосподарські угіддя, до їх протипожежного захисту у пожежонебезпечний період

РВ ГУ ДСНС, сектор з питань ЦЗ, органи місцевого самоврядування

ДП «Старосамбірське ЛМГ», Старосамбірське ДЛГП «Галсільліс»

Квітень - червень

4.3.

Проведення перевірок стану захисних споруд цивільного захисту

(за окремим планом)

РВ ГУ ДСНС, сектор з питань ЦЗ

Балансоутримувачі захисних споруд

За окремим планом

4.4.

Проведення тренувань із розрахунково-аналітичною групою району

Сектор з питань ЦЗ

РВ ГУ ДСНС

Червень

 

5. Заходи щодо державного нагляду та контролю

у сфері цивільного захисту

 

 

 

5.1.

Проведення перевірки стану протипожежного захисту:

 

 

 

5.1.1.

сільськогосподарських підприємств та господарств у місцях збирання, перероблення і зберігання врожаю, заготівлі кормів

РВ ГУ ДСНС

Органи місцевого самоврядування, сектор з питань ЦЗ, сільськогосподарські підприємства та господарства

Червень - серпень

5.1.2.

закладів освіти та їх готовності до 2017/18 навчального року

РВ ГУ ДСНС

Відділ освіти райдержадміністрації, сектор з питань ЦЗ, заклади освіти

Липень - серпень

5.2.

Перевірка готовності водних об’єктів до:

Комісія райдержадміністрації

Органи місцевого самоврядування, власники та орендарі водних об’єктів,

сектор з питань ЦЗ

 

5.2.1.

купального сезону

 

 

Квітень-травень

5.2.2.

зимового періоду

 

 

Листо-пад

5.3.

Здійснення контролю за:

 

 

 

5.3.1.

станом роботи щодо ідентифікації, декларування об’єктів підвищеної небезпеки та страхуванням цивільної відповідальності суб’єктами господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями, за розробленням на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (під час проведення перевірок)

РВ ГУ ДСНС

Суб'єкти господарювання

До 10 грудня (за окремим планом)

5.3.2.

обладнанням потенційно-небезпечних об’єктів системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення і забезпечення впровадження комп’ютеризованих систем контролю (під час проведення перевірок)

РВ ГУ ДСНС

Суб'єкти господарювання

До 10 грудня

5.4.

Позапланові перевірки стану дотримання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки на об’єктах, які залучаються до проведення заходів під час святкування:

РВ ГУ ДСНС, сектор з питань ЦЗ

Суб’єкти господарювання

 

5.4.1

Великодніх свят

 

 

Березень

5.4.2.

Дня Конституції

 

 

Червень

5.4.3.

Дня Незалежності

 

 

Серпень

5.4.4.

Новорічних і Різдвяних свят

 

 

Грудень

5.5.

Перевірка зовнішніх джерел протипожежного водопостачання

РВ ГУ ДСНС, сектор з питань ЦЗ, КП "Старосамбірське МВКГ", районна комунально-технічна спеціалізована служба цивільного захисту

 

Органи місцевого самоврядування

Квітень- жовтень

5.6.

Перевірка готовності суб’єктів господарювання району до проведення гірськолижного сезону 2018/19 року, у тому числі перевірка готовності канатно-крісельних доріг, витягів та гірськолижних трас

РВ ГУ ДСНС, сектор з питань ЦЗ

Власники канатно-крісельних доріг, витягів та гірськолижних трас

Листо-пад – грудень

(за окремим графі-ком)

5.7.

Проведення перевірок захисних споруд цивільного захисту

РВ ГУ ДСНС

Сектор з питань ЦЗ, суб'єкти господарювання - утримувачі захисних споруд

До 10 грудня (за окремим планом)

 

6. Заходи щодо підготовки посадових осіб

та населення з питань цивільного захисту

 

 

 

6.1.

Організація та проведення:

 

 

 

6.1.1.

районного етапу ХIV Всеукраїнського (IX Міжнародного) збору-змагання юних рятувальників "Школа безпеки", регіональних зльотів, навчально-тренувальних зборів, польових таборів, змагань, конкурсів, семінарів тощо

РВ ГУ ДСНС, відділ освіти райдержадміністрації

Органи місцевого самоврядування, заклади освіти, місцеві ЗМІ

До 10 грудня (за окремим планом)

6.1.2.

районного етапу Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежних

РВ ГУ ДСНС

Органи місцевого самоврядування, заклади освіти, місцеві ЗМІ

Травень

6.1.3.

Дня цивільного захисту у загальноосвітніх навчальних закладах

РВ ГУ ДСНС, відділ освіти райдержадміністрації, сектор з питань ЦЗ

Загальноосвітні

навчальні заклади

26 квітня

6.1.4.

Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності у професійно-технічних навчальних закладах

РВ ГУ ДСНС, сектор з питань ЦЗ

Професійно-технічні навчальні заклади

Листо-пад

6.1.5.

Тижня безпеки дитини у дошкільних навчальних закладах

РВ ГУ ДСНС, відділ освіти райдержадміністрації, сектор з питань ЦЗ

Дошкільні

навчальні заклади

14-18 травня

6.2.

Формування та надання заявок на підготовку керівного складу цивільного захисту, інших управлінських кадрів та фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, на курсах навчально-методичного центру у 2019 році до департаменту з питань цивільного захисту облдержадміністрації та Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області

Сектор з питань ЦЗ

Структурні підрозділи райдержадміністрації, заклади освіти всіх рівнів акредитації, суб'єкти господарювання

До 15 вересня

6.3.

Надання інформації про підсумки підготовки керівного складу, формувань цивільного захисту та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях за 2018 рік до департаменту з питань цивільного захисту облдержадміністрації

Сектор з питань ЦЗ

Органи місцевого самоврядування

До 10 грудня

6.4.

Організація та проведення семінара – наради щодо порядку взаємного інформування про виникнення надзвичайних ситуацій, некласифікованих подій, пожеж та інших подій

Сектор з питань ЦЗ, РВ ГУ ДСНС

Диспетчерські служби суб’єктів господарювання

Протя-гом

І та ІV кварталу

6.5.

Проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення, підвищення рівня практичної підготовки дітей та підлітків до дій у надзвичайних ситуаціях

РВ ГУ ДСНС

Місцеві ЗМІ, органи місцевого самоврядування

Протягом року

(за окремим планом)

6.6.

Проведення навчань та тренувань з ЦЗ (комплексні об’єктові навчання, комплексні об’єктові тренування, штабні об’єктові тренування, тактико-спеціальні навчання невоєнізованих формувань)

Органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання

Диспетчерські служби, невоєнізовані формування

Протя-гом першого півріччя (за окремим планом)

 

                                      ______________________________________________________________