Старосамбірська

районна державна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ "Про затвердження орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю структурними підрозділами райдержадміністрації у 2013 році"

 

 

 


СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

25 січня 2013 року         Старий Самбір                                   №23/01-01

Про затвердження орієнтовного

плану проведення консультацій

з громадськістю структурними  

підрозділами райдержадміністрації

у 2013 році

Детальніше: РОЗПОРЯДЖЕННЯ "Про...

Затверджено новий склад Громадської ради

 

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

 9 квітня 2013 року          м. Старий Самбір №163/01-01

Про затвердження складу Громадської ради для проведення   консультативної діяльності з питань розвитку  громадянського  суспільства в Старосамбірському районі  при голові Старосамбірської райдержадміністрації

 

 

 

 

 

Відповідно до ст..6, ст..13, ст.22, п.9 ст.39  Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від  3 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»:

1. Затвердити склад Громадської ради для проведення консультативної діяльності з питань розвитку громадянського суспільства у Старосамбірському районі при голові Старосамбірської райдержадміністрації, що додається.

 2.  Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації від 7 квітня 2011 року №151/01-01 «Про створення Громадської ради  для проведення експертної та консультативної діяльності з питань розвитку інформаційного та громадянського суспільства в Старосамбірському районі при голові Старосамбірської райдержадміністрації» вважати таким, що втратив чинність.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації  З. Кутельмаха.

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                         В.Д.Цегенько

Детальніше: Затверджено новий склад...

Звіт роботи Громадської ради за 2012 рік

ЗВІТ

Про роботу Громадської ради для проведення   консультативної діяльності з питань розвитку громадянського суспільства в Старосамбірському районі при голові Старосамбірської райдержадміністрації

 

 

Згідно Положення про Громадську раду термін її діяльності спливає 7 квітня 2013 року, а тому має бути надано звіт про роботу Громадської ради  та її керівництва (голови та секретаря), який виноситься на звітне засідання.

 

Громадська рада для проведення   консультативної діяльності з питань розвитку громадянського суспільства в Старосамбірському районі при голові Старосамбірської райдержадміністрації (надалі Громадська рада) була створена на установчих зборах представників громадських організацій району у відповідності до рекомендацій для її створення.

Склад Громадської ради  (22 особи) та Положення про Громадську раду було затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від 7 квітня 2011 року №151/01-01.

В зв’язку з необхідністю активізувати роботу Громадської ради було запропоновано новий склад Громадської ради, який був затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації від 11 листопада 2011 року № 511/01-01

           Перше засідання Громадської ради  відбулося11 січня 2012 року. В порядок денний засідання було включно питання:

1. Про затвердження плану роботи громадської ради на 2012 рік.

2. Про затвердження регламенту роботи Громадської  ради.

3. Різне.

Питання було розглянуто і прийнято відповідні рішення.

Згідно Положення про Громадську раду засідання громадської ради проводилися щоквартально.

На наступному засіданні було розглянуто питання та дано відповідні рекомендації голові райдержадміністрації  згідно рішень Громадської ради щодо аналізу плану соціально-економічного розвитку району та  виконання районних програм, прийнятих на сесії районної ради на 2012 рік.

Питання порядку денного було розглянуто і прийнято відповідні рішення.

 

            На черговому засіданні Громадської ради її члени обговорили та дали відповідні рекомендації голові райдержадміністрації  щодо Закону України «Про засади мовної політики в Україні». Було також обговорено стан суспільно-політичної ситуації в Старосамбірському районі та проведення заходів районного Форуму пам’яті депортованих в 1944-1952 роках українців із етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Західної Бойківщини (Закерзоння), які проживають в Старосамбірському районі  і за його межами, що проводився в с.Сусідовичі 29 липня 2012 року.

Питання порядку денного було розглянуто і прийнято відповідні рішення.

 

           В третьому кварталі 2012 року було проведено засідання Громадської ради на якому було розглянуто питання та дано відповідні рекомендації голові райдержадміністрації  щодо надання пропозицій щодо відзначення в Старосамбірському районі  Дня Державного Прапора України та 21-ї річниці незалежності України, про додаткові заходи з відзначення в Старосамбірському районі 70-ї річниці створення УПА та Дня Українського козацтва, про обговорення пропозицій для внесення змін до ЗУ «Про громадські об’єднання», що вводиться в дію з 1.01.2013 року.

        Питання порядку денного було розглянуто і прийнято відповідні рішення.

      

        На четвертому засідання Громадської ради було обговорено і запропоновано доповнення до Концепції гуманітарного розвитку України  на період до 2020 року.

       Пропозиції було направлено голові райдержадміністрації

 

 Під час проведення засідань Громадської ради забезпечувалася участь у засіданнях представників органів виконавчої влади.

Голова Громадської ради приймав участь у засіданні організаційних комітетів при райдержадміністрації та в заходах, що проводила райдержадміністрація, районна рада. Голова Громадської ради запрошувався на заходи громадських і політичних організацій району. Члени Громадської ради приймали участь в організації роботи над громадськими експертизами та громадськими слуханнями, соціологічними дослідженнями з суспільно-важливих питань розвитку району.

Засоби масової інформації  проводили висвітлення діяльності Громадської ради 

     Всі рекомендації Громадської ради  були прийняті до розгляду,  за дорученням голови райдержадміністрації, відповідними підрозділами райдержадміністрації шляхом їх включення у відповідні розпорядження або доручення голови райдержадміністрації.

      Члени Громадської ради приймали участь у навчанні-семінарі  «Документи з питань участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» організованому у Львові департаментом інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету Міністрів України.

      Всю роботу з підготовки засідань Громадської ради,  з нормативно-правовими документами та  оформленням прийнятих  рішень і веденням діловодства проводив секретар Громадської ради. Всі засідання оформлені протокольно.

      Громадська рада тісно взаємодіяла  з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування району, окремими структурними підрозділами райдержадміністрації.

     

        Завершуючи  каденцію діяльності Громадської ради  бажаю новому складу більш плідно працювати в тісній співпраці з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування  в питаннях розвитку громадянського суспільства в районі.

 

 

                   Голова Громадської ради                                           В.В. Васюта

 

 

                   29 березня 2013 року

Громадська рада при голові райдержадміністрації звітуватиме про свою роботу

Проблема налагодження взаємовідносин держави із громадянами набуває дедалі більшої актуальності в порядку денному державної політики в Україні. Йдеться: по-перше, про гарантування державою прийнятних умов  (політико-правових, адміністративно-організаційних) для функціонування інститутів громадянського суспільства; по-друге, про спрямування спільних зусиль державних інституцій та інститутів громадянського суспільства на розв’язання нагальних проблем. Модель взаємодії державних інституцій та інститутів громадянського суспільства має забезпечувати задоволення прав та інтересів різних соціальних груп і реалізацію ефективної державної політики, враховуючи потребу збалансування інтересів національного, групового та індивідуального рівнів.

Детальніше: Громадська рада при голові...

Рішення Громадської ради

ПРОЕКТ

Рішення Громадської ради для проведення   консультативної діяльності з питань розвитку  громадянського  суспільства в Старосамбірському районі при голові Старосамбірської райдержадміністрації 

Обговорення прийняття Закону України «Про засади державної мовної політики в Україні»

Обговоривши перше питання порядку денного засідання Громадської ради про прийняття ВР Закону України ((Про засади державної мовної політики в Україні», Громадська рада вирішила:

1.     Вважати прийнятий ВР Закон України «Про засади державної мовної політики в Україні» таким, що суперечить чинній Конституції України, розколює українське суспільство, розпалює міжнаціональну ворожнечу та несе загрозу цілісності України як суверенної держави.

2.     Очевидним є той факт, що даний Закон був прийнятий з грубими порушеннями регламенту ВР України і цілком може кваліфікуватися злочином проти держави.

3.     Громадська рада засуджує антиконституційні дії авторів цього закону та депутатів ВР України, які причетні до цього злочину і вимагає притягнення їх до кримінальної відповідальності.

4.     Рекомендувати Старосамбірській РДА організувати роз'яснювальну роботу серед громадян району про небезпеку та шкідливість цього Закону.

5.     Відділу освіти Старосамбірської РДА розробити комплексні заходи для посилення уваги мовному питанню у виховній роботі всіх навчально-виховних закладів району.

6.     Заборонити використовувати в громадських та розважальних місцях району низькопробний російськомовний музичний продукт.

7.     Для посилення уваги до історичної пам'яті нації та враховуючи важливість історичної дійсності для виховання підростаючого покоління Громадська рада рекомендує при формуванні бюджету району на 2013 р. закласти кошти на випуск навчального посібника «історія рідного краю». 

24 липня 2012 року                                                          Б.С. Морохівський

На засіданні Громадської ради не було кворуму

Заступник голови Старосамбірської райдержадміністрації З Кутельмах  прийняв участь у засіданні Громадської ради . В порядок денний засідання було включено питання: стан суспільно-політичної ситуації в Старосамбірському районі; проведення заходів районного Форуму пам’яті депортованих в 1944-1952 роках українців із етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Західної Бойківщини (Закерзоння), які проживають в Старосамбірському районі  і за його межами; обговорення прийняття Закону України «Про засади державної мовної політики в Україні»; різне.

Детальніше: На засіданні Громадської...