Старосамбірська

районна державна адміністрація

Орієнтовний план роботи

До уваги громадськості пропонується орієнтовний план роботи райдержадміністрації та консультацій з громадськістю на 2017 рік Детальніше: розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації №498/01-04 від 23.12.2016 року 

Орієнтовний план роботи

Старосамбірської районної державної адміністрації на  2017 рік

 № з/п

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

Термін виконання

Відповідальні

виконавці

І. Засідання Колегії Старосамбірської райдержадміністрації:

1.

Проведення засідання Колегії райдержадміністрації (згідно затвердженого плану)

На виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 26.11.2014 № 423/01-04, сприяння в роботі установ, організацій, відділів та управлінь 

25.04.2017

18.07.2017

24.10.2017

21.12.2017

І.Жук

А.Войтович

М. Год

ІІ. Засідання консультативно – дорадчих органів  райдержадміністрації

 

1.    

Засідання Координаційної ради з питань розвитку сімейної медицини

З метою покращення якості надання медичної допомоги

05.04.2017

05.07.2017

04.10.2017

А.Войтович

 

 

2.     

Засідання Координаційної ради з питань  запобігання  поширенню ВІЛ – інфекції  СНІДу

З метою запобігання захворюваності на СНІД

10.03.2017

14.04.2017

10.11.2017

А.Войтович

Н.Багряк

3.    

Засідання Координаційної ради з питань розвитку туризму

 

З метою покращення розвитку туризму в районі

15.03.2017

14.06.2017

20.09.2017

20.12.2017

А.Войтович

І.Кілик

 

4.      19.

Засідання Координаційної ради з питань  розвитку  духовності, захисту моралі та формування  здорового  способу життя  громадян  при Старосамбірській райдержадміністрації

З метою  пропаганди серед населення здорового способу  життя

21.03.2017

20.06.2017

19.09.2017

20.12.2017

А.Войтович

І.Бегей

5. 

Засідання Координаційної ради Старосамбірської райдержадміністрації з питань дітей

З метою координації дій щодо соціального захисту дітей

23.03.2017

22.06.2017

28.09.2017

27.12.2017

А.Войтович

Г.Лужецька

6.

Засідання Координаційної ради з питань сім’ї та охорони дитинства при Старосамбірській райдержадміністрації

З метою сприяння реалізації державної політики у сфері підтримки сімї та охорони дитинства

24.03.2017

23.06.2017

22.09.2017

22.12.2017

А.Войтович

 

 

 

7.

Засідання постійно – діючої комісії для розгляду питань охорони  лісів, використання, збереження та відтворення лісових ресурсів, діяльності об”єктів обробки  деревини на території району

З метою контролю за дотриманням законодавства щодо охорони лісів

30.03.2017

29.06.2017

28.09.2017

20.12.2017

 

І.Жук

М.Масляк

8.

Засідання  Координаційної ради з питань гендерної політики

Забезпечення  тендерної рівності жінок та чоловіків у всіх сферах діяльності суспільства

29.06.201727.12.2017

А.Войтович

С.Цебак

ІІІ. Заходи на виконання програми соціально – економічного та культурного розвитку територій або окремих її адміністративно – територіальних одиниць, функціонування галузей господарського комплексу та розв’язання проблем у соціальній сфері, поліпшення діяльності місцевих органів виконавчої влади, тощо

1.       

Розробка показників до програми соціально – економічного та культурного розвитку району на 2018 рік

З метою покращення соціально – економічного розвитку району

01.07- 30.09.2017

І. Жук

А.Войтович

М.Масляк

2.       

Організація виконання програм розвитку Старосамбірського району

З метою покращення соціально-економічного розвитку району

01.01- 31.12.2017

І. Жук

А.Войтович

М.Масляк

3.       

Організація роботи щодо підтримки діючих  сільськогосподарських кооперативів

 

З метою забезпечення виконання цільових Програм

01.01- 30.09.2017

І.Жук

Я.Курій

4.       

Організація роботи щодо забезпечення високо -репродукційним насіннєвим матеріалом сільськогосподарських підприємств

З метою забезпечення виконання цільових Програм

01.01- 31.03.2017

І.Жук

Я.Курій

5.       

Виконання «Районної  Програми поповнення бібліотечних фондів Старосамбірської ЦБС на 2013 – 2017 рр.»

З метою оновлення книжкових фондів

01.01- 31.12.2017

А.Войтович

П.Юрчик

6.       

Виконання «Програми проведення урочистих та святкових заходів, фестивалів, конкурсів на території Старосамбірського району у 2015 році за участю райдержадміністрації, районної ради, відділу культури, органів місцевого самоврядування»

З метою належного проведення урочистих та святкових заходів, фестивалів, конкурсів

01.01- 31.12.2017

А.Войтович

П.Юрчик

7.       

Виконання районної програми «Мистецька освіта Старосамбірщини на 2016 – 2020 роки»:

- збереження та розвиток мережі шкіл естетичного виховання

 

Створення умов для розвитку естетичного виховання підростаючого покоління

 

01.01- 31.12.2017

А.Войтович

П.Юрчик

8.       

Виконання «Програми  розвитку інфраструктури та туризму в Старосамбірському районі на 2012-2017 роки»

 

Виконання туристично-рекреаційних програм, розвиток туристично-рекреаційної сфери району

01.01- 31.12.2017

А.Войтович

П.Юрчик

9.       

Виконання «Програми розвитку музейної справи Старосамбірського району на 2016-2017 роки»:

- забезпечення  музеїв необхідним інвентарем;

- проведення ремонтів;

- виготовлення друкованої продукції

Покращення науково-дослідної та видавничої діяльності музеїв, створення кращих умов для відвідувачів та туристів

01.01- 31.12.2017

А.Войтович

П.Юрчик

10.   

Виконання «Програми покращення матеріально-технічної бази закладів культури району»:

проведення капітальних ремонтів Народних домів;

придбання комп’ютерів, сценічних костюмів, придбання звукової апаратури та музичних інструментів

Здійснення заходів для забезпечення розвитку самодіяльної народної творчості в усій різноманітності її видів та жанрів, розкриття творчих здібностей і обдарувань людей

01.01- 31.12.2017

А.Войтович

П.Юрчик

11.   

Розроблення нових туристично-екскурсійних маршрутів по району

Розширення мережі туристичних маршрутів

01.01- 31.12.2017

А.Войтович

П.Юрчик

12.   

Розробка  заходів щодо проведення ремонтних робіт у навчальних закладах освіти району на 2017 рік

Підготовка до нового 2015-2016 навчального року

02.01- 27.02.2017

А.Войтович

М.Яворський

13.

Підготовка пропозицій щодо удосконалення процедури  надання адміністративних послуг

Покращення якості надання адміністративних послуг та дозвільних послуг

01.01- 31.12.2017

І.Жук

С.Аркатова

14.

Забезпечення виконання заходів

«Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2016-2017 роки у Старосамбірському районі»

З метою п ідвищити рівень охоплення жителів району фізкультурно-оздоровчою та спортивно -масовою роботою

01.06.-31.12.2017

А.Войтович

С.Маковський

15.

Забезпечення виконання заходів

«Програми пластового руху у Старосамбірському районі на 2015-2020 роки»

Сприяння розвитку пластового руху у Старосамбірському районі

01.06.-31.12.2017

А.Войтович

С.Маковський

ІУ. Перелік актів законодавства (Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня), доручень Президента України та Прем’єр - міністра України, державних і обласних програм соціально – економічного та культурного розвитку, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, райдержадміністрації, рішень районної ради, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю та підготовка відповідних звітів

1.

Виїзні прийоми мешканців з особистих питань керівництвом райдержадміністрації (згідно  затвердженого графіка)

 

 На виконання Указу Президента  України від 01.08.2002р. № 683

01.01- 31.12.2017

І.Жук

А.Войтович

М.Год

2.

Виїзні зустрічі голови райдержадміністрації у населених пунктах Старосамбірського району (згідно  затвердженого графіка)

На виконання листа Львівської облдержадміністрації від 06.12.2016 № 5/33-9065/0/2-16/4-1

01.01-31.12.2017

І.Жук

3.

Розробка заходів щодо соціального захисту  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

01.01-31.03.2017

А.Войтович

М.Яворський

4.

Підготовка і подання  проекту  рішення, пояснювальної  записки та  інших  необхідних  матеріалів  щодо  затвердження  районного бюджету  на  2017 рік  районній  державній  адміністрації  для  схвалення  та  районній  раді  на  розгляд  і  затвердження

На  виконання ст.79 Бюджетного  Кодексу  України

До 01.12.2018

І.Жук

Л.Петрівська

5.

Підготовка зведення  місцевих  бюджетів  району на  2017 рік  та пояснювальної   записки  до нього

Відповідно  до положень Бюджетного  кодексу  України

01.01-

31.12.2017

І.Жук

Л.Петрівська

6.

Підготовка  звіту  про  виконання  районного  бюджету  за 2016 рік, пояснювальної  записки, з  подальшим  поданням  в районну   раду  на  розгляд  та  затвердження

Відповідно  до положень Бюджетного  кодексу  України

01.01-

31.03.2017

І.Жук

Л.Петрівська

7.

Організаційна  робота  з  підготовки  до  формування  місцевих  бюджетів  району  на  2018 рік. Підготовка  Плану  заходів  щодо  формування  та  затвердження  місцевих бюджетів  району  на  2018 рік  для  подання на  затвердження  райдержадміністрацією

 

 

 

 

Відповідно  до   вимог   Бюджетного  кодексу  України.

01.05-31.07.2017

І.Жук

Л.Петрівська

                                                   VІІ. Наради, семінари, навчання тощо

 

1.       

Нарада з керівниками управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації, працівниками апарату райдержадміністрації

Оперативне вирішення проблем в роботі

 

 

01.01- 31.12.2017

І.Жук

А.Войтович

М.Год

2.       

Проведення семінарів, навчань з головними розпорядниками (т розпорядниками нижчого рівня)  коштів районного бюджету, виконавчими комітетами місцевих рад району та іншими учасниками бюджетного процесу

З метою покращення якості подання бюджетних запитів

01.01-31.12.2017

І.Жук

Л.Петрівська

3.       

Практикум для молодих бібліотекарів на тему: «Бібліотечна документація» та

«Етика бібліотечного працівника»

З метою надання методичної та  практичної допомоги в роботі

01-31.03.2017

А.Войтович

П.Юрчик

4.       

Семінар-тренінг  для педагогів-організаторів «Громадська школа лідерства у ЗНЗ»

Відповідно до плану роботи районного інформаційно-методичного центру на 2016/2017 навчальний рік

11.10.2017

А.Войтович

М.Яворський

5.       

Семінар «Школа молодого вихователя»  на  тему:«Художня творчість з дітьми дошкільного віку» на базі НВК«ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» с.Велика Лінина

Відповідно до плану роботи районного інформаційно-методичного центру на 2017/2018 навчальний рік

26.10.2017

А.Войтович

М.Яворський

6.       

Засідання круглого столу «Концепція нової школи» на базі Старосамбірської ЗСШ І-ІІІ ст.№1

Відповідно до плану роботи районного інформаційно-методичного центру на 2017/2018 навчальний рік

07.11.2017

А.Войтович

М.Яворський

7.       

Нарада з сільськими, селищними, міськими головами та районними спеціалізованими службами ЦЗ по питанні «Про пожежу та екологічну ситуацію в районі, пов’язану із спалюванням сухої рослинності, її залишків та побутового сміття»

З метою попередження виникнення пожеж

28.03.2017

І.Жук

А.Яворський

8.       

Нарада з сільськими, селищними, міськими головами по питанні «Про створення та функціонування існуючих на території району місцевих пожежних команд»

Забезпечення оперативного реагування на виникнення пожеж

26.09.2017

І.Жук

А.Яворський

УІІІ. Засідання колегій структурних підрозділів районної державної  адміністрації

 

1.

Засідання Колегії відділу культури райдержадміністрації  з питання: “Про культурно-просвітницьку роботу Народних домів і бібліотек”

 

 

 

 

З метою проведення аналізу роботи працівників Народних домів та бібліотек

28.03.2017

25.04.2017

23.05.2017

20.06.2017

25.07.2017

29.08.2017

26.09.2017

24.10.2017

28.11.2017

А.Войтович

П.Юрчик

2.

Засідання Колегії відділу освіти райдержадміністрації:

- Модернізація змісту дошкільної освіти, гуманізація її цілей та принципів, повноцінний розвиток життєво компетентної творчості особистості дитини

- Результати анкетування профілактики насильства в учнівському середовищі

Відповідно до плану роботи відділу освіти на 2017 рік

06.04.2017

 

 

 

 

 

 

02.11.2017

 

А.Войтович

М.Яворський