Старосамбірська

районна державна адміністрація

Умови отримання адміністративної послуги видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єктів ІІ та ІІІ груп

Умови отримання адміністративної послуги

 

видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами для об’єктів ІІ та ІІІ груп (надалі – дозвіл)

відповідно до пунктів

ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАРТКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

Умови отримання адміністративної послуги

п.8

Підстава для одержання адміністративної послуги

ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»

п.9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

 

Перелік пакету документів, які має подати суб’єкт господарювання в ЦНАП для передачі Департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації для видачі дозволу в т. ч. перелік пакету документів, які має подати суб’єкт господарювання в ЦНАП для передачі Головному управлінню Держпродспоживслужбиу Львівській області для видачі (погодження/висновку) рішення щодо можливості/неможливості видачі дозволу:

І Етап:

1.1. Заява встановленої форми від суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи про одержання погодження (рішення) на ім’я керівника Головного управління Держпродспоживслужби  у Львівській області (додаток 1).

1.2. Підтвердження щодо внесення до Переліку, установи, організації та закладу, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів, для підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності яка визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища (копія реєстраційного свідоцтва).

1.3. Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надаються на розгляд в письмовій та електронній формах (XML- файли та формат doc. на CD-диску).

1.4. Інвентаризація стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне  повітря, видів та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, пилогазоочисного обладнання.

1.5. Копії протоколів лабораторних досліджень проб атмосферного повітря населених місць, виконаних в поточному році установами, організаціями, лабораторіями, що атестовані на проведення досліджень в атмосферному повітрі та завірені копії свідоцтва про атестацію та  випискою з галузі атестації.

1.6. При недотриманні нормативної санітарно-захисної зони суб’єкта господарювання, завірена копія діючого висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо її зменшення.

2 Етап:

2.1. Заява встановленої форми від суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи про одержання (переоформлення, дублікат, анулювання) документа дозвільного характеру на ім’я керівника Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації (додаток 2).

2.2. Підтвердження щодо внесення до Переліку, установи, організації та закладу, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів, для підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності яка визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища (копія реєстраційного свідоцтва).

2.3. Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надаються на розгляд в письмовій та електронній формах (XML- файли та формат doc. на CD-диску).

2.4. Інвентаризація стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне  повітря, видів та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, пилогазоочисного обладнання.

2.5. Повідомлення в місцевих друкованих засобах масової інформації про намір отримати дозвіл із зазначенням адреси місцевої держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження окремих громадських організацій та окремих громадян (публікація в ЗМІ).

2.6. Довідка місцевої державної адміністрації про відсутність зауважень громадських організацій та громадян щодо отримання дозволу суб’єктом господарювання.

2.7. Позитивне (погодження/ висновок)  рішенняустанови Держпродспоживслужби щодо можливості видачі дозволу.

*Напис про завірення складається зі слів «Копія вірна», прізвища, ім’я та по батькові заявника (відповідальної особи) з зазначенням посади, дати та підпису. Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації.

п.10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної

послуги

Особисто, через уповноважену ним особу, поштою  або  у  випадках,  передбачених законом, в електронній формі за допомогою засобів телекомунікації (електронною поштою або через Єдиний державний портал адміністративних послуг).

п.11

Платність або безоплатність адміністративної послуги

 

 

 

 

Безоплатно.

п.12.

Строк надання адміністративної послуги

І Етап: 15 календарних днів з дня подання суб'єктом господарювання заяви та документів, необхідних для отримання послуги (погодження/висновок) рішення щодо можливості/неможливості видачі дозволу до Центру надання адміністративних послуг м. Львова та його територіальних підрозділів

ІІ Етап: 15 календарних днів з дня подання суб'єктом господарювання заяви та документів, необхідних для отримання послуги видача дозволу/обґрунтованої відмови у видачі дозволу до Центру надання адміністративних послуг м. Львова та його територіальних підрозділів

 

            Перелік, установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів, для підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності яка визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища (Мінприроди України) – за посиланням на сайт Мінприроди України (організації на території всієї України).

www.menr.gov.ua/protection/protection3/regulation/256-dozvilna-diialnist

 

Дозвіл на спецводокористування

Відповідно до Закону України «Про внесеннязмін до деякихзаконодавчихактівУкраїни, щорегулюютьвідносини, пов’язані з одержаннямдокументівдозвільного характеру», Водного кодексу України, Закону України «Про дозвільну систему у сферігосподарськоїдіяльності», Положення про Державне агентство воднихресурсівУкраїни та Положення про Сектор у Львівськійобласті Державного агентства воднихресурсівУкраїни, Сектор здійснюєвидачу (відмова у видачі, переоформлення, видачадубліката, анулювання) дозволу на спеціальневодокористування у Львівськійобласті.
     Для одержаннядозволу на спеціальневодокористуванняводокористувачзвертається до відповіднихцентрівнаданняадміністративнихпослугіз заявою, до якоїдодаються:
- обґрунтування потреби у воді з помісячнимнормативнимрозрахункомводокористування і водовідведення;
- опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод;
- нормативи гранично допустимогоскидання (гдс) забруднюючихречовин у водніоб’єктиіззворотними водами (з розрахунком на кожнийвипуск (скид) окремо);
- затвердженііндивідуальнітехнологічнінорматививикористанняпитної води (для підприємств та організаційжитлово-комунальногогосподарства, суб’єктівгосподарювання, якінадаютьпослуги з централізованоговодопостачання та/абоводовідведення);
- копіяправовстановлюючихдокументів на водніоб’єкти (для орендарівводнихоб’єктів).

Інформація щодо порядку одержання дозволів на спецводокористування розміщена на сайті Львівського облводресурсів: http://oblwodgosp.gov.ua. При необхідностіотриманняконсультацій просимо Вас звертатись у відділвикористанняводнихресурсів та морніторингу вод за тел. 275-32-03,                       275-32-24.