Старосамбірська

районна державна адміністрація

Рішення Колегії №2/02-30 від 16.02.2018

Про виконання районного бюджету

та бюджету району за 2017 рік

 

За результатами слухання та обговорення доповіді начальника фінансового управління райдержадміністрації Петрівської Л.І. «Про виконання районного бюджету та бюджету району за 2017 рік», Колегія Старосамбірської райдержадміністрації зазначає, що до загального фонду бюджету району за 2017 рік надійшло 95792,2 тис. грн, податків, зборів і неподаткових платежів, що становить 110,2% до уточненого плану, до районного бюджету поступило 49556,6 тис. грн, або 103,1% до уточненого плану.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду бюджету району збільшилися на 25377,7 тис. грн, або 36,0%.          

Протягом 2017 року до районного бюджету поступила базова дотація в сумі 32208,5 тис. грн, стабілізаційна дотація – 2450,8 тис. грн, освітня субвенція – 141289,8 тис. грн, медична субвенція – 69450,5 тис. грн.

Із бюджету району протягом 2017 року проведено видатки на суму 713588,2   тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 670170,4   тис. грн по спеціальному фонду – 43417,8 тис. грн.

Враховуючи наведене вище, Колегія райдержадміністрації

В И Р І Ш И Л А :

  1. Доповідь начальника фінансового управління райдержадміністрації Петрівської Л.І. «Про виконання районного бюджету та бюджету району за 2017 рік» прийняти до відома.
  2. Органам місцевого самоврядування району активізувати роботу із використання внутрішніх резервів наповнення місцевого бюджету шляхом легалізації виплати заробітної плати та недопущенню виплати зарплати нижче встановленого державою мінімуму, збільшенню бази оподаткування суб’єктів господарювання.
  3. Керівникам бюджетних установ у 2018 році:

3.1. Здійснити фінансування, у першу чергу, видатків за захищеними статтями та вжити додаткових заходів щодо забезпечення в повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ, енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів та не допускати кредиторської заборгованості із зазначених видатків.

3.2. Призупинити надання необов’язкових доплат, надбавок і виплат стимулюючого характеру, в разі незабезпечення в повному обсязі коштами на фінансування інших першочергових видатків у відповідних місцевих бюджетах.

3.3. Вводити додаткові штатні одиниці у бюджетних установах у відповідності до визначеного фонду оплати праці, доведеного у бюджетних призначеннях на оплату праці, тільки за розпорядженням голови райдержадміністрації.

3.4. Забезпечити реалізацію заходів з економії коштів районного бюджету в 2018 році, затверджених розпорядженням голови райдержадміністрації від 8 лютого 2018 року №91/01-04.

4.Головам місцевих рад рекомендувати:

4.1. При невиконанні місцевих бюджетів призупинити виплати доплат, премій, надбавок стимулюючого характеру.

4.2. При уточненні дохідної частини місцевих бюджетів за підсумками I кварталу 2018 року передбачати кошти у вигляді іншої субвенції районному бюджету на оплату праці працівників закладів охорони здоров’я, освіти та культури району.

4.3. Забезпечити виконання планових показників надходжень до місцевих бюджетів у 2018 році.

4.4. У разі незабезпечення фінансами видаткової частини місцевих бюджетів на 2018 рік розробити та затвердити заходи з економії коштів місцевих бюджетів у 2018 році.

  1. Начальнику фінансового управління райдержадміністрації Петрівській Л.І. підготувати у двотижневий термін проект розпорядження голови райдержадміністрації на виконання цього рішення.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова   Колегії                                                                   О.Е.Бонк