Старосамбірська

районна державна адміністрація

Проект регуляторного акту

 

 

УКРАЇНА

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

____ сесія                                                                                                     VІ скликання

від  «___» _________ 2014 року                                                                № _____

м. Старий Самбір                                 

ПРОЕКТ

 

РІШЕННЯ

 

 

Про внесення змін до рішення районної ради

від 28 квітня 2011 року №131 «Про Методику

розрахунку і використання плати за оренду

нерухомого майна спільної власності територіальних

 громад Старосамбірського району»

 

 

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; ст.ст. 1, 5, 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,  з метою врегулювання процедури розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, організаційних та майнових відносин, пов'язаних з передачею в оренду комунального майна спільної власності територіальних громад району, Старосамбірська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.    У назві, пункті 1 рішення районної ради від 28 квітня 2011 року № 131 слова «нерухомого»у всіх відмінках  замінити словами  «комунального».

2.    Доповнити пунктом 5 ¹ у такій редакції:

«Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, установ, організацій визначається за формулою:

Опл

=

(Воз + Внм) х Сор.ц 
________________________________, 
100

де Опл - розмір річної орендної плати, грн.; Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень; Внм - вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень; Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, установ, організацій, визначена згідно з додатком 1

3.    Додаток 1 до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району рішення Старосамбірської районної ради від 28 квітня 2011 року № 131 «Про Методику розрахунку і використання плати за оренду комунального майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району» доповнити наступним пунктом:

 

29. Розміщення підприємств, установ, організацій, які надають послуги:

%

харчування

1

енергопостачання

1

постачання теплової енергії

1

гарячого водопостачання

1

Водопостачання та водовідведення

1

 

4. Пункт 29 вважати пунктом 30.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію мандатну та з питань забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та регуляторної політики (Г.Павлечко).

 

 

Голова районної ради                                                                      О.Бонк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Аналіз впливу регуляторного акта

 

Внесення змін до рішення Старосамбірської районної ради «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району».

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» передбачається врегулювати організаційні відносини, пов’язані з нарахуванням орендної плати за оренду майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району та майнові відносини між орендодавцями та орендарями.

Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду комунального майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району потребує внесення змін, оскільки прийнята без врахування методологічних  засад, які діють для об’єктів, що перебувають у державній власності та не відповідає вимогам чинного законодавства.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Метою здійснення регулювання орендних відносин є приведення у відповідність до вимог чинного законодавства Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району та поповнення власних обігових коштів підприємств-орендодавців.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Альтернативою є збереження існуючого стану, тобто не затверджувати Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району, проте це є не прийнятним враховуючи вимоги чинного законодавства.

4. Опис механізму, який пропонується до розв’язання проблеми.

Вказану проблему планується вирішити шляхом внесення змін до рішення Старосамбірської районної ради «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району»

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Впровадження регулювання організаційних відносин, пов’язаних з нарахуванням, використанням орендної плати за оренду комунального майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району надає можливість:

- орендодавцю отримати кошти за оренду комунального майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району;

- здійснювати перерахунки орендної плати у разі зміни площі орендованого приміщення та цільового використання.

6. Характеристика очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.

Прийняття зазначеного рішення надасть можливість Старосамбірській районній раді більш ефективно контролювати надання в оренду комунального майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району, упорядкувати процес розрахунку і порядку використання плати за оренду майна та контролювати виконання сторонами зобов’язань по договору оренди.

Вигодами органу місцевого самоврядування є:

- надходження коштів за оренду  комунального майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району орендодавцю.

Вигодами суб’єктів господарювання є:

- встановлення чіткої процедури нарахування орендної плати.

Витрати суб’єктів господарювання є:

- додаткових витрат немає.

Вигодами населення є:

- підвищення ефективності використання комунального майна;

- благоустрій прилеглих територій;

- покращення стану приміщень, що знаходяться в комунальній власності.

Витратами населення є:

- витрати відсутні.

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акта не обмежений. Даний регуляторний акт може бути переглянуто за ініціативою регуляторного органу, або на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акту, та при зміні законодавчої бази.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Показники результативності зазначеного рішення передбачається визначати за наступними критеріями:

- надходження від орендної плати орендодавцю.

Зазначення рішення буде поширюватись на Старосамбірську районну раду, підприємства, установи, організації, фізичних і юридичних осіб, що є орендарями комунального майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта:

- аналіз надходження коштів від орендної плати орендодавцю;

- оцінка результатів.