Старосамбірська

районна державна адміністрація

Вимоги щодо роботи лісопильних об’єктів

Додаток 1

до рішення обласної ради

від 27.09.2016  № 249

 

 

Вимоги щодо роботи лісопильних об’єктів

 

 1. Лісопильний об’єкт має бути введений в експлуатацію згідно з чинним законодавством.
 2. Територія лісопильного об’єкта має бути огороджена.
 3. Лісопильний об’єкт повинен працювати за встановленим порядком робочого дня.
 4. На кожному лісопильному об’єкті має бути книга обліку лісопродукції (пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою та погоджена райдержадміністрацією та податковими органами району), у яку відповідальна особа заносить відомості (дата звернення, прізвище власника лісоматеріалів, номери машин, супровідні документи, які підтверджують первинне походження лісопродукції, порода, асортимент, сорти лісопродукції, кількість одержаної в результаті переробки продукції).
 5. Документи на лісопродукцію, яка переробляється, мають зберігатись до виконання замовлення і повертатись їх власникові при вивезенні ним готової продукції.
 6. Під час надходження лісоматеріалів на лісопильний об’єкт відповідальна особа робить у документі на лісоматеріали відмітки про час надходження лісоматеріалів та про час закінчення порізки.

 

Прийнято на IV черговій сесії

Львівської обласної ради

VII скликання

27 вересня 2016 року

 

Прийом на навчання слухачів, які навчаються за державним замовленням НАДСУ за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" галузі знань 28 "Публічне управління та а

За окремими правилами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" від 29 липня 2009 р. № 789 здійснюється прийом на навчання за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування".               На навчання за державним замовленням приймаються державні службовці  та посадові особи місцевого самоврядування, які здобули ступінь  вищої  освіти  магістра/бакалавра,  працюють  в  органах державної  влади  чи  органах місцевого самоврядування, мають стаж державної  служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш  як  1  рік,  не  досягли на момент подання документів: за заочною формою - 45 років.               Конкурсний  відбір  осіб  на  навчання  здійснюється  за результатами  вступних  випробувань з основ держави і права, основ економіки   та  співбесіди  з  питань,  що  стосуються  державного управління.

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» 

Етапи вступної компанії

Дати

Початок прийому заяв та документів на навчання

02 квітня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 1800 годині 20 липня 2018 року

Строки проведення вступних випробувань

21–23 липня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку

не пізніше 1200 години 24 липня 2018 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування

на місця за державним замовленням

до 1800 години 28 липня 2018 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

не пізніше 29 липня 2018 р.

 

До проведення учбових занять за програмою магістерської підготовки і керівництва магістерськими роботами залучаються державні службовці і посадовці місцевого самоврядування, провідні наукові співробітники вищих учбових закладів.

Програма підготовки передбачає поглиблене вивчення таких дисциплін, як державне управління, державна служба, економіка, менеджмент, право, політологія, соціальна політика, системні та інформаційні технології, європейська інтеграція та інші. Після закінчення навчання слухачі отримують диплом магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Перелік документів для осіб, що поступають до магістратури:

 • Довідка з місця  роботи у довільній формі, яка повинна містити наступну інформацію: ПІБ держслужбовця; посада, на якій на даний час працює держслужбовець; категорія посади державного службовця та ранг; стаж роботи на державній службі;
 • особистий лист щодо обліку кадрів (особиста картка, форма 2-ПДС);
 • автобіографія;
 • копія трудової книжки;
 • копія диплому про вищу освіту;
 • копія додатку до диплому про вищу освіту;
 • копія паспорта (1 і 2 стор. та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • 3 фотокартки (3х4);
 • заява (заповнюється особисто при поданні документів).

 Всі копії та особистий лист (картка) завіряються відділом кадрів.

Навчання  здійснюється у Львівському національному університеті імені Івана Франка, факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра економіки та менеджменту  на підставі  ліцензії на освітню діяльність.

Строк  навчання за формою заочною (дистанційною) - 30 місяців.

{  Пункт  10  в  редакції  Постанови  КМ  N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

На  навчання  за  державним  замовленням  не приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які раніше  навчалися за державним замовленням і здобули ступінь вищої освіти   магістра*   за  спеціальностями  галузі  знань  "Державне управління"   або   за   спеціальністю   "Публічне  управління  та адміністрування" галузі    знань    "Публічне   управління   та адміністрування".{  Пункт  13  в  редакції  Постанови  КМ  N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }

{  Пункт  14  в  редакції  Постанови  КМ  N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 } Зарахування  слухачів  на  навчання проводиться щороку до 25 серпня, про що приймальна комісія їх письмово повідомляє.

{  Пункт  22  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

Час навчання та відпустки,  що надається згідно  з  пунктом 48 цього Порядку,  зараховується випускникам до загального трудового стажу,  а також до  стажу  державної  служби, служби  в  органах  місцевого  самоврядування у разі,  коли вони у місячний строк після закінчення навчання  та  відпустки  розпочали роботу  у  відповідному  органі  або  вступили  до  аспірантури чи докторантури з наукової галузі "Державне управління" на навчання з відривом від виробництва. Навчання починається щороку з 1 вересня.

{  Пункт  27  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

Слухачі,   які   навчаються   за   заочною (дистанційною)  формою,  користуються  пільгами, передбаченими для студентів  вищих  навчальних  закладів, які навчаються без відриву від виробництва.  Під час навчання слухачів не можуть звільнити з органів  державної  влади  чи   органів   місцевого самоврядування. {  Пункт  34  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

Для  підготовки магістерської роботи слухачам вечірньої,
заочної   (дистанційної)   форми   навчання   надається  додаткова
відпустка   на  два  місяці  відповідно  до  Закону  України  "Про
відпустки" ( 504/96-ВР ).{  Пункт  44  в  редакції  Постанови  КМ  N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }

 

Про проведення наради (круглого столу)

Старосамбірська районна державнв адміністрація інформує, що 06.02.2017 року в 11.00. год.  в сесійному залі Старосамбірської районної ради  I – поверх (каб.116) відбудеться нарада з представниками деревообробної та лісопереробної  галузі району та громадською організацією «Асоціація деревообробників та лісозаготівельників Львівщини».

Зустріч відбудеться з метою обговорення та компромісного вирішення наступних питань:

1).   План реалізації та заготівлі необробленої деревини усіма лісокористувачами на території Старосамбірського району;

2). Забезпечення деревообробних підприємств району лісозаготівельною сировиною.

В зв’язку з наведеного вище, запрошуємо Вас взяти участь у даному заході.

Щодо податку на нерухоме майно

      На виконання листа Головного управління ДФС у Львівській області, що відповідно до п.п.10.1.1 п.10 ст.10, п.п.265.1.1. п.265 ст.265 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI із змінами і доповненнями (далі -  Кодекс) до місцевих податків належить податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

      Керуючись п.п.266.7.2 п.266.7 ст.266 Кодексу податкові повідомлення – рішення про сплату податку на нерухоме майно (ділі - ППР) за 2016 рік, надсилалися (вручалися) платникам податку контролюючим органом за місцем її податкової адреси (місцем реєстрації).

Станом на 01.09.2017 року ГУ ДФС у Львівській області по податку на нерухоме майно сформовано 122,3 тис. податкових повідомлень – рішень на суму 53,4 млн. грн., в тому числі у м. Львові 49,5 тис. . податкових повідомлень – рішень на суму 14,8 млн. грн.

      Відповідно до п.п.266.10.1 п.266.10  ст.266 Кодексу податкове зобов’язання за звітний рік податку сплачується фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення  - рішення.

Про кількість новостворених робочих місць у деревообробній галузі (серпень 2017 року)

Інформація про кількость новостворених робочих місць у деревообробній галузі (найманих працівників) на території району за серпень  місяць 2017 року,  в розрізі підприємств, а саме:

фізичні:

1). Бурмич Іван Андрійович – 1 особа.

2). Панько Михайло Михайлович – 1 особа.

3). Дюдяєв Юрій Богданович – 1 особа.

юридичні:

1). ТОВ СП «Укрлісхолдінг» - 2 особи.

2). ППФ «Лоза» -  2 особи.

3). ДП «Старосамбірське ЛМГ» - 2 особи.

4). «Берест –М» - 1 особа.

Сергій Савчук: 25% енергії з відновлюваних джерел до 2035 року – нова ціль України відповідно до Енергетичної стратегії

Схвалена Урядом Енергетична стратегія України до 2035 року передбачає посилення розвитку відновлюваної енергетики як однієї із складових досягнення енергетичної незалежності. На цьому наголосив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук під час круглого столу “Нова енергетична стратегія України: Інвестиційні можливості та виклики”, проведеного Комітетом ВРУ з питань ПЕК та Міненерговугілляпід головуванням народного депутата України Олександра Домбровського.

 

«Нова мета України – досягти 25% енергії з відновлюваних джерел у загальному первинному постачанні енергії до 2035 року.Швидкі темки розвитку відновлюваної енергетики у світі, поступове зменшення вартості проектів у цій сфері дають підстави вважати, що ми зможемо досягти мети. Більше того, прийняті за останні три роки закони стимулювали впровадження «зелених» проектів в Україні, що свідчить, що ми вже на правильному шляху до цілі», - повідомив С.Савчук.

 

Як пояснив Голова Агентства, ще до прийняття стратегії Україна поставила за мету отримати у 2020 році 11% «зеленої» енергії в кінцевому енергоспоживанні країни. Це потребує чималих інвестицій, а саме – 12 млрд євро. Тому всі прийняті законодавчі зміни спрямовані на створення сприятливих умов для роботи інвесторів та бізнесу.

 

Серед ключових реформ - удосконалення та прив’язка до курсу євро «зелених» тарифів на «чисту» електроенергію, впровадження стимулюючого тарифу на тепло «не з газу». Також передбачено законодавством можливість укладати довгострокові договори купівлі-продажу електроенергії за «зеленим» тарифом до 2030 року.

 

«У найближчій перспективі очікуємо на прийняття ще одного важливого, розробленого спільно з Держенергоефективності законопроекту №6081, який полегшить виробникам «зеленої» електроенергії доступ до мереж. Проектом закону планується обмежити строк дії технічних умов на приєднання до мереж на термін до 3 років. Це дозволить вирішити так звану проблему «безстрокового резервування потужностей», прискорити будівництво об’єктів та уникнути спекуляцій з виданими технічними умовами», - підкреслив С.Савчук та закликав присутніх народних депутатів України проголосувати за законопроект.

 

Окрім законодавчих змін, Держенергоефективності працює над інструментами залучення інвесторів в Україну. Один з них – це створена за підтримки Уряду Німеччини Інтерактивна карта UAMAP (https://www.uamap.org.ua), завдяки якій інвестор з будь-якої країни світу може ознайомитися із діючими та потенційними проектами в Україні. Наразі на карті вже 40 привабливих бізнес-пропозицій на суму близько 700 млн євро.

 

Довідково:

Участь в обговоренні завдань, передбачених Енергетичною стратегією України на період до 2035 року, також взяли: народні депутати України - Ольга Бєлькова та Вікторія Войціцька, заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості Наталя Бойко, представники Делегації ЄС в Україні, USAID, Секретаріату Енергетичного Співтовариства, ЄБРР, посольств Норвегії, США, Угорщини, Чехії, Франції, Німеччини, Японії, Канади, НАК “Нафтогаз України”, ПАТ “Укргазвидобування”, НАЕК “Енергоатом”, НЕК “Укренерго”.

Управління комунікації та зв’язків з громадськістю