Старосамбірська

районна державна адміністрація

перелік адміністративних послуг

ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при райдержадміністрації

  1. Державна реєстрація юридичної особи;

2. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи;

3. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту;

4. Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі установчого документа;

5. Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

6. Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи;

7. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення;

8. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи;

9. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи, голови комісії або ліквідатора

10. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

11. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації

12. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи

13. Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

14. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи

15. Державна реєстрація фізичної особи-підприємця

16. Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу-підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

17. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

18. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця

19. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

20. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

21. Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно

22. Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна

23. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

24. Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

25. Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

26. Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

27. Скасування рішення державного реєстратора

28. Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

29. Видача будівельного паспорту (внесення змін до будівельного паспорта) забудови земельної ділянки;

30. Видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

31. Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для проведення підприємницької діяльності;

32. Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для містобудівних потреб 

33. Дозвіл на вчинення  правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина;

34. Призначення опікуна, піклувальника для дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

35. Встановлення статусу та видача посвідчень «Батьків та дитини з багатодітної сім’ї»;

36. Видача посвідчень та медалей «Мати-героїня»;

37. Реєстрація громадського об’єднання;

38. Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання;

39. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту;

40. Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання;

41. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання;

42. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення;

43. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання;

44. Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження;

45. Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження;

46. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження;

47. Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника;

48. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення);

49. Оформлення та видача проїзного документа дитини;

50. Оформлення та видача паспорта громадянина України;

51. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого;

52. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку;

53. Реєстрація місця проживання особи;

54. Зняття з реєстрації місця проживання особи;

55. Реєстрація місця перебування особи;

56. Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи;

57. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

58. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку;

59. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу;

60. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу;

61. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу;

62. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу;

63. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу;

64. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

- землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;

- обмеження у використанні земель;

- земельну ділянку;

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації;

65. Видача довідки про:

1) наявність та розмір земельної частки (паю);

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання);

66. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою;

67. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;

68. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників;

69. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

70. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів;

71. Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів;

72. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

73 Видача декларації про відходи

74. Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності*:

74.1. Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин;

74.2. Ветеринарні документи: міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва форми № 1, № 2 та № 3) - при переміщенні за межі України

74.3. Ветеринарні документи: ветеринарні довідки - при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)

74.4. Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України - форми № 1, № 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)

74.5 Експлуатаційні дозволи для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

74.6 Дозвіл (санітарний паспорт) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання;

74.7. Видача експлуатаційного дозволу оператором ринку, що проводить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження.