Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження № 167 від 30 березня 2007 року

Україна

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ СТАРОСАМБІРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Про затвердження інструкції з діловодства в районній державній адміністрації

Від   30 березня 2007 року  № 167

м. Старий Самбір

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року №1153 “Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади”, від 28 липня 2003 року №1173 “Про внесення змін до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади”, від 2 жовтня 2003 року № 1569 “Про затвердження загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації”, враховуючи “Уніфіковану систему організаційно-розпорядчої документації”, розроблену Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства державного комітету архівів України і затверджену наказом Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 року № 55, на виконання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 17 травня 2004 року №340 “Про затвердження інструкції з діловодства в обласній державній адміністрації” у зв’язку із структурними змінами в райдержадміністрації та приведенням зразків бланків документів у відповідність до вимог чинного законодавства України:

1.     Затвердити інструкцію з діловодства в районній державній адміністрації у новій редакції (надалі – Інструкція), що додається.

2.    Керівникам управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації, та сільським, селищним, міським головам рекомендувати:

           2.1. На основі Інструкції розробити і затвердити інструкцію з діловодства в управліннях, відділах, структурних підрозділах  райдержадміністрації та у відповідних місцевих радах району.

           2.2. Забезпечувати дотримання затвердженої інструкції.

           2.3. Упроваджувати в роботу з документами сучасні засоби механізації та персональні комп’ютери.

3.     Заступнику голови, керівнику апарату райдержадміністрації (М.Год) здійснювати систематичні перевірки стану діловодства у виконавчих комітетах сільських, селищних, міських  рад, в управліннях, відділах, структурних підрозділах райдержадміністрації.

4. Розпорядження голови райдержадміністрації від 16 червня 2004 року  № 199 вважати таким, що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації М.Года.

    

                                                                                              Микола Цепенда

Детальніше: Розпорядження № 167 від 30...

Розпорядження № 3 від 10 січня 2008 року

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

          Від 10 січня  2008 року    м. Старий Самбір     № 3

Про організацію роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації


              Відповідно до п.3 ч.1 ст. 25 Закону України  «Про місцеві державні адміністрації», ст.40 Конституції України,  Законів України «Про звернення громадян», Указів Президента України від 19 березня 1997 року №241 «Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення», від 13 серпня 2002 року №700 «Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення» та від 14 квітня 2004 року №434  «Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів», з метою створення необхідних умов для реалізації конституційних прав громадян на звернення:

1.   Затвердити:

1.1. Графік особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації,  згідно з додатком  1.

1.2. Список працівників райдержадміністрації, відповідальних за організацію особистого прийому громадян, згідно з додатком 2.

1.3. Порядок розгляду письмових звернень громадян в райдержадміністрації, згідно з додатком 3.

1.4. Порядок організації  та проведення особистого прийому громадян в районній державній адміністрації, згідно з додатком 4.

1.5. Порядок організації і проведення виїзних прийомів громадян керівництва райдержадміністрації в селах та містах району, згідно з додатком 5.

1.6. Порядок забезпечення діяльності тематичної постійної прямої телефонної лінії райдержадміністрації, згідно з додатком 6.

2.    Рекомендувати міським, селищним, сільським головам, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації розробити та затвердити аналогічний порядок організації роботи із зверненнями громадян.

3.   Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату М. Года.  

Голова  райдержадміністрації                                                                               М. Цепенда

Детальніше: Розпорядження № 3 від 10...

Розпорядження № 103 від 3 березня 2006 року

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ СТАРОСАМБІРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Від  3 березня 2006 року   № 103

Про порядок здійснення контролю за виконанням документів в районній державній адміністрації

 Відповідно до ст..6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України   від 28 липня 2003 року №1173 “Про внесення змін   до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади” та розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 21 вересня 2004 року № 774 “Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови облдержадміністрації від  26   квітня   2000 року № 374”:

1.      Затвердити  Порядок здійснення контролю за виконанням документів в районній державній адміністрації згідно з додатком.

2.      Довести дане розпорядження голови райдержадміністрації до відома всіх структурних підрозділів райдержадміністрації.

3.      Вважати розпорядження голови райдержадміністрації від 03 грудня 2004 року № 392 “Про порядок здійснення контролю за виконанням документів в районній державній адміністрації” таким, що втратило чинність.

4.      Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.  

Ольга Пупа

Детальніше: Розпорядження № 103 від 3...