Старосамбірська

районна державна адміністрація

Продовження розпорядження №202/01-04 від 16.05.2017

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 розпорядження голови Старосамбірської районної державної адміністрації

16 травня 2017 року №202/01-04

                                                                                                                                      

  ПАСПОРТ

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

  

1.     0300000           Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

 

2.    0310000            Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

 

3.    0313140            _        _         Заходи державної політики з питань молоді
               (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 125,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду 125,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 №1801-VІІІ; рішення Старосамбірської районної ради Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2017 рік» від 04.05.2017 №237, Програма пластового руху у Старосамбірському районі на 2015-2020 роки.

 

6. Мета бюджетної програми: сприяння розвитку пластового руху у Старосамбірському районі.

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0313141

 

Здійснення заходів та реалізації проектів на виконання державної цільової соціальної програми ”Молодь України“

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 

                  (тис. грн)

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0313141

 

Програма пластового руху у Старосамбірському районі на 2015-2020 роки

 

125,0

 

125,0

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

Проведення виховно-вишкільних таборів, семінарів, вишколів, тренінгів, занять для гуртків та  інших виховних заходів для дітей та юнацтва, створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

125,0

 

125,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

125,0

 

125,0

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

 

(тис. грн)

 

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

0313141

Програма пластового руху у Старосамбірському районі на 2015-2020 роки

 

 

 

 

 

Завдання 1: Проведення виховно-вишкільних таборів, семінарів, вишколів, тренінгів, занять для гуртків та  інших виховних заходів для дітей та юнацтва, створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

 

 

 

1

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері

од.

календарний план заходів  на 2017 рік

14

2

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері

осіб

календарний план заходів  на 2017 рік

90

3

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики у молодіжній сфері

грн

Розрахунково (відношення витрат на проведення  заходів до кількості заходів)

8928

 

 

середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектів) державної політики у молодіжній сфері  одного учасника

грн

 Розрахунково (відношення витрат на проведення  заходів до кількості учасників)

1389

4

 

Показники якості

 

х

 

 

 

збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері , порівняно з минулим роком, %;

%

 Розрахунково (відношення кількості молоді, охоплених регіональними заходами в 2017 році до 2016 року)

128

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    (тис. грн)

 

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

 

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

                                                                 

 

______________________________________________________________