Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №604/01-04 від 22.12.2017

Про внесення змін до паспортів

бюджетних програм місцевого

бюджету за КПКВ 0312010, КПКВ 0312120,

КПКВ 0312150 та КПКВ 0312200

 

           Відповідно до статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10 вересня 2014 року №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 10 вересня 2014 року №1104/25881, рішень сесії Старосамбірської районної ради: від 23 грудня 2016 року №191 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2017 рік», від 12 грудня 2017 року №319 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік», розпорядження голови райдержадміністрації від 15 грудня 2017 року №583/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»:

 1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0312010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», виклавши його в новій редакції, що додається.
 2. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0312120 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню», виклавши його в новій редакції, що додається.
 3. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0312150 «Первинна медико-санітарна допомога», виклавши його в новій редакції, що додається.
 4. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0312200 «Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого обслуговування», виклавши його в новій редакції, що додається.
 5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.            

 

Голова                                                                                                      О.Е.Бонк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Старосамбірської

районної державної адміністрації

22 грудня 2017 року №604/01-04

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на2017рік

 •       0300000              Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 

 1. (КПКВК МБ)               (найменування головного розпорядника
  1. 0310000                  Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

            (КПКВК МБ)                                                      (найменування відповідального виконавця)

  1.    0312010 0731      Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

       (КПКВК МБ)    (КФКВК)1                   (найменування бюджетної програми)

   

  1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 53474,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду 52097,4 тис. гривень та спеціального фонду – 1377,5 тис. гривень
   1. Підстави для виконання бюджетної програми:   Конституція України,

   Бюджетний кодекс України,

   Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 року №1801-VIII із змінами,

   Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

   Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

   Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями;

   Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №191 від 23 грудня 2016 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2017 рік»

   Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №237 від 4 травня  2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району  на 2017 рік»

   Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №277 від  7 липня   2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району  на 2017 рік»

   Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №292 від  10 жовтня 2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району  на 2017 рік»

   Розпорядження Кабінету Міністрів України за №463-р від 12 липня 2017 року «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного  бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо  соціально-економічного розвитку окремих територій»

   Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації  за №378/01-04 від 1 вересня 2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»

   Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації за №38/01-04 від 5 вересня 2017 року «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 1 вересня 2017 року №378/01-04»

   Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації за №442/01-04 від 20 жовтня 2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»

   Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації за №462/01-04 від 1 листопада  2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»

   Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №313 від  9 листопада  2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району  на 2017 рік»

   Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №319 від  12 грудня  2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району  на 2017 рік»

   Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації за №583/01-04  від 15.12.2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»

    

   1. Мета бюджетної програми    Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

    

   1. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

   № з/п

   КПКВК

   КФКВК

   Назва підпрограми

    

    

    

    

   1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

   (тис. грн)

   № з/п

   КПКВК

   КФКВК

   Підпрограма/завдання бюджетної програми 2

   Загальний

   фонд

   Спеціальний фонд

   Разом

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   1

   0312010

   0731

   Завдання 1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

   14970,0

    

   1077,5

   16047,5

   2

    

    

   Завдання 2

   Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги 

   37127,4

   0

   37127,4

   3

    

    

   Завдання 3

   Завершення капітального ремонту терапевтичного відділення Старосамбірської ЦРЛ по вул.. Л.Галицького, 140

   0

   100,0

   100,0

   4

    

    

   Завдання 4

   Капітальний ремонт дитячого відділення Добромильської НЛ,   м.Добромиль, вул..Міцкевича, 15

   0

   200,0

   200,0

    

   Разом

    

    

   52097,4

   1377,5

   53474,9

   1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

   (тис. грн)

   Назва регіональної цільової програми та підпрограми

    

   КПКВК

   Загальний

   фонд

   Спеціальний фонд

   Разом

   1

   2

   3

   4

   5

    

    

    

    

    

    

   1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

   з/п

   КПКВК

   Назва показника

   Одиниця виміру

   Джерело інформації

   Значення показника

   1

   2

   3

   4

   5

   6

    

   0312010

   Завдання 1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

    

    

    

    

    

   Показники затрат

    

    

    

   1

    

   кількість установ поліклінічного відділення

   од.

   мережа

   3

   2

    

   кількість штатних одиниць поліклінічного відділення

   од

   Стат.зв ф.20

   177,5

   3

    

   в т.ч лікарів

   од

   Стат.зв ф.20

   52,75

   4

    

   кількість ліжок денного стаціонару

   од

   мережа

   23

    

    

   Показники продукту

    

    

    

   1

    

   кількість ліжкоднів в денному стаціонарі

   тис.од

   стат.звіт.

   29,1

   2

    

   кількість відвідувань в поліклініку

   тис.осіб

   стат.звіт.

   189,0

   3

    

   кількість лікарських відвідувань вдома

   тис.осіб

   стат.звіт.

   19,8

   4

    

   кількість пролікованих хворих в денному стаціонарі

   осіб

   стат.звіт.

   2182 

    

    

   Показники ефективності

    

    

    

   1

    

   завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах

   дні

   стат.звіт.

   1265

    

    

   Показники якості

    

    

    

   1

    

   рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях

   %

   стат.звіт.

   4,1 

   2

    

   рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях

   %

   стат.звіт.

   4,6

    

    

   Завдання 2

   Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги 

    

    

    

    

    

    

   Показники затрат

    

    

    

   1

    

   кількість установ стаціонарного відділення

   од

   мережа

   3

   2

    

   кількість штатних одиниць стаціонарного відділення

   од

   штатний розпис

   602,25

   3

    

   в т.ч лікарів

   од

   штатний розпис

   64,0

   4

    

   кількість ліжок у звичайних стаціонарах

   од

   мережа

   341

    

    

   Показники продукту

    

    

    

   1

    

   кількість пролікованих хворих в стаціонарних відділеннях

   осіб

   стат.звіт.

   12200

   2

    

   кількість ліжкоднів стаціонарного відділення

   тис.од

   стат.звіт.

   116,6

    

    

   Показники ефективності

    

    

    

   1

    

   середня кількість пацієнтів на одну штатну посаду лікаря

   чол

   стат.звіт.

   191

   2

    

   Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах

   дні

   стат.звіт.

   342

   3

    

   середня тривалість перебування одного хворого на ліжку

   дні

   стат.звіт.

   9,7

    

    

   Показники якості

    

    

    

   1

    

   динаміка середньої кількості відвідувань на 1 посаду лікаря

   %

   стат.звіт.

   99,9

   2

    

   Зниження показника летальності

   %

   стат.звіт.

   0,0036

    

    

   Завдання 3

   Завершення капітального ремонту терапевтичного відділення Старосамбірської ЦРЛ по вул.. Л.Галицького, 140

    

    

    

    

    

   Показники затрат

    

    

    

    

   1

   Обсяг витрат на завершення капітального ремонту

   Тис.грн

   Рішення сесії Старосамбірської районної ради №237 від 4 травня 2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»

   100,0

    

    

   Показники продукту

    

    

    

    

   1

   Загальна площа фасаду

   Метри квадратні

   Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт терапевтичного відділення Старосамбірської ЦРЛ по вул..Л.Галицького 140

   269,2

    

   2

   Площа відремонтованого фасаду

   Метри квадратні

   Акт виконаних робіт

   97,6

    

   3

   Площа фасаду, що планується відремонтувати

   Метри квадратні

   Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт терапевтичного відділення Старосамбірської ЦРЛ по вул..Л.Галицького 140

   37,0

    

    

   Показники ефективності

    

    

    

    

   1

   Середня вартість 1 м.кв фасаду що планується відремонтувати

   Гривень

   Розрахунок

   2702,7

    

    

   Показники якості

    

    

    

    

    

   Питома вага відремонтованої площі у загальній площі фасаду , що потребують ремонту

   %

   Розрахунок

   21,6%

    

    

   Завдання 4

   Капітальний ремонт дитячого відділення Добромильської НЛ,   м.Добромиль, вул..Міцкевича, 15

    

    

    

    

    

   Показники затрат

    

    

    

    

   1

   Обсяг витрат на заміну даху  

   Тис.грн

   Додаток 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №463-р

   200,0

    

    

   Показники продукту

    

    

    

    

   1

   Загальна площа даху

   Метри квадратні

   Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт дитячого відділення Добромильської НЛ,   м.Добромиль, вул..Міцкевича, 15

   271,4

    

    

   Показники ефективності

    

    

    

    

   1

   Середня вартість 1 м.кв  покрівлі,  що планується перекрити

   Гривень

   Розрахунок

   736,92

    

    

   Показники якості

    

    

    

    

    

   Питома вага що планується виконати

   %

   Розрахунок

   100%

   1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

   (тис. грн)

   Код

   Найменування джерел надходжень

   КПКВК

   Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

   План видатків звітного періоду

   Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

   Пояснення, що характеризують джерела фінансування

   загальний фонд

   спеціальний фонд

   Разом

   загальний фонд

   спеціальний фонд

   разом

   загальний фонд

   спеціальний фонд

   разом

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   10

   11

   12

   13

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                          ___________________________________________________________________

   ЗАТВЕРДЖЕНО

   Розпорядження голови Старосамбірської

   районної державної адміністрації

   22 грудня 2017 року №604/01-04

    

    

   ПАСПОРТ

   бюджетної програми місцевого бюджету на 2017рік

    

     

  2.  0300000           Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області   2.      0310000            Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області                    3. 0312120            0721         Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню                                                      5. Підстави для виконання бюджетної програми:   Бюджетний кодекс України,Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010 №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації за №207/01-04 від 18.05.2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Cтаросамбірського району на 2017 рік»Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №292 від 10 жовтня 2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №319 від 12 грудня 2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік» 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
   1. 6. Мета бюджетної програми   Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення 
   2. Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації за №583/01-04 від 15.12.2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»
   3. Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації за №462/01-04 від 01.11.2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Cтаросамбірського району на 2017 рік»
   4. Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №277 від 7 липня  2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»
   5. Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №191 від 23 грудня 2016 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2017 рік»
   6. Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",
   7. Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 року №1801-VIII із змінами,
   8. Конституція України,    
   9. 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13810,0 тис. гривень,   у тому числі загального фонду         13780,4 тис. гривень та спеціального фонду – 29,6 тис. гривень.
   10. (КПКВК МБ)    (КФКВК)1          (найменування бюджетної програми)
   11.        (КПКВК МБ)                       (найменування відповідального виконавця)
   12.    (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

   № з/п

   КПКВК

   КФКВК

   Назва підпрограми

    

    

    

    

   1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

   (тис. грн)

   № з/п

   КПКВК

   КФКВК

   Підпрограма/завдання бюджетної програми 2

   Загальний

   фонд

   Спеціальний фонд

   Разом

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   1

   0312120

   0721

   Завдання 1

   Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги 

   13780,4

   0

   13780,4

   2

    

    

   Завдання 2

   Придбання електрокардіографу для АЗ ПСМ м.Хирів 

   0

   29,6

   29,6

    

    

    

   Разом

   13780,4

   29,6

   13810,0

   1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

   (тис. грн)

   Назва регіональної цільової програми та підпрограми

    

   КПКВК

   Загальний

   фонд

   Спеціальний фонд

   Разом

   1

   2

   3

   4

   5

    

    

    

    

    

   1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

   з/п

   КПКВК

   Назва показника

   Одиниця виміру

   Джерело інформації

   Значення показника

   1

   2

   3

   4

   5

   6

    

   0312120

   Завдання 1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги 

   Показники затрат

    

    

    

   1

    

   кількість установ

   од

   мережа

   15

   2

    

   кількість штатних одиниць

   од

   штатний розпис

   206,0

    

    

   в т.ч лікарів

   од

   штатний розпис

   55,0

   3

    

   кількість ліжок в денних стаціонарах

   од

   штатний розпис

   63

    

    

   Показники продукту

    

    

    

   1

    

   кількість ліжкоднів в денному стаціонарі

   тис.од

   стат.звіт.

   31,0

   2

    

   кількість лікарських відвідувань

   тис.осіб

   стат.звіт.

   264,2

   3

    

   кількість пацієнтів

   осіб

   стат.звіт.

   6327

    

    

   Показники ефективності

    

    

    

    1

    

   Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах

   днів

   стат.звіт.

   492

   2

    

   Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі 1 хворого

   днів

   стат.звіт.

   4,9

   3

    

   середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря

   од.

   стат.звіт.

   4803

   4

    

   кількість пацієнтів на 1 лікаря

   осіб

   стат.звіт.

   115

    

    

   Показники якості

    

    

    

   1

    

   зниження рівня захворювання з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність

   %

   стат.звіт.

   1,6

    

    

   Завдання 2 Придбання електрокардіографу для АЗ ПСМ м.Хирів 

   Показники затрат

    

    

    

    

    

   Кількість електрокардіографів

   шт

   накладна

   1

    

    

   Показники продукту

    

    

    

    

    

   Вартість 1 електрокардіографу

   Гривень

   накладна

   29600

    

    

   Показники ефективності

    

    

    

    

    

   Середня вартість 1 електрокардіографу

   гривень

   розрахунок

   29600

    

    

   Показники якості

    

    

    

    

    

   Покращення якості надання первинної медичної допомоги та вчасне діагностування серцево-судинних захворювань

   %

    

   100

   1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

   (тис. грн)

   Код

   Найменування джерел надходжень

   КПКВК

   Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

   План видатків звітного періоду

   Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

   Пояснення, що характеризують джерела фінансування

   загальний фонд

   спеціальний фонд

   Разом

   загальний фонд

   спеціальний фонд

   разом

   загальний фонд

   спеціальний фонд

   разом

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   10

   11

   12

   13

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                    ____________________________________________________________________________

    ЗАТВЕРДЖЕНО

    Розпорядження голови Старосамбірської

    районної державної адміністрації

    22 грудня 2017 року №604/01-04

    

    

   ПАСПОРТ

   бюджетної програми місцевого бюджету на2017рік

    

  3.  0300000                       Старосамбірська районна державна адміністрація   2.  0310000   Комунальний заклад Старосамбірської районної ради «Старосамбірська ЦРЛ»                          3.   0312150                 0725                         Первинна медико-санітарна допомога                                                                                                                   4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6404,7 тис. гривень,   у тому числі загального фонду         6404,7 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень. Конституція України,     Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 року №1801-VIII із змінами, Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України", Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №191 від 23 грудня 2016 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2017 рік»Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №277 від 7 липня   2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації за №442/01-04 від 20 жовтня 2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №319 від 12 грудня 2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»  
   1. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
   2. 6. Мета бюджетної програми:   підвищення рівня надання первинної медичної допомоги та збереження здоров’я населення
   3. Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації за №583/01-04 від 15.12.2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»
   4. Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації за №462/01-04 від 1 листопада 2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»
   5. Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №292 від 10 жовтня 2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»
   6. Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №237 від 4 травня 2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»
   7. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями;
   8. Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,
   9. Бюджетний кодекс України,
   10. 5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
   11.      (КПКВК МБ)     (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)
   12.                      (КПКВК МБ)                                                      (найменування відповідального виконавця)
   13.      (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

   № з/п

   КПКВК

   КФКВК

   Назва підпрограми

    

    

    

    

   1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

   (тис. грн)

   № з/п

   КПКВК

   КФКВК

   Підпрограма/завдання бюджетної програми 2

   Загальний

   фонд

   Спеціальний фонд

   Разом

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   1

   0312150

   0725

   Завдання 1

   Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги 

   6404,7

   0

   6404,7

   1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

   (тис. грн)

   Назва регіональної цільової програми та підпрограми

    

   КПКВК

   Загальний

   фонд

   Спеціальний фонд

   Разом

   1

   2

   3

   4

   5

    

    

    

    

    

   1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

   з/п

   КПКВК

   Назва показника

   Одиниця виміру

   Джерело інформації

   Значення показника

   1

   2

   3

   4

   5

   6

    

   0312150

   Показники затрат

    

    

    

   1

    

   кількість установ

   од

   мережа

   63

   2

    

   кількість штатних одниць

   од

   штатний розпис

   109,0

   3

    

   в т.ч середнього медичного персоналу

   од

   штатний розпис

   73,5

    

    

   Показники продукту

    

    

    

   4

    

   кількість відвідувань, усього

   тис.од

   стат.звіт.

   111,3

   5

    

   в т.ч. кількість відвідувань на дому

   тис.од

   стат.звіт.

   75,2

    

    

   Показники ефективності

    

    

    

   6

    

   середня кількість відвідувань на одну штатну посаду середнього медичного персоналу

   од

   стат.звіт.

   1514

    

    

   середня вартість 1-го відвідування

   грн

   стат.звіт.

   57,54

    

    

   Показники якості

    

    

    

    

    

   Динаміка виявлення захворюваності на ранніх стадіях

   %

   стат.звіт.

   4,1

   1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

   (тис. грн)

   Код

   Найменування джерел надходжень

   КПКВК

   Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

   План видатків звітного періоду

   Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

   Пояснення, що характеризують джерела фінансування

   загальний фонд

   спеціальний фонд

   Разом

   загальний фонд

   спеціальний фонд

   разом

   загальний фонд

   спеціальний фонд

   разом

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   10

   11

   12

   13

    

    

    

                                      _______________________________________________________________________

   ЗАТВЕРДЖЕНО

    Розпорядження голови Старосамбірської

    районної державної адміністрації

    22 грудня 2017 року №604/01-04

    

   ПАСПОРТ

   бюджетної програми місцевого бюджету на2017рік

    

  4. 0300000          Старосамбірська районна державна адміністрація   2.   0310000           Комунальний заклад Старосамбірської районної ради «Старосамбірська ЦРЛ»                 3.   0312200       0763              Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом,             (КПКВК МБ)     (КФКВК)1                                                                      (найменування бюджетної програми) 5. Підстави для виконання бюджетної програми:   Конституція України,     Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 року №1801-VIII, Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; рішення сесії Старосамбірської районної ради за №191 від 23 грудня 2016 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2017 рік»Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №319 від 12 грудня 2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік» 6. Мета бюджетної програми   Забезпечення якісного функціонування закладів охорони здоров’я 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
   1.  
   2.  
   3. Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації за №583/01-04 від 15.12.2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»
   4. Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації за №442/01-04 від 20 жовтня 2017 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік»
   5. 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1623,6 тис. гривень,   у тому числі загального фонду         1623,6 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.
   6.                                                     централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування                                                                                                                                          
   7.        (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)
   8.          (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

   № з/п

   КПКВК

   КФКВК

   Назва підпрограми

    

    

    

    

    

   1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

   (тис. грн)

   № з/п

   КПКВК

   КФКВК

   Підпрограма/завдання бюджетної програми 2

   Загальний

   Фонд

   Спеціальний фонд

   Разом

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   1

    

    

    

   0312200

    

    

    

    

   0763

   Завдання 1

   Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами

   1623,6

   0

   1623,6

    

   1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

   (тис. грн)

   Назва регіональної цільової програми та підпрограми

    

   КПКВК

   Загальний

   фонд

   Спеціальний фонд

   Разом

   1

   2

   3

   4

   5

    

    

    

    

    

    

   1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

    

   з/п

   КПКВК

   Назва показника

   Одиниця виміру

   Джерело інформації

   Значення показника

   1

   2

   3

   4

   5

   6

    

   0312200

   Показники затрат

    

    

    

   1

    

   кількість установ

   Одиниць

   мережа

   2

   2

    

   кількість штатних одиниць

   Одиниць

   штатний розпис

   25

    

    

   Показники продукту

    

    

    

    1

    

   кількість медичних закладів що обслуговує бухгалтерія

   Одиниць

   мережа

   81

   2

    

   кількість складених звітів працівниками

   Одиниць

   Бухг.розр

   275

   3

    

   кількість рахунків

   Одиниць

   Бухг.розр

   42

    

    

   Показники ефективності

    

    

    

   1

    

   кількість складених звітів на 1-го працівника

   Одиниць

   Бухг.розр

   11

   2

    

   кількість рахунків на 1-го працівника

   Одиниць

   Бухг.розр

   1,68

    

   1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

   (тис. грн)

   Код

   Найменування джерел надходжень

   КПКВК

   Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

   План видатків звітного періоду

   Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

   Пояснення, що характеризують джерела фінансування

   загальний фонд

   спеціальний фонд

   Разом

   загальний фонд

   спеціальний фонд

   разом

   загальний фонд

   спеціальний фонд

   разом

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   10

   11

   12

   13

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                         _______________________________________________________________________