Старосамбірська

районна державна адміністрація

Державне регулювання інвестиційної політики

 

Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки атверджена постановою КМУ від 27 лютого 2013 р. № 187).

Передбачає: прискорення економічних реформ, і в той же час враховує значні ризики, пов'язані з ситуацією на світових ринках і у вітчизняній економіці.

Основними завданнями Програми є:

стимулювання інвестицій у національній валюті;

зниження адміністративних бар'єрів для розвитку підприємництва;

зменшення втручання контролюючих органів у господарську діяльність ;

стимулювання реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

стимулювання інвестиційної активності суб'єктів та малого підприємництва та ін.

 

Cтимулюючі норми законодавства в сфері інвестиційної політики

Закон України “Про інвестиційну діяльність”

Закон України “Про режим іноземного інвестування”, крім гарантій захисту від зміни законодавства надає гарантії щодо примусових вилучень, а також незаконних дій державних органів та їх посадових осіб.

Закон України “Про концесії”, для інвестиційної діяльності – це спеціальний закон, а для концесійної – рамковий, оскільки в концесійній діяльності існують спеціальні закони, які регулюють концесійну діяльність в будівництві доріг, водовідведенні, теплопостачанні, вугільній промисловості, енергетиці.

Закон України “Про угоди про розподіл продукції”, є спеціальним законом для створення сприятливих умов для інвестування в пошук, розвідку та видобування корисних копалин у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

Закон України “Про державно-приватне партнерство”, є рамковим і визначає організаційно-правові засади взаємодії та основні принципи державно-приватного партнерства на договірній основі.

Закон України “Про індустріальні парки”, передбачає стимулюючі заходи щодо створення та функціонування індустріальних парків на землях державної, комунальної та

Закон України “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць”, № 5205-VI чинний з 01.01.2013.