Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №605/01-04 від 22.12.2017

Про внесення змін до паспорта

бюджетної програми місцевого

бюджету за КПКВ 0316430

 

           Відповідно до статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10 вересня 2014 року №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 10 вересня 2014 року №1104/25881, Програма по забезпеченню містобудівною документацією Старосамбірського району на 2017 рік, рішень сесії Старосамбірської районної ради: від 4 травня 2017 року №237 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік», від 12 грудня 2017 року №319 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»:          

 1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0316430 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування», виклавши його в новій редакції, що додається.
 2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова                                                                                                             О.Е. Бонк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Старосамбірської

районної державної адміністрації

 22 грудня 2017 року №605/01-04

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

 

 

 1.    0300000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області          (КПКВК МБ)                           (найменування головного розпорядника)
 2.    0310000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області          (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)
 3.    0316430 0443           Розробка схем та проектних рішень масового застосування        (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                   (найменування бюджетної програми)

 

 1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 30,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 30,0 тис. гривень.
 2. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016р. №1801-VІІІ; рішення Старосамбірської районної ради Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік» від 04.05.2017 року №237, рішення Старосамбірської районної ради «Про внесення змін до районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік» від 12.12.2017 року №319, Програма по забезпеченню містобудівною документацією Старосамбірського району на 2017 рік.
 3. Мета бюджетної програми: визначення напрямків реалізації державної політики у сфері містобудування, забезпечення населених пунктів якісною містобудівною документацією.

 

 1. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0316430

 

Програма по забезпеченню містобудівною документацією Старосамбірського району на 2017 рік.

 

 

 

 

 1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

                 (тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0316430

 

Програма по забезпеченню містобудівною документацією Старосамбірського району на 2017 рік

 

30,0

30,0

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

Завершення розроблення генеральної схеми планування Старосамбірського району

 

20,0

20,0

 

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

Виготовлення картографічної основи Старосамбірського району в цифровій формі, як набори профільних геопросторових даних в державній геодезичній системі координат УСК-2000

 

10,0

10,0

 

 

 

Усього

 

30,0

30,0

 

 1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

0316430

Програма по забезпеченню містобудівною документацією Старосамбірського району на 2017 рік

 

 

 

 

 

Завдання 1: Завершення розроблення генеральної схеми планування Старосамбірського району

 

 

 

1

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

обсяги видатків

грн.

кошторис

20000

2

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

кількість проектів

од.

договір

1

3

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

середні видатки на розробку одного проекту

грн.

договір

20000

4

 

Показники якості

 

х

 

 

 

рівень готовності документації, %;

%

звіт

100

 

 

Завдання 2: Виготовлення картографічної основи Старосамбірського району в цифровій формі, як набори профільних геопросторових даних в державній геодезичній системі координат УСК-2000

 

 

 

1

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

обсяги видатків

грн.

кошторис

10000

2

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

кількість проектів

од.

договір

1

3

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

середні видатки на розробку одного проекту

грн.

договір

10000

4

 

Показники якості

 

х

 

 

 

рівень готовності документації, %;

%

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2    

                                                                                                                                                                                                                                                                  (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

                                                                

 

                                 _________________________________________________________________________