Старосамбірська

районна державна адміністрація

Про проведені закупівлі за січень - грудень 2015 року за формою №-1 торги (квартальна) "Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ                                
за  січень - грудень 2015 року                          
Найменування:  Старосамбірська районна державна адміністрація                  
Місцезнаходження (юридична адреса):  вул. Л. Галицького, 40, м. Старий Самбір, Львівська обл., 82000                  
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): вул. Л. Галицького, 40, м. Старий Самбір, Львівська обл., 82000                  
  Код рядка Усього за процедурами закупівель У тому числі за видами процедур закупівель Закупівлі  без застосування процедур                
відкриті торги двосту-пеневі торги запити цінових пропозицій попередня кваліфікація учасників переговорна  процедура закупівлі                
А Б 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 8    
І. ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКУПІВЕЛЬ – одиниць                
Усього оголошень про результати  проведення процедур закупівель
(р. 100 >= р. 101) 
100 19 6       13 х + + + + + + + 19
з них оголошень про результати проведення процедур закупівель, які відмінені чи визнані замовником такими,  що не відбулися, в цілому  101 6 2       4 х             + 6
Усього проведено процедур закупівель з урахуванням частин предмета закупівлі (лотів) (р. 110 >= р. 112) 110 79 68       11 х + + + + + + + 79
з них процедури закупівель відмінені чи визнані такими, що не відбулися за частинами предмета закупівлі (лотами)  112             х             + 0
Кількість учасників, які подали пропозиції конкурсних торгів для участі у процедурах закупівлі (р. 120 >= р. 130) 120 57 42       15 х ! ! + + + + + 57
Кількість пропозицій конкурсних торгів, у    тому числі  за частинами предмета закупівлі (лотами) 121 147 136       11 х             + 147
з них кількість відхилених пропозицій конкурсних торгів 122 68 68         х             + 68
Кількість учасників – переможців  (р. 130 = р. 131 + р. 132) 130 50 35       15 х + + + + + + + 50
у тому числі                              + 0
вітчизняних суб’єктів  господарювання 131 50 35       15 х             + 50
іноземних суб’єктів господарювання 132             х             + 0
Кількість укладених договорів
 (р. 140 = р. 150 + р. 160)
140 50 35       15 658 + + + + + + + 50
з них                             +  
з вітчизняними суб’єктами господарювання  150 50 35       15 586             + 50
з іноземними суб’єктами господарювання  160                           + 0
Кількість укладених рамкових угод 170       х   х х             + 0
Кількість договорів укладених за  рамковими угодами 171       х   х х             + 0
Кількість укладених договорів у попередні роки, які виконуються 180             57             + 0
Усього звернень щодо усунення порушень під час проведення процедур закупівель 190             х             + 0
II. ВАРТІСHA XAPAКTEPИCTИKA ЗАКУПІВЕЛЬ – тис.грн.             + 0
Загальна річна сума коштів, запланованих замовником для закупівлі товарів, робіт і послуг (р. 200 >= р. 201 + р. 202) 200 19265,4 х х х х х 16868,4             ! 0,0
кошти державних, казенних, комунальних підприємств 201   х х х х х 1067,6             + 0,0
кошти  господарських товариств, у яких   державна або комунальна частка акцій перевищує 50 відсотків 202   х х х х х               + 0,0
Загальна сума коштів, яку заявили у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг 210 12333,3 6784,6       5548,7 х             + 12333,3
Загальна сума коштів за укладеними договорами у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг  220 12333,3 6784,6       5548,7 16662,5             + 12333,3
у тому числі за рахунок  коштів Державного бюджету  України 221 10593,0 6274,0       4319,0 9101,8             + 10593,0
коштів місцевих бюджетів 222 1740,3 510,6       1229,7 6418,3             + 1740,3
коштів Національного банку України  223                           + 0,0
коштів державних  цільових  фондів, державних та місцевих фондів 224             914,6             + 0,0
коштів Пенсійного фонду України 225             227,8             + 0,0
коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів 226                           + 0,0
державних кредитних ресурсів 227                           + 0,0
коштів державних, казенних, комунальних підприємств  228                           + 0,0
коштів господарських товариств , у яких  державна або комунальна частка акцій перевищує 50 відсотків 229                           + 0,0
Загальна сума коштів (фактичні видатки)  у звітному періоді за укладеними договорами для закупівлі товарів, робіт  і послуг 240 12027,3 6481,6       5545,7 13887,8             + 12027,3
у тому числі                             + 0,0
товарів 241 5477,6 2353,6       3124,0 8916,6             + 5477,6
                                 
з них                             + 0,0
товарів вітчизняного виробництва 241а 5477,6 2353,6       3124,0 7338,5             + 5477,6
робіт 242             1290,8             + 0,0
послуг 243 6549,7 4128,0       2421,7 5187,5             + 6549,7
Загальна сума коштів (фактичні видатки)  у звітному періоді за договорами, укладеними  в попередні роки, які виконуються 250             761,1             + 0,0

Щодо фінансування об'єктів Програми обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку на 2015 рік з обласного бюджету

 

Відповідно до розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 16.04.2015 року №151/0/5-15 передбачено 324,930 тис.грн. субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програми обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку на 2015 рік.

Відібрані мікропроекти:

           Модернізація системи водопостачання на водозаборах № 1 та № 2 для безперебійної подачі води у разі надзвичайної ситуації у м. Старий Самбір та впровадження європейських стандартів в системі внутрішньо-будинкових мереж водопостачання - 72,0 тис.грн; профінансовано 59.5 тис. грн.

Дитячий  ігровий майданчик НВК  “Загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ ступенів -  дошкільний  навчальний  заклад о.І.Могильницького с.Міженець Старосамбірського  району Львівської області» -17,1 тис.грн.; профінансовано 17,1 тис. грн.

Впровадження енергозберігаючих заходів (заміна вікон) в Народному домі смт.Стара Сіль Старосамбірського району-30,0 тис.грн; профінансовано 30,0 тис. грн.

Капітальний ремонт будівлі Народного Дому с.Верхній Лужок по вул.Центральна №39 Старосамбірського району Львівської області-75,0 тис.грн; профінансовано 75,0 тис. грн.

 

Додатковао відібраний проект “Поточний ремонт НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад с. Скелівка Старосамбірського району Львівської області" села Скелівка Старосамбірського району Львівської області" (впровадження енергозберігаючих заходів - заміна віконних блоків на металопластикові)” на суму 56,22 тис. грн., профінансовано 56,22 тис. грн.

Щодо можливості участі у міжнародних тендерах

 

На адресу обласної державної адміністрації надійшов лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.12.2015 № 4232-06/41682-07 щодо можливості участі у міжнародних тендерах, оголошених за проектами міжнародних фінансових організацій, які мають штаб-квартири у м.Вашингтон, США.

Інформуємо, що порядок проведення державних закупівель установами федерального уряду США регулюється Законом про державні закупівлі США (“Buy American Act”, ВАА). Відповідно до цього закону уряд США у рамках здійснення закупівель товарів і послуг для своїх потреб зобов'язаний надавати перевагу товарам ї послугам американського походження (включаючи сировину і матеріали). Подібні вимоги також існують і на закупівлю товарів і послуг третіми сторонами, якщо такі закупівлі здійснюються за рахунок коштів федерального бюджету.

З урахуванням нерівноправних умов конкурентної боротьби на американському ринку українські компанії для участі в тендерах для потреб урядових структур США могли б створювати окремі юридичні особи за законодавством США, які представлятимуть їхні інтереси, або встановлювати партнерські стосунки з американськими компаніями і, відповідно, діяти через посередників для отримання субконтрактів на реалізацію держзамовлень.

Актуальна інформація про міжнародні тендери, які, зокрема, оголошено за проектами міжнародних фінансових організацій, у тому числі установ групи Світового банку, міститься на:

- веб-порталі: http://www.dgmarket.com/американської компанії “Development Gateway, Inc.”, на якому можна отримати (після реєстрації) безкоштовний доступ до частини ресурсів порталу. Отримання повного доступу до інформації на цьому веб-порталі вимагає сплати на щорічній основі внеску розміром 440 дол.США.

- веб-порталі ООН “Development Business(http://www.devbusiness.com). Починаючи з 1978 року проект “Development Business”, тісно співпрацюючи з низкою міжнародних фінансових організацій та урядами різних країн, спеціалізується на наданні інформації щодо міжнародних тендерів, міжнародного консалтингу, укладання комерційних контрактів та експортних можливостей в усьому світі. Доступ до інформації на цьому ресурсі передбачає щорічну плату розміром 590 дол.США.

За інформацією Посольства України у США однією з можливостей сприяння підвищенню рівня обізнаності українських компаній стосовно наявних міжнародних тендерних процедур, які оголошуються міжнародними тендерними організаціями, є проведення за підтримки регіонального представництва Світового банку в м.Київ тематичних круглих столів, бізнес-семінарів тощо.

Про консультативно-дорадчий орган при МЗС — Ради експортерів та інвесторів (РЕІ).

 

Міністерства закордонних справ України листом від 14.09.2015 № 51/17-200-3079 інформувало про підсумки загального засідання Ради експортерів та інвесторів при МЗС України, яке відбулося 04.09.2015 під головуванням Міністра закордонних справ України, Голови Ради П. Клімкіна.

Під час засідання було презентовано новий чіткий алгоритм взаємодії Міністерства з вітчизняним та іноземним бізнесом з використанням механізму консультативно-дорадчого органу при МЗС — Ради експортерів та інвесторів (РЕІ).

Одним із ключових елементів зазначеного алгоритму є активне використання створеного МЗС окремого веб-ресурсу РЕІ (http://rei.mfa.gov.ua), який виконуватиме функцію агрегатора економічної та ділової інформації українських дипломатичних установ, і стане додатковим ефективним механізмом просування продукції українських виробників на закордонні ринки.

Головним завданням англомовної версії зазначеного веб-порталу є, насамперед, популяризація експортного та інвестиційного потенціалу нашої держави та окремих регіонів України серед іноземної аудиторії, а також відкритий і зручний доступ до комерційних пропозицій експортоорієнтованих компаній.

Рекомендації щодо підготовки й оформлення комерційних та інвестиційних пропозицій розміщені на сайті РЕІ за адресою: http://rei.mfa.gov.ua/ua/foreign-business/company-offers .

Меморандум про спільні дії по сприянню у відродженні територіальних громад

 

На виконання доручення керівництва облдержадміністрації від 18.08.2015 № 11/8-12254/0/1-15 до листа громадської організації «Держава: Всеукраїнська громадська ініціатива» від 12.08.2015 № 20/2015 інформуємо про наступне.

За результатами першого громадського науково-практичного семінару на тему «Практичне самоврядування в Україні та відродження економічно спроможних та убезпечених територіальних громад: роль держави в поєднанні з приватними економічними ініціативами», який відбувся в Києві 12 червня 2015 року прийнято Меморандум про спільні дії по сприянню у відродженні територіальних громад.

Учасниками науково-практичного семінару були представники громадянського суспільства, новаторів та інноваторів, які висловили свої пропозиції спрямовані на відродження економічно спроможних територіальних громад - спільнот на своїх територіях.

В умовах сучасних процесів об’єднання територіальних громад вищезгадані пропозиції дадуть змогу створити концептуально нові міні-поліси з працевлаштуванням всіх категорій населення. Такі моделі дозволять забезпечити громади екологічно чистими продуктами харчування, досягти економічної самодостатності для кожної сім’ї, громади, області. Крім того, в даних програмах є моделі, які дозволять створити для демобілізованих воїнів АТО окремі міні-поліси (100-150) сімей із забезпеченням їх роботою та заробітною платнею, а також створити умови їхньої соціальної реабілітації.

 

Детальніше: Меморандум про спільні дії...

Інформація про систему електронних торгів

 Відповідно до наданих пропозицій Міністерства економічного розвитку і торгівлі стосовно реалізації пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних закупівель товарів, вартість яких не перевищує суми визначеної ЗУ «Про здійснення державних закупівель» та «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 року № 501-р «Про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних закупівель».

 

Детальніше: Інформація про систему...

Дочірні категорії