Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №4/01-04 від 02.01.2018

Про очікуване виконання районного

бюджету та бюджету району за 2017 рік

та схвалення проекту районного

бюджету на 2018 рік

 

           Відповідно до пункту 3 статті 13, статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання рішення Колегії районної  державної адміністрації від 21 грудня 2017 року №23/02-30 «Про очікуване виконання районного бюджету та бюджету району за 2017 рік та  проект районного бюджету на 2018 рік»:

  1. Органам місцевого самоврядування району активізувати роботу із використання внутрішніх резервів наповнення місцевого бюджету шляхом легалізації виплати заробітної плати та недопущенню виплати зарплати нижче встановленого державою мінімуму, збільшенню бази оподаткування суб’єктів господарювання, забезпечити виконання планових завдань з надходження акцизного податку з реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
  2. Керівникам бюджетних установ району у 2018 році:

         2.1. У зв’язку із затвердженням районного бюджету на 2018 рік з порушенням вимог пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України в частині забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, з метою ліквідації дефіциту на оплату праці з нарахуваннями розробити помісячні заходи оптимізації видатків. Дану інформацію подати в Старосамбірську райдержадміністрацію до 15 січня 2017 року.

         2.2. Здійснити фінансування, у першу чергу, видатків за захищеними статтями та вжити додаткових заходів щодо забезпечення в повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ, комунальних послуг та енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів та не допускати кредиторської заборгованості із зазначених видатків.

          2.3. Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати. 

          2.4. Вводити додаткові штатні одиниці у бюджетних установах у відповідності до визначеного фонду оплати праці, доведеного у бюджетних призначеннях на оплату праці, тільки за розпорядженням голови райдержадміністрації.

          2.5. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

  1.     Головам місцевих рад, при затвердженні відповідних бюджетів та внесенні змін до них, забезпечити у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
  2.     Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Петрівська Л.І.) провести аналіз поданих розпорядниками бюджетних коштів планів з оптимізації видатків, узагальнити дану інформацію та підготувати проект розпорядження голови райдержадміністрації щодо ефективного використання коштів районного бюджету.
  3.     Контроль за  виконанням  розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова                                                                                                               О.Е.Бонк