Старосамбірська

районна державна адміністрація

Загальносвітова кампанія "ГОДИНА ЗЕМЛІ 2018"

      В суботу 24 березня 2018 року з 20.30. год. до 21.30. год. відбудеться загальносвітова кампанія "Година Землі 2018".

     В рамках акції закликають людей по всій планеті вимкнути світло на одну годину  - Годину Землі, як символ стурбованості про майбутнє Планети та єдності у бажанні захистити природу.

     Україна вже 9 років поспіль приєднується до кампанії, яка має на меті привернути увагу населення планети до необхідності збереження та відтворення навколишнього природного середовища та ощадливого використання ресурсів.

    Кожен з нас може долучитися до кампанії шляхом вимкнення необов"язкового освітлення та електричних приладів на 60 хвилин у домівках чи офісах, а також впровадження енергоощадні заходи у повсякденному житті.

 

На Старосамбірщині відбулась нарада з представниками деревообробної та лісопереробної галузі району та громадською організацією «Асоціація деревообробників та лісозаготівельників Львівщини», органами місцевого самоврядування, контролюючими органами району

        06.02.2018 року об. 11.00. год. в сесійному залі Старосамбірської районної ради була проведена нарада під головуванням голови райдержадміністрації О.Е.Бонка з представниками деревообробної та лісопереробної галузі району та громадською організацією «Асоціація деревообробників та лісозаготівельників Львівщини», органами місцевого самоврядування, контролюючими органами району, товарно – сировинною біржею «Галконтракт», представниками Львівської обласної державної адміністрації (Куйбіда С.В.).

На нараді було обговорено ряд таких наступних проблемних питань:

1).   План реалізації та заготівлі необробленої деревини усіма лісокористувачами на території Старосамбірського району;

2). Забезпечення деревообробних підприємств району лісозаготівельною сировиною.

3).       Різне.

         Учасники наради обговорили ряд проблемних питань, які найбільше актуальні на сьогоднішній день для розвитку даної галузі на території району. За підсумками проведення наради ГО «Асоціацією деревообробників та лісозаготівельників Львівщини» будуть прийняті відповідні рішення, що стимулюватимуть та сприятимуть суб’єктам підприємницької діяльності, що працюють у сфері обробки деревини в частині забезпечення їх сировинною базою (лісоматеріали), ринками збуту кінцевої продукції, можливістю організації та проведення районних торгів, тощо.

Вимоги щодо роботи лісопильних об’єктів

Додаток 1

до рішення обласної ради

від 27.09.2016  № 249

 

 

Вимоги щодо роботи лісопильних об’єктів

 

 1. Лісопильний об’єкт має бути введений в експлуатацію згідно з чинним законодавством.
 2. Територія лісопильного об’єкта має бути огороджена.
 3. Лісопильний об’єкт повинен працювати за встановленим порядком робочого дня.
 4. На кожному лісопильному об’єкті має бути книга обліку лісопродукції (пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою та погоджена райдержадміністрацією та податковими органами району), у яку відповідальна особа заносить відомості (дата звернення, прізвище власника лісоматеріалів, номери машин, супровідні документи, які підтверджують первинне походження лісопродукції, порода, асортимент, сорти лісопродукції, кількість одержаної в результаті переробки продукції).
 5. Документи на лісопродукцію, яка переробляється, мають зберігатись до виконання замовлення і повертатись їх власникові при вивезенні ним готової продукції.
 6. Під час надходження лісоматеріалів на лісопильний об’єкт відповідальна особа робить у документі на лісоматеріали відмітки про час надходження лісоматеріалів та про час закінчення порізки.

 

Прийнято на IV черговій сесії

Львівської обласної ради

VII скликання

27 вересня 2016 року

 

Прийом на навчання слухачів, які навчаються за державним замовленням НАДСУ за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" галузі знань 28 "Публічне управління та а

За окремими правилами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" від 29 липня 2009 р. № 789 здійснюється прийом на навчання за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування".               На навчання за державним замовленням приймаються державні службовці  та посадові особи місцевого самоврядування, які здобули ступінь  вищої  освіти  магістра/бакалавра,  працюють  в  органах державної  влади  чи  органах місцевого самоврядування, мають стаж державної  служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш  як  1  рік,  не  досягли на момент подання документів: за заочною формою - 45 років.               Конкурсний  відбір  осіб  на  навчання  здійснюється  за результатами  вступних  випробувань з основ держави і права, основ економіки   та  співбесіди  з  питань,  що  стосуються  державного управління.

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» 

Етапи вступної компанії

Дати

Початок прийому заяв та документів на навчання

02 квітня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 1800 годині 20 липня 2018 року

Строки проведення вступних випробувань

21–23 липня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку

не пізніше 1200 години 24 липня 2018 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування

на місця за державним замовленням

до 1800 години 28 липня 2018 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

не пізніше 29 липня 2018 р.

 

До проведення учбових занять за програмою магістерської підготовки і керівництва магістерськими роботами залучаються державні службовці і посадовці місцевого самоврядування, провідні наукові співробітники вищих учбових закладів.

Програма підготовки передбачає поглиблене вивчення таких дисциплін, як державне управління, державна служба, економіка, менеджмент, право, політологія, соціальна політика, системні та інформаційні технології, європейська інтеграція та інші. Після закінчення навчання слухачі отримують диплом магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Перелік документів для осіб, що поступають до магістратури:

 • Довідка з місця  роботи у довільній формі, яка повинна містити наступну інформацію: ПІБ держслужбовця; посада, на якій на даний час працює держслужбовець; категорія посади державного службовця та ранг; стаж роботи на державній службі;
 • особистий лист щодо обліку кадрів (особиста картка, форма 2-ПДС);
 • автобіографія;
 • копія трудової книжки;
 • копія диплому про вищу освіту;
 • копія додатку до диплому про вищу освіту;
 • копія паспорта (1 і 2 стор. та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • 3 фотокартки (3х4);
 • заява (заповнюється особисто при поданні документів).

 Всі копії та особистий лист (картка) завіряються відділом кадрів.

Навчання  здійснюється у Львівському національному університеті імені Івана Франка, факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра економіки та менеджменту  на підставі  ліцензії на освітню діяльність.

Строк  навчання за формою заочною (дистанційною) - 30 місяців.

{  Пункт  10  в  редакції  Постанови  КМ  N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

На  навчання  за  державним  замовленням  не приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які раніше  навчалися за державним замовленням і здобули ступінь вищої освіти   магістра*   за  спеціальностями  галузі  знань  "Державне управління"   або   за   спеціальністю   "Публічне  управління  та адміністрування" галузі    знань    "Публічне   управління   та адміністрування".{  Пункт  13  в  редакції  Постанови  КМ  N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }

{  Пункт  14  в  редакції  Постанови  КМ  N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 } Зарахування  слухачів  на  навчання проводиться щороку до 25 серпня, про що приймальна комісія їх письмово повідомляє.

{  Пункт  22  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

Час навчання та відпустки,  що надається згідно  з  пунктом 48 цього Порядку,  зараховується випускникам до загального трудового стажу,  а також до  стажу  державної  служби, служби  в  органах  місцевого  самоврядування у разі,  коли вони у місячний строк після закінчення навчання  та  відпустки  розпочали роботу  у  відповідному  органі  або  вступили  до  аспірантури чи докторантури з наукової галузі "Державне управління" на навчання з відривом від виробництва. Навчання починається щороку з 1 вересня.

{  Пункт  27  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

Слухачі,   які   навчаються   за   заочною (дистанційною)  формою,  користуються  пільгами, передбаченими для студентів  вищих  навчальних  закладів, які навчаються без відриву від виробництва.  Під час навчання слухачів не можуть звільнити з органів  державної  влади  чи   органів   місцевого самоврядування. {  Пункт  34  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

Для  підготовки магістерської роботи слухачам вечірньої,
заочної   (дистанційної)   форми   навчання   надається  додаткова
відпустка   на  два  місяці  відповідно  до  Закону  України  "Про
відпустки" ( 504/96-ВР ).{  Пункт  44  в  редакції  Постанови  КМ  N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }

 

Про проведення наради (круглого столу)

Старосамбірська районна державнв адміністрація інформує, що 06.02.2017 року в 11.00. год.  в сесійному залі Старосамбірської районної ради  I – поверх (каб.116) відбудеться нарада з представниками деревообробної та лісопереробної  галузі району та громадською організацією «Асоціація деревообробників та лісозаготівельників Львівщини».

Зустріч відбудеться з метою обговорення та компромісного вирішення наступних питань:

1).   План реалізації та заготівлі необробленої деревини усіма лісокористувачами на території Старосамбірського району;

2). Забезпечення деревообробних підприємств району лісозаготівельною сировиною.

В зв’язку з наведеного вище, запрошуємо Вас взяти участь у даному заході.