Старосамбірська

районна державна адміністрація

Про стимулювання інвестиційної діяльності

 Відповідно до Закону України “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць” Інвестиційним проектом у пріоритетній галузі економіки вважається інвестиційний проект, що передбачається реалізувати на новоствореному або діючому підприємстві, на якому буде проведено реконструкцію або модернізацію (за обов’язкової умови виділення окремого структурного підрозділу, на якому буде реалізовуватися інвестиційний проект) та який одночасно відповідає таким критеріям:

 

Критерій № 1

загальна кошторисна вартість інвестиційного проекту перевищує суму, еквівалентну:

- 3 мільйонам євро - для суб’єктів великого підприємництва;

- 1 мільйону євро - для суб’єктів середнього підприємництва;

- 500 тисячам євро - для суб’єктів малого підприємництва;

 

Критерій № 2

кількість створених нових робочих місць для працівників, які безпосередньо задіяні у виробничих процесах, перевищує:

- 150 - для суб’єктів великого підприємництва;

- 50 - для суб’єктів середнього підприємництва;

- 25 - для суб’єктів малого підприємництва;

 

Критерій № 3

середня заробітна плата працівників не менш як у 2,5 раза перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року.

 

Якщо протягом двох років з дня державної реєстрації інвестиційного проекту не досягнуто показників, встановлених частиною другою цієї статті, строк дії державної реєстрації інвестиційного проекту припиняється.

 

Відповідно до закону особливості оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, визначаються Податковим кодексом України.

Законом України “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць”, № 5205-VI чинний з 01.01.2013. передбачено, що прибуток, отриманий суб`єктами господарювання від реалізації інвестиційних проектів в пріоритетних галузях економіки, оподатковується за ставкою:

з 1.01.2013 по 31.12.2017 – 0%

з 1.01.2018 по 31.12.2022 – 8%

з 1.01.2023 – 18%

 

Податкове законодавство

 

до 2011

2011

2012

2013

2014

ПДВ

20%

20%

17%

Податок на прибуток

25%

23%

21%

19%

16%

Полдаток з доходів працівників

 

15%

Податок на репатріацію доходів

 

15%

 

Звільнено від оподаткування прибутку до 01.01.2020

виробників біопалива

підприємства легкої промисловості

готелі

виробництво електроенергії з відновлювальних джерел

суднобудування

підприємства машинобудування та агропромислового комплексу

 

 

 

Відповідно до закону особливості оподаткування ввізним митом суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, визначаються Митним кодексом України.

 

Митне законодавство

Звільнено від оподаткування ввізним митом до 01.01.2018

устаткування (обладнання)‏ та комплектуючі вироби до нього що ввозяться виключно для реалізації інвестиційних проектів

 

За умови, що

зазначене устаткування не є підакцизним,

виготовлене не більше 3 років до реєстрації проекту,

не було у використанні

та не виробляється в Україні (не має аналогів)‏