Старосамбірська

районна державна адміністрація

Прийом на навчання слухачів, які навчаються за державним замовленням НАДСУ за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" галузі знань 28 "Публічне управління та а

За окремими правилами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" від 29 липня 2009 р. № 789 здійснюється прийом на навчання за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування".               На навчання за державним замовленням приймаються державні службовці  та посадові особи місцевого самоврядування, які здобули ступінь  вищої  освіти  магістра/бакалавра,  працюють  в  органах державної  влади  чи  органах місцевого самоврядування, мають стаж державної  служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш  як  1  рік,  не  досягли на момент подання документів: за заочною формою - 45 років.               Конкурсний  відбір  осіб  на  навчання  здійснюється  за результатами  вступних  випробувань з основ держави і права, основ економіки   та  співбесіди  з  питань,  що  стосуються  державного управління.

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» 

Етапи вступної компанії

Дати

Початок прийому заяв та документів на навчання

02 квітня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 1800 годині 20 липня 2018 року

Строки проведення вступних випробувань

21–23 липня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку

не пізніше 1200 години 24 липня 2018 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування

на місця за державним замовленням

до 1800 години 28 липня 2018 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

не пізніше 29 липня 2018 р.

 

До проведення учбових занять за програмою магістерської підготовки і керівництва магістерськими роботами залучаються державні службовці і посадовці місцевого самоврядування, провідні наукові співробітники вищих учбових закладів.

Програма підготовки передбачає поглиблене вивчення таких дисциплін, як державне управління, державна служба, економіка, менеджмент, право, політологія, соціальна політика, системні та інформаційні технології, європейська інтеграція та інші. Після закінчення навчання слухачі отримують диплом магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Перелік документів для осіб, що поступають до магістратури:

  • Довідка з місця  роботи у довільній формі, яка повинна містити наступну інформацію: ПІБ держслужбовця; посада, на якій на даний час працює держслужбовець; категорія посади державного службовця та ранг; стаж роботи на державній службі;
  • особистий лист щодо обліку кадрів (особиста картка, форма 2-ПДС);
  • автобіографія;
  • копія трудової книжки;
  • копія диплому про вищу освіту;
  • копія додатку до диплому про вищу освіту;
  • копія паспорта (1 і 2 стор. та реєстрація);
  • копія ідентифікаційного коду;
  • 3 фотокартки (3х4);
  • заява (заповнюється особисто при поданні документів).

 Всі копії та особистий лист (картка) завіряються відділом кадрів.

Навчання  здійснюється у Львівському національному університеті імені Івана Франка, факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра економіки та менеджменту  на підставі  ліцензії на освітню діяльність.

Строк  навчання за формою заочною (дистанційною) - 30 місяців.

{  Пункт  10  в  редакції  Постанови  КМ  N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

На  навчання  за  державним  замовленням  не приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які раніше  навчалися за державним замовленням і здобули ступінь вищої освіти   магістра*   за  спеціальностями  галузі  знань  "Державне управління"   або   за   спеціальністю   "Публічне  управління  та адміністрування" галузі    знань    "Публічне   управління   та адміністрування".{  Пункт  13  в  редакції  Постанови  КМ  N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }

{  Пункт  14  в  редакції  Постанови  КМ  N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 } Зарахування  слухачів  на  навчання проводиться щороку до 25 серпня, про що приймальна комісія їх письмово повідомляє.

{  Пункт  22  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

Час навчання та відпустки,  що надається згідно  з  пунктом 48 цього Порядку,  зараховується випускникам до загального трудового стажу,  а також до  стажу  державної  служби, служби  в  органах  місцевого  самоврядування у разі,  коли вони у місячний строк після закінчення навчання  та  відпустки  розпочали роботу  у  відповідному  органі  або  вступили  до  аспірантури чи докторантури з наукової галузі "Державне управління" на навчання з відривом від виробництва. Навчання починається щороку з 1 вересня.

{  Пункт  27  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

Слухачі,   які   навчаються   за   заочною (дистанційною)  формою,  користуються  пільгами, передбаченими для студентів  вищих  навчальних  закладів, які навчаються без відриву від виробництва.  Під час навчання слухачів не можуть звільнити з органів  державної  влади  чи   органів   місцевого самоврядування. {  Пункт  34  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

Для  підготовки магістерської роботи слухачам вечірньої,
заочної   (дистанційної)   форми   навчання   надається  додаткова
відпустка   на  два  місяці  відповідно  до  Закону  України  "Про
відпустки" ( 504/96-ВР ).{  Пункт  44  в  редакції  Постанови  КМ  N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }