Старосамбірська

районна державна адміністрація

Державне регулювання інвестиційної політики

 

Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки атверджена постановою КМУ від 27 лютого 2013 р. № 187).

Передбачає: прискорення економічних реформ, і в той же час враховує значні ризики, пов'язані з ситуацією на світових ринках і у вітчизняній економіці.

Основними завданнями Програми є:

стимулювання інвестицій у національній валюті;

зниження адміністративних бар'єрів для розвитку підприємництва;

зменшення втручання контролюючих органів у господарську діяльність ;

стимулювання реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

стимулювання інвестиційної активності суб'єктів та малого підприємництва та ін.

 

Cтимулюючі норми законодавства в сфері інвестиційної політики

Детальніше: Державне регулювання...

Щодо наявних стимулюючих норм законодавства

 

З метою використання наявного інвестиційного потенціалу регіонів та активізації соціально-економічного розвитку регіону інформуємо про чинні стимулюючі норми законодавства.

Протягом 2010-2012 років державою реалізовано широке коло заходів, спрямованих на стимулювання інвестиційної діяльності та фінансове забезпечення розвитку національної економіки, у тому числі в регіональному аспекті.

Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів» визначено, що стимулювання розвитку регіонів здійснюється, зокрема на засадах програмно-цільового підходу до розв’язання проблем соціально-економічного розвитку, створення сприятливого інвестиційного середовища в регіонах; концентрації на конкурсній основі коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, а також інших ресурсів з метою досягнення найбільш ефективного їх використання для цілей регіонального розвитку.

Поряд з цим, Законом України «Про держані цільові програми» визначено правові засади для використання з метою сприяння реалізації державної політики на пріоритетних напрямах розвитку держави, окремих галузей економіки та адміністративно-територіальних одиниць; забезпечення концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших ресурсів, виробничого та науково-технічного потенціалу, а також координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій для розв’язання найважливіших проблем, такого інструменту як державні цільові програми.

Крім того, з 1 січня 2013 року набрав чинності Закон України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», який передбачає підтримку інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях, а також застосування до суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, особливостей оподаткування податком на прибуток і оподаткування ввізним митом, згідно з Податковим і Митним кодексами України.

Детальніше: Щодо наявних стимулюючих...

Щодо розробки технічних регламентів Митного союзу

 У відповідності до листа ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» від 25.03.2013 за № 16/553 щодо розробки технічних регламентів Митного союзу, листа департаменту економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості Львівської обласної державної адмінстрації інформує про таке.

Митний союз формує Єдиний економічний простір Республіки Білорусь, Республіки Казахстан і Російської Федерації.

У зв’язку з цим українським виробникам, орієнтованим на експорт продукції до країн-членів Митного союзу, необхідно дотримуватись вимог технічних регламентів зазначеної регіональної організації.

Станом на березень 2013 року держави-члени Митного союзу прийняли 31 технічний регламент, у тому числі у сферах залізничного транспорту та інфраструктури, безпеки харчових продуктів, продукції для дітей та підлітків, іграшок, парфумерно-косметичної продукції, меблевої продукції, колісних транспортних засобів та тракторів.

Перелік та тексти технічних регламентів розміщені на сайті Митного союзу – www.tsouz.ru. (розділ "База данных", підрозділ "Разработка технических регламентов").

Розробка технічних регламентів Митного союзу здійснюється відповідно до "Положення про порядок розробки, прийняття, внесення змін та відміни технічного регламенту Митного союзу", затвердженого Рішенням Комісії зазначеної регіональної організації від 20.06.2012 № 48.

Пункт 9 зазначеного Положення передбачає участь зацікавлених осіб третіх країн у громадському обговоренні проекту технічного регламенту Митного союзу.

У разі зацікавленості українські виробники можуть безпосередньо приймати участь у громадських обговореннях проектів технічних регламентів Митного союзу та направляти пропозиції на адресу Євразійської економічної комісії: 119121, м.Москва, Смоленський бульвар, д.3/5, будівля 1.