Старосамбірська

районна державна адміністрація

Державна реєстрація інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій

 

              п. 2 Статті 12-1 "Державна підтримка та стимулювання інвестиійної діяльності" Закону України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 року №1560-XII (із змінами) передбачено, що Державна підтримка для розроблення або реалізації інвестиційних проектів надається виключно після державної реєстрації проектних (інвестиційних) пропозицій або інвестиційних проектів та оцінки їх економічної ефективності, яка проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, протягом одного місяця у порядку та згідно з критеріями, встановленими Кабінетом Міністрів України.

 

 

Статтею 12-2 Державна реєстрація інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій визначено процедуру реєстрації, згідно якої

 

1. Державна реєстрація інвестиційних проектів, для реалізації яких може надаватися державна підтримка, та проектних (інвестиційних) пропозицій, на основі яких готуються інвестиційні проекти, для розроблення яких може надаватися державна підтримка, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, на підставі позитивного висновку експертної оцінки їх економічної ефективності.

2. Суб'єктом інвестиційної діяльності для державної реєстрації інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, подаються такі документи:

 

1) заява про розгляд інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку;

 

2) копія інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції, що прошита, пронумерована, засвідчена підписом уповноваженої особи суб'єкта інвестиційної діяльності, а також печаткою (для юридичної особи);

 

3) нотаріально засвідчені копії свідоцтва про державну реєстрацію та установчих документів (для юридичної особи - резидента);

 

4) довідка органу доходів і зборів за місцем реєстрації суб'єкта інвестиційної діяльності як платника податків про стан розрахунків з державним бюджетом (для юридичної особи - резидента);

 

5) копії документа, що посвідчує особу, та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відповідний запис у безконтактному електронному носії паспорта громадянина України) з наданням оригіналів зазначених документів (для фізичної особи - резидента);

 

6) документи, що свідчать про реєстрацію (утворення) іноземної юридичної особи у державі її місцезнаходження, зокрема витяги з торговельного, банківського або судового реєстру, засвідчені відповідно до законодавства держави їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України (якщо інше не передбачено міжнародними договорами України) або засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в центральному органі виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України (якщо учасником реалізації інвестиційного проекту є юридична особа - нерезидент);

 

7) видані в установленому порядку експертні висновки щодо інвестиційного проекту, у тому числі дозволи та позитивні висновки за результатами експертизи відповідно до статей 8 і 15 цього Закону, а також свідоцтво про його державну реєстрацію як інноваційного або пріоритетного інноваційного відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність" (у разі державної реєстрації інвестиційного проекту).

 

 

Про державну реєстрацію інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій

 

п. 2 Статті 12-1 "Державна підтримка та стимулювання інвестиійної діяльності" Закону України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 року №1560-XII (із змінами) передбачено, що Державна підтримка для розроблення або реалізації інвестиційних проектів надається виключно після  державної реєстрації проектних (інвестиційних) пропозицій або інвестиційних проектів та оцінки їх економічної ефективності, яка проводиться центральним  органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, протягом одного місяця у порядку та згідно з критеріями, встановленими Кабінетом Міністрів України. 

Статтею 12-2 Державна реєстрація інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій визначено процедуру реєстрації, згідно якої

1. Державна реєстрація інвестиційних проектів, для реалізації яких може  надаватися державна підтримка, та проектних (інвестиційних) пропозицій, на основі яких готуються інвестиційні проекти, для розроблення яких може надаватися державна підтримка, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, на підставі позитивного  висновку експертної оцінки їх економічної ефективності. 
2. Суб'єктом інвестиційної діяльності для державної реєстрації інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, подаються такі документи: 

1) заява про розгляд інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку;

2) копія інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції, що  прошита, пронумерована, засвідчена підписом уповноваженої особи суб'єкта інвестиційної діяльності, а також печаткою (для юридичної особи); 

3) нотаріально засвідчені копії свідоцтва про державну реєстрацію та установчих документів (для юридичної особи - резидента); 

4) довідка органу доходів і зборів за місцем реєстрації суб'єкта інвестиційної діяльності як платника податків про стан розрахунків з державним бюджетом (для юридичної особи - резидента);

5) копії документа, що посвідчує особу, та довідки про присвоєння  реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відповідний запис у безконтактному електронному носії паспорта  громадянина України) з наданням оригіналів зазначених документів (для фізичної особи - резидента);

6) документи, що свідчать про реєстрацію (утворення) іноземної юридичної особи у державі її місцезнаходження, зокрема витяги з торговельного, банківського або судового реєстру, засвідчені відповідно до законодавства держави їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України (якщо інше не передбачено міжнародними договорами України) або засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в центральному органі виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України (якщо учасником реалізації інвестиційного проекту є юридична особа - нерезидент); 

7) видані в установленому порядку експертні висновки щодо інвестиційного проекту, у тому числі дозволи та позитивні висновки за результатами експертизи відповідно до статей 8 і 15 цього Закону, а також свідоцтво про його державну реєстрацію як інноваційного або пріоритетного інноваційного відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність" (у разі державної реєстрації інвестиційного проекту).

 

Про технічні регламенти Митного союзу

 

На виконання листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.11.2013 за № 3433-07/40944, листа Департаменту економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промислововсті Львівської облдержадмінстрації інформуємо про таке.

Митний союз формує Єдиний економічний простір Республіки Білорусь, Республіки Казахстан і Російської Федерації.

У зв’язку з цим українським виробникам, орієнтованим на експорт продукції до країн-членів Митного союзу, необхідно дотримуватись вимог технічних регламентів зазначеної регіональної організації.

Станом на листопад 2013 року держави-члени Митного союзу прийняли 34 технічних регламенти, у тому числі у сферах залізничного транспорту та інфраструктури, безпеки харчових продуктів, продукції для дітей та підлітків, іграшок, парфумерно-косметичної продукції, меблевої продукції, колісних транспортних засобів, тракторів тощо.

Перелік та тексти технічних регламентів розміщені 11.11.2013 на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (www.me.gov.ua)у розділі «Прес-центр» підрозділ «Оголошення».

Про стимулювання інвестиційної діяльності

 Відповідно до Закону України “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць” Інвестиційним проектом у пріоритетній галузі економіки вважається інвестиційний проект, що передбачається реалізувати на новоствореному або діючому підприємстві, на якому буде проведено реконструкцію або модернізацію (за обов’язкової умови виділення окремого структурного підрозділу, на якому буде реалізовуватися інвестиційний проект) та який одночасно відповідає таким критеріям:

Детальніше: Про стимулювання...

Державна підтримка інвестиційної діяльності

 Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність» (далі – Закон) Мінекономрозвитку України запроваджується механізм державної реєстрації інвестиційних проектів / проектних пропозицій, які потребують державної підтримки.

Згідно статті 12-1 Закону державна підтримка інвестиційної діяльності передбачає участь держави у розробленні та/або реалізації інвестиційних проектів та надається, зокрема, шляхом:

 • фінансування реалізації  інвестиційних  проектів  за  рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

 • співфінансування інвестиційних   проектів   з  державного  та місцевих бюджетів;

 • надання відповідно   до    законодавства    для    реалізації інвестиційних  проектів  державних  і  місцевих  гарантій  з метою забезпечення  виконання  боргових  зобов`язань  за   запозиченнями суб`єкта   господарювання   та   кредитування  за  рахунок  коштів державного або місцевих бюджетів;

 • повної або часткової компенсації за рахунок коштів державного або   місцевих   бюджетів   відсотків   за   кредитами   суб`єктів господарювання для реалізації інвестиційних проектів;

 • застосування інших форм, передбачених цим Законом.

Державна реєстрація інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції здійснюється за умови подання суб’єктом інвестиційної діяльності необхідних документів та матеріалів, відповідно до статті 12-2 Закону та згідно нормативно-правових актів Мінекономрозвитку України.

Детальніше: Державна підтримка...

Щодо капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень

 Кабінетом Міністрів України 3 червня 2013 року прийнято постанову №404 «Деякі питання здійснення головними розпорядниками бюджетних коштів капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень», якою затверджено Порядок залучення у 2013 році коштів під державні гарантії головними розпорядниками бюджетних коштів для здійснення капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень та повернення таких коштів, Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для обслуговування та погашення зобов’язань за залученими під державні гарантії коштами для здійснення розпорядниками бюджетних коштів капітальних видатків, Положення про Фінансово-кредитну раду з відбору проектів, для реалізації яких залучаються кошти під державні гарантії.

Відповідно до Порядку залучення у 2013 році коштів під державні гарантії головними розпорядниками бюджетних коштів для здійснення капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень та повернення таких коштів Міністерством економічного розвитку і торгівлі України наказом від 20.06.2013 року №699 затверджено форми подання документів:

- інформаційного листа щодо проекту соціально-економічного розвитку;

- техніко-економічного обґрунтування проекту соціально-економічного розвитку;

- інформації про відповідність проекту соціально-економічного розвитку встановленим критеріям.

Для отримання більш детальної інформації рекомендуємо переглянути ел.адресу на сайті Мінрегіону України:

http://minregion.gov.ua/derzhavna-prohrama-aktyvizatsiyi-rozvytku-ekonomiky-na-2013-2014-roky.