Старосамбірська

районна державна адміністрація

Капітальні інвестиції за січень-березень 2014 року

 

 

Капітальні інвестиції у Старосамбірському районі

за січень-березень 2014 року

Освоно (використано) капітальних інвестиційновні

 

 

 

 

 

Освоєно (використано) за січень-березень 2014 р., тис. грн.

 

У % до загального обсягу

Капітальні інвестиції усього

9293

 

100,0

Інвестиції у матеріальні активи

9293

 

100,0

з них:

 

 

 

Житлові будівлі

8568

 

92,2

Нежитлові будівлі

250

 

2,7

Інженерні споруди

-

 

-

Машини, обладнання та інвентар

91

 

1

Транспортні засоби

92

 

1

Земля

-

 

-

Довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

-

 

-

Інші матеріальні активи

292

 

3,1

Інвестиції у нематеріальні активи

-

 

-

 

Капітальні інвестиції

за джерелами фінансування

 

 

 

 

Освоєно (використано) за січень-березень 2014 р., тис. грн.

У % до загального обсягу

Всього

9293

100

у тому числі за рахунок:

 

 

коштів державного бюджету

-

-

коштів місцевих бюджетів

316

3,4

власних коштів підприємств та організацій

155

1,7

кредитів банків та інших позик

-

-

коштів іноземних інвесторів

-

-

коштів населення на будівництво власних квартир

-

-

коштів населення на індивідувальне житлове будівництво

8566

92,2

інших джерел фінансування

256

2,8

Капітальні інвестиції

за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

Освоєно (використано ) капітальних інвестицій

 

за січень-березень 2014 р.

 

тис.грн.

у %до

 

 

 

підсумку

Всього

9293

 

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

135

 

1,5

 

 

 

 

Промисловість

31

 

0,3

добувна промисловість і розроблення карєрів

-

 

-

переробна промисловість

16

 

0,2

Постачання електренергії, газу, пари та кондиційонованого повітря

-

 

-

Водопостачання; Каналізація, поводження з відходами

15

 

0,2

Будівництво

8818

 

94,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

конфіденційна

 

конфіденційна

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

-

 

-

Тимчасове розміщення та організація харчування

-

 

-

Інформація та телекомунікації

-

 

-

Фінансова та страхова діяльність

-

 

-

Операції з нерухомим майном

-

 

-

Професійна, наукова та технічна діяльність

-

 

-

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного управління

-

 

-

Державне управління й оборона; обовязкове соціальне страхування\

307

 

3,3

Освіта

-

 

-

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

-

 

-

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

-

 

-

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

-

 

-

Надання інших видів послуг

-

 

-