Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №592/01-04 від 19.12.2017

Про внесення змін до паспорта

бюджетної програми місцевого

бюджету за КПКВ 0317810 на 2017 рік

 

           Відповідно до статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10 вересня 2014 року №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішень сесії Старосамбірської районної ради: від 23 грудня 2016 року №191 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2017 рік», від 23 лютого 2017 року «Про затвердження цільових програм на 2017рік», розпоряджень голови Старосамбірської райдержадміністрації: від 13 березня 2017 року №97/01-04 «Про виділення коштів з районного бюджету», від 16 березня 2017 року №104/01-04 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 13.03.2017 №97/01-04», від 13 червня 2017 року №244/01-04 «Про виділення коштів з районного бюджету», від 2 листопада 2017 року №467/01-04 «Про виділення коштів з районного бюджету», розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації від 11 грудня 2017 року №570/01-04 «Про виділення коштів з районного бюджету»:

 1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми Старосамбірської районної державної адміністрації на 2017 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0317810 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуації та наслідків стихійного лиха», виклавши його в новій редакції, що додається.
 2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова                                                                                                  О.Е. Бонк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Старосамбірської

районної державної адміністрації

19 грудня 2017 року №592/01-04

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

 1. 0300000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області               (КПКВК МБ)                           (найменування головного розпорядника)
 2.    0310000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області          (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)
 3.    0317810 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.   (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                   (найменування бюджетної програми)

                                                    

 1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 200000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 200000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.
 2. . Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Кодекс цивільного захисту України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року №775 «Про затвердження порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій», рішення сесій Старосамбірської районної ради від 23 грудня 2016 року №191 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2017 рік», від 10 жовтня 2017 року № 292 «Про внесення змін до районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік», від 23 лютого 2017 року №215 «Про затвердження цільових програм на 2017 рік», витяг з протоколу районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 5 жовтня 2017 року №16, з метою виконання заходів «Програми створення районного резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах Старосамбірського району на 2017 рік”, розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації від 13 березня 2017 року №97/01-04 «Про виділення коштів з районного бюджету», від 16 березня 2017 року №104/01-04 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 13.03.2017 №97/01-04», від 13 червня 2017 року №244/01-04 «Про виділення коштів з районного бюджету», від 2 листопада 2017 року №467/01-04 «Про виділення коштів з районного бюджету» та від 11 грудня 2017 року №570/01-04 «Про виділення коштів з районного бюджету».

  6.Мета бюджетної програми: Забезпечення своєчасного та якісного проведення заходів щодо запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (НС) техногенного і природного характеру, надання термінової допомоги населенню, що постраждало від НС.

  1. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

  № з/п

  КПКВК

  КФКВК

  Назва підпрограми

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   наслідків стихійного лиха

   

  1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань                                                (грн)

  № з/п

  КПКВК

  КФКВК

  Підпрограма/завдання бюджетної програми 2

  Загальний

  фонд

  Спеціальний фонд

  Разом

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  0317810

  0320

  Створення районного резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах Старосамбірського району на 2017 рік

  200000,00

   

  200000,00

   

   

   

  Усього

  200000,00

   

  200000,00

   

  1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми               ( грн)

  Назва регіональної цільової програми та підпрограми

   

  КПКВК

  Загальний

  фонд

  Спеціальний фонд

  Разом

  1

  2

  3

  4

  5

  Програма створення районного резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах Старосамбірського району на 2017 рік

  0317810

  200000,00

   

  200000,00

  Усього

   

  200000,00

   

  200000,00

   

  1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

   

  з/п

  КПКВК

  Назва показника

  Одиниця виміру

  Джерело інформації

  Значення показника

  1

  2

  3

  4

  5

  6

   

   

  завдання

   

   

   

   

  0317810

  Створення районного резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах Старосамбірського району

   

   

   

  1

   

  затрат

   

   

   

   

   

  обсяг видатків на створення районного резерву матеріально-технічних ресурсів

  грн.

  кошторис

  200000,00

  2

   

  продукту

   

   

   

   

   

  кількість заходів спрямованих на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах району

  од.

  програма

  3

   

   

  кількість паливно-мастильних матеріалів для створення районного резерву матеріально-технічних ресурсів на проведення заходів із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах району

  л

  програма

  7692,33

  3

   

  ефективності

   

   

   

   

   

  середні витрати на проведення заходів із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах району

  грн.

  розрахунок

   

  66666,67

   

   

  середні витрати паливно-мастильних матеріалів на проведення заходів із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах району

  л

  розрахунок

  2564,11

   

  1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

  ( грн)

  Код

  Найменування джерел надходжень

  КПКВК

  Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

  План видатків звітного періоду

  Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

  Пояснення, що характеризують джерела фінансування

  загальний фонд

  спеціальний фонд

  разом

  загальний фонд

  спеціальний фонд

  разом

  загальний фонд

  спеціальний фонд

  разом

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

   

  Підпрограма 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Інвестиційний проект 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Надходження із бюджету

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Інші джерела фінансування (за видами)

   

  х

   

   

  х

   

   

  х

   

   

   

   

  Усього

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  __________

  1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

  2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

  3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

   

                                              _________________________________________________________________