Старосамбірська

районна державна адміністрація

Продовження розпорядження №634/01-04 від 28.12.2017

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Старосамбірської

районної державної адміністрації

28 грудня 2017 року №634/01-04

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на2017рік

 

  1.       0300000              Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

(КПКВК МБ)               (найменування головного розпорядника)

.    2.        0310000              Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області                

                      (КПКВК МБ)                                                      (найменування відповідального виконавця)

  1.    0312010 0731              Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

     (КПКВК МБ)   (КФКВК)1                   (найменування бюджетної програми)

 

  1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 57686,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду 56309,1 тис. гривень та спеціального фонду – 1377,5 тис. гривень.
  2. Підстави для виконання бюджетної програми:   Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 року №1801-VIII із змінами,

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями;

Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №191 від 23 грудня 2016 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2017 рік»

Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №237 від 4 травня  2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району  на 2017 рік»

Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №277 від  7 липня   2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району  на 2017 рік»

Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №292 від  10 жовтня 2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району  на 2017 рік»

Розпорядження Кабінету Міністрів України за №463-р від 12 липня 2017 року «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного  бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо  соціально-економічного розвитку окремих територій»

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації  за №378/01-04 від 1 вересня 2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації за №38/01-04 від 5 вересня 2017 року «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 1 вересня 2017 року №378/01-04»

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації за №442/01-04 від 20 жовтня 2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації за №462/01-04 від 1 листопада  2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»

Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №313 від  9 листопада  2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району  на 2017 рік»

Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №319 від  12 грудня  2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району  на 2017 рік»

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації за №583/01-04  від 15.12.2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації за №593/01-04  від 19.12.2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації за №616/01-04  від 26.12.2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації за №617/01-04  від 26.12.2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації за №618/01-04  від 26.12.2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»

 

 

  1. Мета бюджетної програми    Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

 

  1. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

  1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0312010

0731

Завдання 1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

15302,0

 

1077,5

16679,5

2

 

 

Завдання 2

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги 

40707,1

0

40707,1

3

 

 

Завдання 3

Завершення капітального ремонту терапевтичного відділення Старосамбірської ЦРЛ по вул.. Л.Галицького, 140

0

100,0

100,0

4

 

 

Завдання 4

Капітальний ремонт дитячого відділення Добромильської НЛ,   м.Добромиль, вул..Міцкевича, 15

0

200,0

200,0

 

Разом

 

 

56309,1

1377,5

57686,6

  1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

  1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0312010

Завдання 1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

1

 

кількість установ поліклінічного відділення

од.

мережа

3

2

 

кількість штатних одиниць поліклінічного відділення

од

Стат.зв ф.20

177,5

3

 

в т.ч лікарів

од

Стат.зв ф.20

52,75

4

 

кількість ліжок денного стаціонару

од

мережа

23

 

 

Показники продукту

 

 

 

1

 

кількість ліжкоднів в денному стаціонарі

тис.од

стат.звіт.

29,1

2

 

кількість відвідувань в поліклініку

тис.осіб

стат.звіт.

189,0

3

 

кількість лікарських відвідувань вдома

тис.осіб

стат.звіт.

19,8

4

 

кількість пролікованих хворих в денному стаціонарі

осіб

стат.звіт.

2182 

 

 

Показники ефективності

 

 

 

1

 

завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах

дні

стат.звіт.

1265

 

 

Показники якості

 

 

 

1

 

рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях

%

стат.звіт.

4,1 

2

 

рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях

%

стат.звіт.

4,6

 

 

Завдання 2

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги 

 

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

1

 

кількість установ стаціонарного відділення

од

мережа

3

2

 

кількість штатних одиниць стаціонарного відділення

од

штатний розпис

602,25

3

 

в т.ч лікарів

од

штатний розпис

64,0

4

 

кількість ліжок у звичайних стаціонарах

од

мережа

341

 

 

Показники продукту

 

 

 

1

 

кількість пролікованих хворих в стаціонарних відділеннях

осіб

стат.звіт.

12200

2

 

кількість ліжкоднів стаціонарного відділення

тис.од

стат.звіт.

116,6

 

 

Показники ефективності

 

 

 

1

 

середня кількість пацієнтів на одну штатну посаду лікаря

чол

стат.звіт.

191

2

 

Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах

дні

стат.звіт.

342

3

 

середня тривалість перебування одного хворого на ліжку

дні

стат.звіт.

9,7

 

 

Показники якості

 

 

 

1

 

динаміка середньої кількості відвідувань на 1 посаду лікаря

%

стат.звіт.

99,9

2

 

Зниження показника летальності

%

стат.звіт.

0,0036

 

 

Завдання 3

Завершення капітального ремонту терапевтичного відділення Старосамбірської ЦРЛ по вул.. Л.Галицького, 140

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

 

1

Обсяг витрат на завершення капітального ремонту

Тис.грн

Рішення сесії Старосамбірської районної ради №237 від 4 травня 2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»

100,0

 

 

Показники продукту

 

 

 

 

1

Загальна площа фасаду

Метри квадратні

Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт терапевтичного відділення Старосамбірської ЦРЛ по вул..Л.Галицького 140

269,2

 

2

Площа відремонтованого фасаду

Метри квадратні

Акт виконаних робіт

97,6

 

3

Площа фасаду, що планується відремонтувати

Метри квадратні

Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт терапевтичного відділення Старосамбірської ЦРЛ по вул..Л.Галицького 140

37,0

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 

1

Середня вартість 1 м.кв фасаду що планується відремонтувати

Гривень

Розрахунок

2702,7

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

Питома вага відремонтованої площі у загальній площі фасаду , що потребують ремонту

%

Розрахунок

21,6%

 

 

Завдання 4

Капітальний ремонт дитячого відділення Добромильської НЛ,   м.Добромиль, вул..Міцкевича, 15

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

 

1

Обсяг витрат на заміну даху  

Тис.грн

Додаток 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №463-р

200,0

 

 

Показники продукту

 

 

 

 

1

Загальна площа даху

Метри квадратні

Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт дитячого відділення Добромильської НЛ,   м.Добромиль, вул..Міцкевича, 15

271,4

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 

1

Середня вартість 1 м.кв  покрівлі,  що планується перекрити

Гривень

Розрахунок

736,92

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

Питома вага що планується виконати

%

Розрахунок

100%

  1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

Разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        _______________________________________________________________________