Старосамбірська

районна державна адміністрація

Продовження розпорядження №634/01-04 від 28.12.2017

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Старосамбірської

районної державної адміністрації

28 грудня 2017 року №634/01-04

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017рік

 

 •  0300000     Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області   2.      0310000               Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області3. 0312120            0721         Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню                                                      5. Підстави для виконання бюджетної програми:   Бюджетний кодекс України,Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації за №207/01-04 від 18.05.2017 року «Про вненсення змін до показників районного бюджету Cтаросамбірського району на 2017 рік»Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №292 від 10 жовтня 2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №319 від 12 грудня 2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації за №616/01-04 від 26.12.2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації за №618/01-04 від 26.12.2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»6. Мета бюджетної програми   Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення 

 

 1. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 2.  
 3. Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації за №617/01-04 від 26.12.2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»
 4. Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації за №583/01-04 від 15.12.2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»
 5. Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації за №462/01-04 від 01.11.2017 року «Про вненсення змін до показників районного бюджету Cтаросамбірського району на 2017 рік»
 6. Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №277 від 7 липня  2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»
 7. Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №191 від 23 грудня 2016 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2017 рік»
 8. Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",
 9. Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 року №1801-VIII із змінами,
 10. Конституція України,    
 11. 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14964,4 тис. гривень,   у тому числі загального фонду         14934,8 тис. гривень та спеціального фонду – 29,6 тис. гривень.
 12.        (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                                (найменування бюджетної програми)
 13.                      (КПКВК МБ)                                                     (найменування відповідального виконавця)
 14. (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0312120

0721

Завдання 1

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги 

14934,8

0

14934,8

2

 

 

Завдання 2

Придбання електрокардіографу для АЗ ПСМ м.Хирів 

0

29,6

29,6

 

 

 

Разом

14934,8

29,6

14964,4

 1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0312120

Завдання 1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги 

Показники затрат

 

 

 

1

 

кількість установ

од

мережа

15

2

 

кількість штатних одниць

од

штатний розпис

206,0

 

 

в т.ч лікарів

од

штатний розпис

55,0

3

 

кількість ліжок в денних стаціонарах

од

штатний розпис

63

 

 

Показники продукту

 

 

 

1

 

кількість ліжкоднів в денному стаціонарі

тис.од

стат.звіт.

31,0

2

 

кількість лікарських відвідувань

тис.осіб

стат.звіт.

264,2

3

 

кількість пацієнтів

осіб

стат.звіт.

6327

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 1

 

Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах

днів

стат.звіт.

492

2

 

Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі 1 хворого

днів

стат.звіт.

4,9

3

 

середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря

од.

стат.звіт.

4803

4

 

кількість пацієнтів на 1 лікаря

осіб

стат.звіт.

115

 

 

Показники якості

 

 

 

1

 

зниження рівня захворювання з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність

%

стат.звіт.

1,6

 

 

Завдання 2 Придбання електрокардіографу для АЗ ПСМ м.Хирів 

Показники затрат

 

 

 

 

 

Кількість електрокардіографів

шт

накладна

1

 

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

Вартість 1 електрокардіографу

Гривень

накладна

29600

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

Середня вартість 1 електрокардіографу

гривень

розрахунок

29600

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

Покращення якості надання первинної медичної допомоги та вчасне діагностування серцево-судинних захворювань

%

 

100

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

Разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          _________________________________________________________________