Старосамбірська

районна державна адміністрація

Умови отримання адміністративної послуги видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єктів ІІ та ІІІ груп

Умови отримання адміністративної послуги

 

видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами для об’єктів ІІ та ІІІ груп (надалі – дозвіл)

відповідно до пунктів

ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАРТКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

Умови отримання адміністративної послуги

п.8

Підстава для одержання адміністративної послуги

ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»

п.9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

 

Перелік пакету документів, які має подати суб’єкт господарювання в ЦНАП для передачі Департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації для видачі дозволу в т. ч. перелік пакету документів, які має подати суб’єкт господарювання в ЦНАП для передачі Головному управлінню Держпродспоживслужбиу Львівській області для видачі (погодження/висновку) рішення щодо можливості/неможливості видачі дозволу:

І Етап:

1.1. Заява встановленої форми від суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи про одержання погодження (рішення) на ім’я керівника Головного управління Держпродспоживслужби  у Львівській області (додаток 1).

1.2. Підтвердження щодо внесення до Переліку, установи, організації та закладу, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів, для підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності яка визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища (копія реєстраційного свідоцтва).

1.3. Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надаються на розгляд в письмовій та електронній формах (XML- файли та формат doc. на CD-диску).

1.4. Інвентаризація стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне  повітря, видів та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, пилогазоочисного обладнання.

1.5. Копії протоколів лабораторних досліджень проб атмосферного повітря населених місць, виконаних в поточному році установами, організаціями, лабораторіями, що атестовані на проведення досліджень в атмосферному повітрі та завірені копії свідоцтва про атестацію та  випискою з галузі атестації.

1.6. При недотриманні нормативної санітарно-захисної зони суб’єкта господарювання, завірена копія діючого висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо її зменшення.

2 Етап:

2.1. Заява встановленої форми від суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи про одержання (переоформлення, дублікат, анулювання) документа дозвільного характеру на ім’я керівника Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації (додаток 2).

2.2. Підтвердження щодо внесення до Переліку, установи, організації та закладу, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів, для підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності яка визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища (копія реєстраційного свідоцтва).

2.3. Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надаються на розгляд в письмовій та електронній формах (XML- файли та формат doc. на CD-диску).

2.4. Інвентаризація стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне  повітря, видів та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, пилогазоочисного обладнання.

2.5. Повідомлення в місцевих друкованих засобах масової інформації про намір отримати дозвіл із зазначенням адреси місцевої держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження окремих громадських організацій та окремих громадян (публікація в ЗМІ).

2.6. Довідка місцевої державної адміністрації про відсутність зауважень громадських організацій та громадян щодо отримання дозволу суб’єктом господарювання.

2.7. Позитивне (погодження/ висновок)  рішенняустанови Держпродспоживслужби щодо можливості видачі дозволу.

*Напис про завірення складається зі слів «Копія вірна», прізвища, ім’я та по батькові заявника (відповідальної особи) з зазначенням посади, дати та підпису. Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації.

п.10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної

послуги

Особисто, через уповноважену ним особу, поштою  або  у  випадках,  передбачених законом, в електронній формі за допомогою засобів телекомунікації (електронною поштою або через Єдиний державний портал адміністративних послуг).

п.11

Платність або безоплатність адміністративної послуги

 

 

 

 

Безоплатно.

п.12.

Строк надання адміністративної послуги

І Етап: 15 календарних днів з дня подання суб'єктом господарювання заяви та документів, необхідних для отримання послуги (погодження/висновок) рішення щодо можливості/неможливості видачі дозволу до Центру надання адміністративних послуг м. Львова та його територіальних підрозділів

ІІ Етап: 15 календарних днів з дня подання суб'єктом господарювання заяви та документів, необхідних для отримання послуги видача дозволу/обґрунтованої відмови у видачі дозволу до Центру надання адміністративних послуг м. Львова та його територіальних підрозділів

 

            Перелік, установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів, для підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності яка визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища (Мінприроди України) – за посиланням на сайт Мінприроди України (організації на території всієї України).

www.menr.gov.ua/protection/protection3/regulation/256-dozvilna-diialnist

 

Дозвіл на спецводокористування

Відповідно до Закону України «Про внесеннязмін до деякихзаконодавчихактівУкраїни, щорегулюютьвідносини, пов’язані з одержаннямдокументівдозвільного характеру», Водного кодексу України, Закону України «Про дозвільну систему у сферігосподарськоїдіяльності», Положення про Державне агентство воднихресурсівУкраїни та Положення про Сектор у Львівськійобласті Державного агентства воднихресурсівУкраїни, Сектор здійснюєвидачу (відмова у видачі, переоформлення, видачадубліката, анулювання) дозволу на спеціальневодокористування у Львівськійобласті.
     Для одержаннядозволу на спеціальневодокористуванняводокористувачзвертається до відповіднихцентрівнаданняадміністративнихпослугіз заявою, до якоїдодаються:
- обґрунтування потреби у воді з помісячнимнормативнимрозрахункомводокористування і водовідведення;
- опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод;
- нормативи гранично допустимогоскидання (гдс) забруднюючихречовин у водніоб’єктиіззворотними водами (з розрахунком на кожнийвипуск (скид) окремо);
- затвердженііндивідуальнітехнологічнінорматививикористанняпитної води (для підприємств та організаційжитлово-комунальногогосподарства, суб’єктівгосподарювання, якінадаютьпослуги з централізованоговодопостачання та/абоводовідведення);
- копіяправовстановлюючихдокументів на водніоб’єкти (для орендарівводнихоб’єктів).

Інформація щодо порядку одержання дозволів на спецводокористування розміщена на сайті Львівського облводресурсів: http://oblwodgosp.gov.ua. При необхідностіотриманняконсультацій просимо Вас звертатись у відділвикористанняводнихресурсів та морніторингу вод за тел. 275-32-03,                       275-32-24.

 

 

 

Де і як отримати дозвіл на спецводокористування!!!!!!!!!!!!!!

             Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини пов"язані з одержанням документів дозвільного характеру", Водного кодексу України, Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Положення про Державне агентство водних ресурсів України та Положення про Сектор у Львівській області Державного агентства водних ресурсів України  - з 4 червня 2017 року видачу дозволів на спецводокористування (відмову у видачі, переоформлення, видачу дубліката, анулювання) - здійснює Сектор у Львівській області Держводагентства України.

              Інформація щодо порядку одержання дозволів на спецводокористування розміщена на сайті Львівського облводресурсів:  http://oblwodgosp.gov.ua. (розділ "Водокористування"). При необхідності отримання консультацій - звертатись у відділ викоритсання водних ресурсів та моніторингу вод за телефонами (0322)275 32 03, (0322)275 32 24.   

Про програму кредитування на закупівлю білоруської техніки

Відповідно до листа департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації, згідно листа Посольства Республіки Білорусь в Україні повідомляємо.

Зважаючи на позитивну динаміку розвитку білорусько-українських зв'язків і співробітництва білоруських регіонів з Львівською областю продовжує діяти програма експомбанк"ртного пільгового кредитування, якою передбачено компенсацію відсотків за кредитами на купівлю білоруської техніки та устаткування. Кредити видаються терміном на 5 років.

Учасниками програми є:

АБ "Укргазбанк"

ПАТ "Укрексімбанк"

ТОВ "Промагролізинг-Україна"

ТОВ "Ексімлізінг"

В разі необхідності посольство готове надавати будь-яку  іншу додаткову інформацію і сприяти в налагодженні контактів з білоруськими підприємствами.

Контактна особа від Посольства: Гурін Валерій Іванович, тел.: (050) 4500703

ЕКО-БАНКІНГ від АБ "УКРГАЗБАНК"

          АБ "УКРГАЗБАНК" обрав своєю стратегією надання банківських послуг клієнтам, які втілюють у життя проекти, пов"язані з ефективним використанням ресурсів та зменшенням шкідливого впливу на довкілля, - стратегію ЕКО - банкінгу з метою сприяння збільшенню приватних та публічних інвестиційних у такі проекти.

             Переваги ЕКО- банкінгу від АБ "УКРГАЗБАНКУ" є:

- спеціальні відсоткові ставки за еко-кредитами;

- унікальна методика, розроблена з банком у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), що допомагає реалістично оцінити очікувані результати на етапі попереднього розгляду. Це дозволяє за потреби корегувати проект для досягнення оптимальних показників окупності та економії енергозатрат;

- проста й швидка процедура оформлення кредиту;

- гарантії надійності державного банку;

- співпраця з акредетованими партнерами, що дозволяє прискорити узгодження проекту.

       АБ "УКРГАЗБАНК" високо цінить співпрацю з місцевими органами місцевого самоврядування м. Львова та області. Позитивний досвід співпраці дав можливість у 2016 році профінансувати 14 ОСББ та ЖКБ міста Львова щодо заходів енергоефективності та видати понад 1000 кредитів мешканцям Львова та області по програмі "Тепла оселя".

     Основні напрямки по яких місцевим органам місцевого самоврядування можливе запровадження підтримки у вигляді часткової компенсації з місцевих бюджетів є наступні види кредитування фізичних осіб, ФОПів та суб"єктів малого та середнього бізнесу:

- для придбання енергозберігаючих матеріалів та котлів, які використовують інший вид палива, окрім газу;

 - для придбання електромобілів та гібриднх автомобілів;

 - для комплексної еко - модернізації житлових будинків (заходи, які не підпадають під дію програми Держенергоефективності);

- для встановлення систем відновлювальних джерел енергії (сонячні, вітрові станції, теплові насоси);

- для побудові мережі електорозаправок для розбудови необхідної інфраструктури для суттєвого нарощення частки електромобілів у структурі попиту населення.

Система онлайн - розрахунків зі споживачами електричної енергії "Персональний кабінет"

      У ПрАТ "Львівобленерго" впрваджено систему онлайн - розрахунків зі споживачами електричної енергії "Персональний кабінет" - веб - сервіс, що створений для здійснення розрахунків за електричну енергію дистанційно, як населення так і споживачів - суб"єктів господарювання. Починаючи з лютого 2017 року споживач, попередньо зареєструвавшись у "Персональному кабінеті", може самостійно вносити покази приладів обліку, отримувати рахунки, акти про використану електричну енергію, акти про прийняття - передавання товарної продукції тощо.

      Використання системи онлайн - розрахунків "Персональний кабінет" споживачами  - суб"єктами господарювання на веб - сайті ПрАТ "Львівобленерго" можливе за умови укладання Додаткової угоди Договору про постачання електричної енергії про проведення розрахунків через систему онлайн - розрахунків зі споживачами електричної енергії - суб"єктами господарювання. Для цього потрібно звернутись у відповідний підрозділ Товариства, де споживач обслуговується.

         Зареєструвавшись за адресою: info.loe.lviv.ua споживач отримає свою персональну сторінку. Сервіс дає можливість додавати покази приладів обліку, отримувати документи (розрахунки, акти про використану електричну енергію, акти про прийняття - переведення товарної продукції, тощо). подавши запити.

      Телефони, за якими можна отримати консультації щодо переходу на розрахунки у "ПЕСОНАЛЬНОМУ КАБІНЕТІ":

- Відділ розрахунків і договорів виконавчої дирекції -(0322) 239 20 80.

- Львівське міське відділення електропостачання (0322) 233 30 16.

 

 

Про розроблення Програми розвитку гірських територій Львівської області

 Департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації з залученням Асоціації органів місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати-Україна", департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва облдержадміністрації розробляє проект Програми розвитку гірських територій Львівської області.

Інформація про розроблення Програми розвитку гірських територій Львівської області подається Тут з Продовженням Тут

Надавати пропозиції до проекту Програми можна у відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Старосамбірської райдержадміністрації на електронну адресу  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Дочірні категорії