Старосамбірська

районна державна адміністрація

Державна підтримка інвестиційної діяльності

 Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність» (далі – Закон) Мінекономрозвитку України запроваджується механізм державної реєстрації інвестиційних проектів / проектних пропозицій, які потребують державної підтримки.

Згідно статті 12-1 Закону державна підтримка інвестиційної діяльності передбачає участь держави у розробленні та/або реалізації інвестиційних проектів та надається, зокрема, шляхом:

  • фінансування реалізації  інвестиційних  проектів  за  рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

  • співфінансування інвестиційних   проектів   з  державного  та місцевих бюджетів;

  • надання відповідно   до    законодавства    для    реалізації інвестиційних  проектів  державних  і  місцевих  гарантій  з метою забезпечення  виконання  боргових  зобов`язань  за   запозиченнями суб`єкта   господарювання   та   кредитування  за  рахунок  коштів державного або місцевих бюджетів;

  • повної або часткової компенсації за рахунок коштів державного або   місцевих   бюджетів   відсотків   за   кредитами   суб`єктів господарювання для реалізації інвестиційних проектів;

  • застосування інших форм, передбачених цим Законом.

Державна реєстрація інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції здійснюється за умови подання суб’єктом інвестиційної діяльності необхідних документів та матеріалів, відповідно до статті 12-2 Закону та згідно нормативно-правових актів Мінекономрозвитку України.

 

Відбір проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів,  для розроблення  або  реалізації  яких надається державна підтримка, здійснюється на конкурсній основі на підставі даних Державного реєстру інвестиційних  проектів  та проектних (інвестиційних) пропозицій, а також експертних висновків за   результатами  проведення  експертної  оцінки  їх  економічної ефективності.

Державна підтримка для розроблення або реалізації інвестиційних  проектів надається виключно після державної реєстрації проектних (інвестиційних) пропозицій або інвестиційних проектів та оцінки їх економічної  ефективності,  яка  проводиться Мінекономрозвитку.

Перелік нормативно-правових актів,

що регулюють питання державної підтримки інвестиційних проектів

 

З а к о н   У к р а ї н и «Про інвестиційну діяльність» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 650 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 684 «Про затвердження Порядку та критеріїв оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 683 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 701» щодо порядку проведення державної експертизи інвестиційних проектів.

Наказ Мінекономрозвитку України від 19.06.2012 № 724 «Про затвердження форми проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої готується інвестиційний проект, для розроблення якого може надаватися державна підтримка, Порядку розроблення та форми інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка»

Наказ Мінекономрозвитку України від 03.09.2012 № 965 «Про затвердження форми заяви про розгляд інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції»

Наказ Мінекономрозвитку України від 29.12.2012 № 1532 «Деякі питання проведення оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів»

Наказ Мінекономрозвитку України від 13.11.2012 № 1279 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка»

Наказ Мінекономрозвитку України від 27.02.2012 № 255 «Деякі питання проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства»