Старосамбірська

районна державна адміністрація

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

Капітальні інвестиції
за видами економічної діяльності
       
  Освоєно (використано ) капітальних інвестицій
  за січень-грудень 2016 р.
  тис.грн. у %до 
    підсумку
Всього 60133   100,0
Сільське, лісове та рибне господарство 386   0,6
       
Промисловість 10035   16,7
добувна промисловість і розроблення карєрів      
переробна промисловість 9775   16,3
Постачання електренергії, газу, пари та кондиційонованого повітря      
Водопостачання; Каналізація, поводження з відходами 260   0,4
Будівництво 22616   37,6
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 622   1,0
Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність 526   0,9
Тимчасове розміщення та організація харчування      
Інформація та телекомунікації 606   1,0
Фінансова та страхова діяльність      
Операції з нерухомим майном      
Професійна, наукова та технічна діяльність      
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного управління 22   0,0
Державне управління й оборона; обовязкове соціальне страхування\ 23927   39,8
Освіта 249   0,4
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 1202   2,0
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок      
Надання інших видів послуг