Старосамбірська

районна державна адміністрація

Порядок використання коштів обласного бюджету для дофінансування на конкурсних засадах мікропроектів

Відповідно до статті 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи рішення Львівської обласної ради від 11 лютого 2014 року №954 «Про обласний бюджет Львівської області на 2014 рік» та від 18 березня 2014 року № 1008 «Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2014 – 2017 роки», з метою сприяння вирішенню матеріально-побутових і медичних проблем соціально незахищених верств населення області:

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету для дофінансування на конкурсних засадах мікропроектів, які фінансуються з різних джерел, щодо покращення якості життя соціально незахищених груп населення області, що додається.

2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Демків О.І.) профінансувати видатки на зазначену мету за КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення».

3. Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації (Мартиняк В.В.) забезпечити цільове використання коштів.

4. Контроль за виконанням розпорядження  покласти  на заступника голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обовязків.

ПОРЯДОК

використання коштів обласного бюджету для дофінансування на конкурсних засадах мікропроектів, які фінансуються з різних джерел, щодо покращення якості життя соціально незахищених груп населення  області

 

1. Порядок використання коштів обласного бюджету для дофінансування на конкурсних засадах мікропроектів, які фінансуються з різних джерел, щодо покращення якості життя соціально незахищених груп населення області (надалі – Порядок) визначає механізм використання бюджетних коштів для здійснення дофінансування на конкурсних засадах мікропроектів, які фінансуються з різних джерел, щодо покращення якості життя соціально незахищених груп населення області (надалі – мікропроекти) в рамках реалізації Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2014 – 2017 роки.

2. Джерелом фінансування мікропроектів є кошти благодійних внесків, внесків громадських організацій і добровільні пожертвування громадян та юридичних осіб, кошти обласного бюджету, інші джерела, незаборонені законодавством України.

3. Обсяг дофінансування з обласного бюджету визначається залежно від ступеня соціальної значимості кожного проекту, але не більше 70 відсотків  вартості.

4. Мікропроекти громадських (благодійних) організацій фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету в межах обсягу, затвердженого Львівською обласною радою на відповідний рік, за КФКВ 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення».

5. Фінансування організацій – одержувачів бюджетних коштів, мікропроекти яких відібрані на конкурсній основі та затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації, здійснюється через головного розпорядника коштів – департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації відповідно до помісячного розпису асигнувань обласного бюджету.

6. Для отримання бюджетних коштів громадські (благодійні) організації подають свої мікропроекти у поточному році до 1 квітня департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, який розглядає їх і скеровує комісії з питання  дофінансування на конкурсних засадах мікропроектів, які фінансуються з різних джерел, щодо покращення умов життя соціально незахищених груп населення (надалі – комісія), склад якої затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

7. Одержувачами бюджетних коштів можуть бути громадські (благодійні) організації, мікропроекти яких відібрані на конкурсній основі  комісією.

8. Головними вимогами до мікропроектних пропозицій, поданих комісією департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, є розроблення і впровадження якісних та економічно доцільних видів соціальних послуг.

9. Мікропроектні пропозиції відбираються при наявності в них обгрунтованих даних (результативних показників).

10. Розподіл коштів обласного бюджету між мікропроектами громадських і благодійних організацій затверджується щорічно розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

11. Громадським та благодійним організаціям з обласного бюджету виділяються кошти на реалізацію лише одного мікропроекту.

12. Бюджетні кошти можуть бути спрямовані на:

- придбання канцелярського приладдя, паперу, матеріалів для комютерної техніки, вітальних листівок, конвертів;

-   виготовлення буклетів, запрошень;

-   придбання або передплата періодичних видань;

-   придбання реабілітаційних засобів;

-   оплату за користування комунальними послугами та енергоносіями;

-   оплату послуг поштового й електронного зв’язку;

- проведення навчальних семінарів, культурно-просвітницьких і реабілітаційних заходів, конференцій, засідань, забезпечення участі представників, організацій у проведенні цих заходів (оплата проїзду);

-  оплату послуг (медичних і санаторних закладів, транспортних, оренди приміщень, ремонт оргтехніки, інформаційної продукції - випуск газети соціального спрямування).

13. Громадські (благодійні) організації використовують бюджетні кошти на цілі, передбачені  пунктом 12  цього Порядку.

14. Виконання мікропроектів здійснюється шляхом реалізації учасниками таких показників:

-  затрати – кількість громадських і благодійних організацій, які подали  мікропроекти, кількість осіб, які хочуть отримати послуги;

-  продукт – кількість відібраних  на конкурсній основі мікропроектів, кількість проведених заходів/наданих послуг, чисельність  осіб, охоплених соціальною послугою;

-   ефективність – середні видатки на реалізацію одного мікропроекту, вартість заходів (наданих соціальних послуг).

15. Одержання і використання бюджетних коштів відображається  в документах бухгалтерського обліку та фінансовій звітності громадських (благодійних) організацій в установленому законодавством  порядку.

 

Участь у семінарі

 

       9 квітня 2014 року о 10.00 год. в приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 412) відбудеться інформаційний семінар про Програму перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (GIZ) для кандидатів на стажування у Німеччині.
 

 

 

Виставкова та ярмаркова діяльність в Україні та закордоном

       Відповідно до розділу "Державне регулювання у сфері виставкової діяльності» Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 № 1065 "Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні", центральні та місцеві органи виконавчої влади повинні надавати  Мінекономрозвитку на розгляд проекти концепцій проведення виставок і  ярмарків в Україні та за кордоном з частковим фінансуванням витрат за рахунок коштів з   державного   та   місцевих   бюджетів,   а   також   звіти   про   результати їх проведення  протягом   15 днів після закінчення  для узагальнення  та  подання відповідної інформації Кабінету Міністрів України. З метою   забезпечення   належного   виконання   вищезазначеної   постанови Кабінету Міністрів України щодо надання методологічної допомоги центральним та місцевим  органам виконавчої влади у розробленні концепцій проведення виставок і ярмарків,  а також підготовки звітів,  скеровуємо для використання у роботі відповідні методичні рекомендації Мінекономрозвитку. 

Методичні рекомендації

щодо розробки концепції проведення виставки і ярмарку в Україні

або організації національної експозиції України на міжнародній

виставці і ярмарку за кордоном

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, які є організаторами виставок і ярмарків за погодженням з Мінекономрозвитку затверджують концепцію проведення виставки і ярмарку в Україні або організації національної експозиції України на міжнародній виставці і ярмарку за кордоном (далі - Концепція виставки).

Концепція виставки повинна містити такі розділи:

- обґрунтування необхідності проведення виставки і ярмарку в Україні або організації національної експозиції України на міжнародній виставці і ярмарку за кордоном із зазначенням відповідних рішень Кабінету Міністрів України або місцевого органу виконавчої влади;

-  дані про виставку і ярмарок, що проводяться в Україні та за кордоном, із зазначенням їх спеціалізації, місця і дати проведення, кількості іноземних країн - учасниць;

-  інформація щодо організації національної експозиції України на міжнародній виставці і ярмарку за кордоном із зазначенням розміру виставкової площі, плану розміщення експонатів, переліків розділів експозиції та інформацшно-рекламних матеріалів, які передбачається розповсюджувати серед відвідувачів, тощо;

-  учасники національної експозиції України на міжнародній виставці і ярмарку за кордоном (орієнтовний перелік підприємств, установ та організацій, які братимуть участь у роботі виставки і ярмарку);

-  план заходів офіційної частини роботи виставки і ярмарку в Україні або національної експозиції України на міжнародній виставці і ярмарку за кордоном, зокрема, проведення бізнес-форумів, конференцій, переговорів тощо;

-  план проведення рекламної кампанії в Україні або в країні проведення міжнародної виставки і ярмарку щодо залучення учасників і відвідувачів на національну експозицію України;

 

-  джерела фінансування підготовки та проведення виставки і ярмарку в Україні або організації національної експозиції України за кордоном (із зазначенням обсягів бюджетних призначень, передбачених на проведення виставкового заходу).

Методичні рекомендації

щодо подання звітів про результати проведення виставки і ярмарку в Україні

або національної експозиції України на міжнародній

виставці і ярмарку за кордоном

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, які є організаторами виставок і ярмарків протягом 15 днів після закінчення роботи виставки і ярмарку в Україні або національної експозиції України на міжнародній виставці і ярмарку за кордоном, підготовка яких  здійснювалася  з  частковим  фінансуванням  за рахунок  коштів державного бюджету, подають до Мінекономрозвитку звіт, що містить такі розділи:

-дата і номер рішення Кабінету Міністрів України/або інша підстава щодо проведення виставки і ярмарку в Україні або участі України у міжнародній виставці і ярмарку за кордоном;

-назва виставки і ярмарку, дата і місце проведення;

-  відомості про виставку і ярмарок (кількість країн та учасників виставки і ярмарку, загальна виставкова площа, кількість відвідувачів тощо} або про національну експозицію України на міжнародній виставці і ярмарку за кордоном (загальна виставкова площа, основні розділи експозиції, кількість і склад учасників перелік експонатів, які користувалися найбільшою увагою відвідувачів);

-  дані щодо офіційної частини виставки і ярмарку в Україні або національної експозиції України на міжнародній виставці і ярмарку за кордоном (проведення бізнес-форумів, конференцій, кількість і склад учасників, програма проведення заходів, підсумкові документи тощо);

-  склад та програма перебування офіційної делегації України на міжнародній виставці і ярмарку за кордоном;

-  дані щодо обсягів коштів державного або місцевого бюджетів, використаних на підготовку та проведення виставки і ярмарку в Україні або національної експозиції України на міжнародній виставці і ярмарку за кордоном;

 

-   інформація про результати роботи виставки і ярмарку в Україні
або національної експозиції України на міжнародній виставці і ярмарку за кордоном з відповідними висновками та пропозиціями.

Щодо надання пропозицій

Одним із важливих питань, які перебувають на опрацюванні Львівської обласної ради та Львівської обласної державної адміністрації є проект Стратегії сталого розвитку Львівської області до 2020 року (далі – Стратегія).

За ініціативи постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності проведено ряд нарад з питань підготовки розробки Стратегії.

Також планується проведення розширеної наради з питань підготовки проекту Стратегії за участю голів Львівської обласної ради та Львівської обласної державної адміністрації.

Станом на 31.03.14 експертами проекту "Місцевий економічний розвиток міст України" напрацьовано стратегічні цілі та завдання Стратегії до 2020 року.

Слід зазначити, що напрацьовані експертами зазначеного проекту стратегічні, операційні цілі та завдання Стратегії потребують уточнення.

Враховуючи зазначене, надсилаємо Вам відповідні напрацювання для розгляду, внесення пропозицій та зауважень.

 

З метою уточнення операційних цілей та їх громадського обговорення, просимо надіслати пропозиції та зауваження до 09.04.2014 у друкованому варіанті (на адресу постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності) та в електронній формі на адресу департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості обласної державної адміністрації (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">regpol@loda.gov.ua).

Стратегічні, операційні цілі та завдання Стратегії розвитку                                        Львівської області на період до 2020 року

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Завдання

1. Прискорення

економічного

зростання

1.1. Сприяння

залученню

інвестицій

1.1.1. Підготовка інвестиційних продуктів

 

 

 

 

1.1.2. Покращення інвестиційної промоції регіону

 

 

 

 

1.1.3. Створення Східноєвропейського логістичного центру

 

 

 

 

1.1.4. Залучення інвестицій до інноваційних кластерів

 

 

1.2. Стимулювання розвитку бізнесу

1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва

 

 

 

 

1.2.2. Стимулювання МСБ до заміщення імпорту

 

 

1.3. Стимулювання інновацій та розвиток галузей з високою доданою вартістю

1.3.1. Стимулювання розвитку високотехнологічних секторів

 

 

 

 

1.3.2. Підтримка кооперації науково-дослідних інституцій та приватного сектора

 

 

 

 

1.3.3. Розвиток інфраструктури підтримки інновацій

 

 

 

 

1.3.4. Розвиток сфери «економіки знань»

2. Розвиток сільських територій та створення умов для зайнятості сільського населення

2.1. Стимулювання

аграрного

виробництва

2.1.1. Розвиток кооперативного руху на селі

 

 

 

 

2.1.2. Розвиток малих циклів сільськогосподарського виробництва навколо міст

 

 

 

 

2.1.3. Удосконалення підготовки фахівців для малого бізнесу в сільській місцевості

 

 

 

 

2.1.4. Розвиток екологічного органічного сільського господарства

 

 

2.2. Сприяння диверсифікації економіки села

2.2.1. Стимулювання нетрадиційних видів сільськогосподарського виробництва

 

 

 

 

2.2.2. Підтримка розвитку неаграрних видів бізнесу у сільських територіях

 

 

 

 

2.2.3. Інтегрування народних промислів в туристично-рекреаційну індустрію

 

 

 

 

2.2.4. Розвиток сільського зеленого туризму

 

 

2.3. Розвиток інфраструктури сільських громад

2.3.1. Вирішення проблем гірських територій на основі міжмуніципальної співпраці

 

 

 

 

2.3.2. Оптимізація надання комунальних і адміністративних послуг у сільській місцевості

 

 

 

 

2.3.3. Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій

3. Розвиток туристичного та рекреаційного потенціалу

3.1. Розвиток туристичного потенціалу

3.1.1. Поширення туризму на нові території регіону

 

 

 

 

3.1.2. Створення нових туристичних продуктів

 

 

 

 

3.1.3. Розвиток спортивно-туристичної інфраструктури («Євробаскет-2015», «Олімпійська надія»)

 

 

3.2. Розвиток екомережі та рекреаційних зон

3.2.1. Підтримка найцінніших заповідних територій та екосистем

 

 

 

 

3.2.2. Покращення стану рекреаційних зон та водних об'єктів

 

 

 

 

3.2.3. Створення туристично-рекреаційних кластерів

 

 

3.3. Маркетинг

туристичного

потенціалу

3.3.1. Просування і реклама місцевих туристичних продуктів

 

 

 

 

3.3.2. Підтримка регіонального туристичного маркетингу

4. Підвищення якості життя населення

4.1. Покращення стану суспільної інфраструктури та послуг

4.1.1. Модернізація інженерної інфраструктури міст

 

 

 

 

4.1.2. Покращення стану регіональних та місцевих доріг

 

 

 

 

4.1.3. Покращення управління ЖКГ

 

 

 

 

4.1.4. Покращення стану управління відходами

 

 

 

 

4.1.5. Модернізація мережі надання соціальних послуг

 

 

4.2. Підвищення

людського

потенціалу

4.2.1. Покращення підготовки трудових ресурсів у відповідності до потреб ринку праці

 

 

4.2.2. Розвиток системи освіти впродовж життя

 

 

 

 

4.2.3. Подальше укорінення українських традицій та розвиток культури

 

 

4.3. Покращення управління розвитком регіону

4.3.1. Покращення управління регіональним розвитком

 

 

 

 

4.3.2. Сприяння децентралізації системи управління

 

 

 

 

4.3.3. Розвиток інституційного потенціалу територіальних громад

 

Співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги з обласного бюджету

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

XХVІII сесія VI скликання

РІШЕННЯ 1012

 

від 18 березня 2014 року

Порядок співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги

з обласного бюджету

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги (далі – МТД) з обласного бюджету (далі – Порядок) визначає процедури та механізми реалізації та фінансування з обласного бюджету проектів МТД.

1.2. Мета Порядку – сприяння регіональному і місцевому розвитку та транскордонному співробітництву Львівської області, співфінансування проектів МТД з обласного бюджету.

1.3. Завдання Порядку:

-               забезпечення рівного доступу до коштів обласного бюджету та прозорого механізму співфінансування проектів МТД;

-       регулювання механізмів та процедур вибору, погодження та фінансування з обласного бюджету проектів МТД;

-  формування системи підтримки реалізації проектів та програм регіонального й місцевого розвитку і транскордонного співробітництва.

1.4. Порядок складається з п’яти розділів, які визначають терміни, що вживаються в документі; формулюють мету і завдання; окреслюють прийнятність реципієнтів; процедури подачі та розгляду запитів; механізми співфінансування з обласного бюджету; процедури моніторингу та звітності. Порядок містить додатки, які є невід’ємною складовою цього документа.

1.5. Порядок не розповсюджується на проекти МТД, співфінансування яких регламентовано іншими угодами чи договорами Львівської обласної ради та / або Львівської обласної державної адміністрації.

1.6. Для цілей цього Порядку терміни вживаються у такому значенні:

виконавець проекту (далі – виконавець) – будь-яка особа (резидент або нерезидент), що має письмову угоду з донором або уповноваженою донором особою та забезпечує реалізацію проекту (програми);

грант – фінансові ресурси, що, відповідно до міжнародних договорів України, надаються донором реципієнтові на безоплатній та безповоротній основі для реалізації проекту або його частини;

грантова угода – угода між донором або виконавцем та реципієнтом про передачу фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті в рамках проекту;

донор – іноземна держава, уряд та уповноважені урядом іноземної держави органи, іноземний муніципальний орган або міжнародна організація, що надають МТД відповідно до міжнародних договорів України;

міжнародна технічна  допомога  –  фінансові та інші ресурси та послуги, що відповідно до міжнародних договорів України надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України;

моніторинг проекту – система спостереження за станом реалізації проекту, що включає збір, проведення аналізу і узагальнення інформації про хід виконання проекту для забезпечення належного та своєчасного досягнення цілей проекту та очікуваних результатів;  

проект міжнародної технічної допомоги – документ, яким визначаються спільні дії учасників проекту (донорів, виконавців, бенефіціарів, реципієнтів), а також ресурси, необхідні для досягнення цілей надання МТД протягом установлених строків;

реципієнт міжнародної технічної допомоги (далі – реципієнт) – резидент (фізична або юридична особа), що безпосередньо отримує МТД згідно з проектом.

 

2. Реєстрація запитів на співфінансування

2.1. Проектами, прийнятними до співфінансування в рамках Порядку, є такі, що відповідають вимогам:

-                     проект реалізується в рамках міжнародної технічної допомоги;

-                     проект зареєстрований або перебуває на етапі реєстрації в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України;

-                     дія проекту поширюється на територію Львівської області;

-                     необхідність співфінансування проекту з боку реципієнта зафіксована в умовах письмової угоди (контракту).

2.2. Порядок розповсюджується на такі категорії реципієнтів:

-          органи місцевого самоврядування усіх рівнів;

-          місцеві органи виконавчої влади;

-          організації (підприємства), які уповноважені органами місцевого самоврядування (місцевими органами виконавчої влади), діють від їхнього імені та є виконавцями (співвиконавцями) проекту.

2.3. Отримувачами співфінансування з обласного бюджету можуть бути реципієнти, які в установленому порядку зареєстрували проект МТД у департаменті міжнародного співробітництва та туризму Львівської облдержадміністрації. Реєстрація є обов’язковою умовою для розгляду запитів на співфінансування з обласного бюджету.

2.4.  Для всіх категорій реципієнтів, за винятком органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, обов’язковою вимогою є наявність офіційно підписаної Декларації партнерства з органом місцевого самоврядування / місцевим органом виконавчої влади, у якій передбачено передачу продуктів проекту, профінансованих за рахунок коштів обласного бюджету, у власність органу місцевого самоврядування / місцевого органу виконавчої влади, а також обумовлено розподіл відповідальності за виконання проекту, у тому числі – відповідальність за фінансові внески.

2.5. Процес реєстрації запитів на співфінансування забезпечує департамент міжнародного співробітництва та туризму Львівської обласної державної адміністрації.

2.6. Оголошення про початок реєстрації проектів МТД розміщується на сайтах Львівської обласної ради та Львівської обласної державної адміністрації.

2.7. Запити оформляються реципієнтом українською мовою відповідно до додатка 1 та подаються до департаменту міжнародного співробітництва та туризму Львівської обласної державної адміністрації. Запити подаються електронною поштою, особисто або надсилаються поштою (дату подання запиту визначають за поштовим штемпелем). Обов’язковим є подання запиту на електронних носіях.

2.8. Подання запитів на співфінансування проектів МТД на наступний бюджетний рік здійснюється до 15 серпня поточного року.

2.9. У випадку подання запиту на продовження співфінансування проекту МТД на наступний бюджетний рік заявник, додатково до реєстраційних документів, подає звіт про стан використання коштів обласного бюджету станом на 1 серпня поточного року, відповідно до додатка 2.

2.10. Департамент міжнародного співробітництва та туризму Львівської обласної державної адміністрації упродовж 15-ти календарних днів після закінчення терміну реєстрації опрацьовує подані запити та скеровує заявникам інформацію про підтвердження реєстрації, про необхідність подання додаткової інформації або про відмову в реєстрації.

2.11. Відмова в реєстрації можлива лише за умови невідповідності поданого запиту вимогам, зазначеним у пунктах 2.1 та 2.2 Порядку.

2.12. У випадку неврегульованості питання подання та реєстрації запиту між реципієнтом і департаментом міжнародного співробітництва та туризму Львівської облдержадміністрації остаточне рішення приймається Програмною радою.

 

3. Розгляд запитів на отримання співфінансування

3.1. Розгляд запитів проводиться Програмною радою, персональний склад якої затверджується розпорядженням голови Львівської обласної ради.

3.2. Співголовами Програмної ради є заступники голів обласної ради та обласної державної адміністрації.

3.3. До складу Програмної ради входять три повноважних представники від Львівської обласної ради (постійних комісій з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності; з питань євроінтеграції, транскордонного співробітництва та зв’язків з українцями за кордоном; управління економічної політики),  три повноважних представники від Львівської обласної державної адміністрації (департаменту фінансів; департаменту міжнародного співробітництва та туризму; департаменту економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості) і два незалежні експерти.

3.4. Експерти входять до складу Програмної ради за пропозиціями постійної комісії з питань євроінтеграції, транскордонного співробітництва та зв’язків з українцями за кордоном і департаменту міжнародного співробітництва та туризму облдержадміністрації. Обов’язковою умовою долучення експерта до складу Програмної ради є відсутність конфлікту інтересів, підтверджена особистою заявою та наявність досвіду реалізації або оцінювання проектів міжнародної технічної допомоги не менше 5-ти років.

3.5. Функції секретаріату Програмної ради виконують департамент міжнародного співробітництва та туризму Львівської обласної державної адміністрації і управління економічної політики Львівської обласної ради.

3.6. Організаційною формою роботи Програмної ради є засідання, які проводяться за необхідності і є правочинними, якщо в них бере участь не менше як 2/3 від загального складу Програмної ради. Рішення ухвалюються більшістю голосів від загального складу Програмної ради.

3.7.  Департамент міжнародного співробітництва та туризму в термін до 1 жовтня поточного року готує і надає Програмній раді аналітичну інформацію щодо отриманих запитів на співфінансування проектів МТД.

3.8. Програмна рада розглядає запити на співфінансування, формує рекомендації та оформляє протокольне рішення, підписане співголовами і секретарями Програмної ради, яке до 20 жовтня поточного року обов’язково надсилає до постійних комісій з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності, з питань євроінтеграції, транскордонного співробітництва та зв’язків з українцями за кордоном і до управління економічної політики обласної ради, департаменту фінансів, департаменту міжнародного співробітництва та туризму, департаменту економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості, а також до профільних постійних комісій обласної ради та департаментів (управлінь) обласної державної адміністрації.

3.9. Профільні департаменти (управління) обласної державної адміністрації та постійні комісії обласної ради розглядають пропозиції Програмної ради та рекомендують їх для врахування (часткового врахування) при підготовці Програми соціально-економічного розвитку та обласного бюджету на наступний рік.

3.10. Остаточне рішення щодо джерел фінансування та розпорядників коштів приймається обласною радою відповідним рішенням про обласний бюджет.

3.11. Інформація про результати розгляду запитів на отримання співфінансування проектів МТД розміщується на сайтах Львівської обласної ради та Львівської обласної державної адміністрації.

 

4. Фінансування

4.1. Джерелами співфінансування проектів МТД можуть бути кошти обласного бюджету за рахунок асигнувань, передбачених відповідними галузевими програмами, а також кошти обласного дорожнього фонду, обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

4.2. У випадку, якщо проекти МТД не підпадають під критерії, передбачені для фінансування галузевих програм, обласного дорожнього фонду та фонду охорони навколишнього природного середовища, джерелом співфінансування проектів МТД можуть бути кошти обласного бюджету за рахунок асигнувань, передбачених відповідною обласною цільовою програмою з міжнародного і транскордонного співробітництва.

4.3. Обсяги та порядок співфінансування проектів МТД визначаються відповідно до затверджених положень про використання коштів з обласних фондів та обласних програм. Розмір співфінансування не може перевищувати 50 відсотків від величини власного внеску реципієнта до бюджету проекту МТД.

4.4. Розпорядження голови обласної державної адміністрації щодо розподілу фінансування проектів МТД готується (за необхідності) профільними департаментами (управліннями) обласної державної адміністрації, погоджується обласною радою відповідно до встановленої процедури та підписується в строк не більше 15 календарних днів з моменту оформлення необхідних документів щодо джерел співфінансування.

4.5. Для проектів, реципієнтами яких виступають органи місцевого самоврядування або місцеві органи виконавчої влади, перерахування субвенції з обласного бюджету здійснюється відповідним районним (міським) бюджетам.

4.6. У випадках, коли реципієнтами виступають обласні установи, фінансування здійснюється через відповідних головних розпорядників коштів обласного бюджету.

4.7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку та на умовах Угоди (контракту) про реалізацію проекту МТД.

 

5. Моніторинг та звітність

5.1.      Об’єктом моніторингу є проекти МТД, які реалізуються на території Львівської області, зареєстровані відповідним чином у департаменті міжнародного співробітництва та туризму Львівської обласної державної адміністрації, співфінансуються з обласного бюджету.

5.2.      Основними завданнями моніторингу є забезпечення ефективного виконання проектів МТД та ефективного використання коштів з обласного бюджету.

5.3.      Моніторинг проектів МТД здійснюється департаментом міжнародного співробітництва та туризму Львівської обласної державної адміністрації.

5.4.      Реципієнти щорічно до 31 січня подають до департаменту міжнародного співробітництва та туризму Львівської обласної державної адміністрації аналітичний та фінансовий звіти про виконання зобов’язань проекту МТД, відповідно до додатка 2.

5.5.      Департамент міжнародного співробітництва та туризму Львівської обласної державної адміністрації до 15 лютого, наступного за звітним роком, готує аналітичний звіт про результати виконання (фінансування) проектів МТД і подає його на розгляд та затвердження Програмної ради.

5.6. Програмна рада впродовж 15-ти календарних днів розглядає та узагальнює поданий звіт, приймає відповідні рішення і рекомендації, оприлюднює інформацію на сайтах Львівської обласної ради та Львівської обласної державної адміністрації.

 

 

Керуючий справами

 

(керівник справ) обласної ради                            Євген ЗАХАРЕВИЧ

Ярмарково-виставкова діяльність в Республіці Узбукистан в 2014 році

Відповідно до інформації Посольства Республіки Узбекистан в Україні повідомляємо про міжнародні спеціалізовані виставки та ярмарки, проведення яких планується у м. Ташкент в 2014 році. Місцем проведення виставок виступатиме Національно-виставкова компанія "Узекспоцентр" при Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків, інвестицій і торгівлі Республіки Узбекистан.

         Додаткову інформацію можна отримати на веб-сайті Національно-виставкової компанії "Узекспоцентр" www.uzexpocentre.uz або в контактної особи Посольства: Карімов Алішер Нішанович – Радник з торгово-економічних питань Посольства Республіки Узбекистан в Україні, роб. тел. 044 5014181,

моб. тел. 0673204303, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Дочірні категорії